اخبار فرهنگي ايران و جهان

By:

Jan 1, 1970

اشتباه نكنيد! اين مسجدالاقصي نيست!! مسجدالاقصي شامل منطقه‌اي است مستطيل شكل در جنوب شرقي شهر قدس كه دور تا دور آن را ديوار در برگرفته و اين ديوارها هم در داخل ديوارهاي بخش قديمي شهر قدس قرار گرفته‌اند. «مسجدالاقصي» نامي است اسلامي كه خداوند براي اين مكان برگزيده و قرآن كريم در اولين آيه سوره اسراء به آن اشار كرده است. پيش از آنكه اين نام در قرآن ذكر شود به بيت المقدس معروف بود. مهم‌ترين آثار موجود مسجدالاقصي (حرم شريف): قبة الصخره؛ (گنبد صخره) ساختمان هشت ضلعي است كه گنبدي طلايي بر آن قرار گرفته است و قبه‌اي دو لايه، با قطر 18 تا 20 متر و ارتفاع تقريبي 23 متر قرار دارد. موقعيت آن به نسبت مسجدالاقصي دقيقاً در سمت چپ مركز آن قرار گرفته است. اين مسجد متشكل از قاعده‌اي هشت وجهي است كه جايگاه مركزي دايره‌اي شكلي، حاوي صخره را احاطه كرده‌اند. گمان مي‌رود، اين همان صخره‌اي است كه پيامبر اكرم(ص) در شب معراج پس از آن كه با براق به مسجدالاقصي آمد، از فراز آن به آسمان رفت. اين مسجد در گراميداشت معراج پيامبر بنا شد و در واقع بلندترين بقعه مسجدالاقصي هم محسوب مي‌شود. بناي آن در سال 67 هجري آغاز و در سال 71 هجري تكميل شد. جاي شگفتي نيست كه مسجد القبة مناره‌اي ندارد، چرا كه در واقع در دورة امويان مناره از اجزاي مساجد نبوده و بيشتر از مظاهر دوره عباسيان است. قبة الصخره اكنون مصلاي زنان در مسجدالاقصي است، اين صخره آنگونه كه گفته مي‌شود ديگر بين زمين و هوا معلق نيست، بلكه غار كوچكي در زير آن قرار دارد. مسجد قِبلي؛ اين مسجد در بخش جنوبي مسجدالاقصي به طرف قبله قرار گرفته است و از اين رو به مسجد جامع قبلي شهرت يافته است. اين مسجد با گنبد طوسي رنگش اكنون مصلاي اصلي مردان است. اين مسجد در محلي كه عمر بن الخطاب در زمان فتح قدس در سال 15 هجري در آن نماز گذارد ساخته شده است. بناي اين مسجد را عبد الملك بن مروان آغاز و پسرش وليد بن عبد الملك آنرا به پايان رساند. مصلاي مرواني؛ اين مصلي زير مسجدالاقصي در بخش جنوب شرقي واقع است. اقصاي قديم؛ اقصاي قديم زير مسجد قِبلي قرار گرفته است؛ آنرا امويان ساختند تا مدخلي اختصاصي براي آنها از كاخ‌هاي امويه به داخل مسجدالاقصي باشد. مسجد براق؛ اين مسجد در كنار ديوار براق (جايي كه نقل است پيامبر زمان معراج اسب خود را به اين ديوار بست كه وجه تسميه اين ديوار به دليل اين است كه نام اسب پيامبر(ص) در شب معراج براق نام داشت) قرار گرفته است. مدرسه اشرفيه؛ به همراه تعداد زيادي از مدارس در اطراف مسجدالاقصي بنا نهاده شده‌اند. تاريخ ساخت مسجدالاقصي بر عكس آنچه كه برخي در مورد مسجدالاقصي تصور مي‌كنند، اين مسجد توسط عبد الملك بن مروان ساخته نشد، بلكه او تنها قبة الصخره را ساخت. اين مسجد دومين مسجدي است كه بر روي زمين ساخته شد، ارجح آن است كه حضرت آدم (ع) آنرا ساخته و زيربناي آن را چهل سال بعد از ساختن بيت الله الحرام بنا به دستور خداوند نهاده است. بعد از آن مهاجرت حضرت ابراهيم (ع) از منطقه بين النهرين به سرزمين‌هاي مبارك در سال 1800 قبل از ميلاد انجام گرفت و ايشان اقدام به بالا بردن ستون‌هاي بيت الله الحرام كردند. بعد از آن هم اسحاق و يعقوب(ع) مسجدالاقصي را ترميم كردند تا اينكه در سال 1000 قبل از ميلاد اين مسجد توسط حضرت سليمان بازسازي شد. همراه با فتوحات اسلامي در سال 636 ميلادي عمر بن الخطاب مصلاي قبلي را به عنوان بخشي از مسجدالاقصي ساخت. در دوره امويان قبة الصخره ساخته شده و مصلاي قبلي نيز بازسازي گرديد. ساخت اين بنا حدود 30 سال (از سال 66 تا 96 هجري، 685 تا 715 ميلادي) به درازا كشيد تا مسجدالاقصي به شكل فعلي آن در آيد. چرا يهوديان مدعي مسجدالاقصي هستند؟ بخش غربي و جنوبي صحن مسجدالاقصي اهميت فراواني براي يهوديان دارد. اين ديوار به ديوار براق مشهور است و علت نامگذاري آن به اين اسم هم بسته شدن اسب رسول اكرم صلي الله عليه وآله وسلم (براق) به اين ديوار در زمان معراج بود. اين ديوار 156 عرض و56 پا طول دارد ، برخي از سنگ‌هاي اين ديوار 16 پا مي‌باشند ، مسلمانان مسجدي را در اين قسمت بنا نهادند. در مقابل يهوديان ادعا مي‌كنند كه اين ديوار بخش باقي مانده از ديوار «بارگاه سليمان» است كه هيردوس آنرا در سال 18 قبل از ميلاد بنا نهاده بود. با اينكه حفاري‌هاي صهيونيستي تاكنون از يافتن دليلي براي اين ادعا عاجز مانده است، اما آنها همچنان بر اين ادعاي خود پافشاري مي‌كنند. در دوره عمر، به يهوديان اجازه داده شد تا در كنار اين ديوار به ندبه و زاري بپردازند، تعداد يهوديان در آن زمان بسيار كم بود و عرض پياده‌رويي كه آنها در آن مي‌ايستادند تنها 4 متر بود. در دوره قيموميت انگليس يهوديان به اين مكان دست درازي كرده و ادعاي مالكيت آنرا كردند. اين امر منجر به قيام فلسطينيان عليه آنان شد، قيام براق كه در سال 1929 رخ داد باعث شهادت 116 نفر و زخمي شدن 232 نفر و زنداني شدن حدود يكهزار نفر ديگر از فلسطينيان گرديد. مسئولين انگليسي 26 نفر از زندانيان فلسطيني را به اعدام محكوم كردند، كشتار بي‌رحمانه فلسطينيان مواضع جانبدارانه انگليس از يهوديان و صهيونيستها باعث شد تا كميته بين المللي حقيقت‌يابي تشكيل شود. اين كميته در پايان تحقيقات خود تاكيد كرد مالكيت اين مكان از آن مسلمانان است، نظر اين كميته در ژانويه 1930 اعلام شد. با اين حال صهيونيستها همچنان ادعا مي‌كنند كه مسجدالاقصي بر روي ويرانه‌هاي بارگاه سليمان برپا شده و تلاش خود را براي انهدام آن ادامه مي‌دهند. اشتباه نكنيد! توطئه صهيونيستها ست!! ظاهراً موضوع اشتباه گرفتن مسجدالاقصي با مسجد القبه تا حدي به دليل نزديكي اين دو بنا و قرار گرفتنشان همراه با برخي ابنيه ديگر در مجموعه حرم الشريف است؛ اما به نظر مي‌رسد در وراي اين تشابه ساده، مسئله مهم‌تري پنهان است! آنچنان كه يكي از اساتيد دانشگاه زايد امارات، چند سال پيش در نامه‌اي به يكي از نشريات چنين نوشت: « بين مسجدالاقصي و مسجد القبه سردرگمي قابل توجهي وجود دارد. هرگاه در رسانه‌هاي محلي و بين المللي ذكري از مسجدالاقصي به ميان مي‌آيد، در عوض عكسي از مسجد القبه نمايش داده مي‌شود. دليل اصلي اين مسئله عدم اطلاع عموم مردم، هم راستا با توطئه‌هاي رژيم صهيونيستي است. در زمان اقامتم در ايالات متحده نيز بارها با اين مسئله مواجه بودم. تا آنكه اطلاع يافتم صهيونيست‌ها در آمريكا چنين تصاويري را چاپ و متتشر كرده و گاه با قيمت بسيار اندك و حتي رايگان در اختيار اعراب و مسلمانان قرار مي‌دهند! بدين ترتيب مسلمانان آن را به تمام نقاط ـ‌ ديوار منازل و دفاتر كارـ نصب مي‌كنند. همين مسئله مويد اين است كه سران صهيونيستي مي‌خواهند تصوير مسجدالاقصي را از اذهان مردم پاك كنند تا بتوانند آن را تخريب و معبد مورد ادعاي خود را پنهاني بنا كنند و اگر كسي شكايت يا اعتراضي داشته باشد، به طور زنده تصوير مسجدالقبه را نشان خواهند داد و اظهار خواهند داشت كه اتفاقي نيفتاده است.» منبع: خبرگزاري قدس گرايش به «روسري» در صنعت مد غربي «روسري» به سرعت در حال تبديل شدن به يك مد جديد در «صنعت فشن» غرب است و مشهورترين طراحان مد اروپا نگاه ويژه‌اي به استفاده از اين پوشش در طراحي لباس دارند. مشهورترين توليدكنندگان و طراحان صنعت مد اكنون جذابيت روسري را به منزله بازگشت «زيبايي و نجابت» توصيف مي‌كنند. دومنيكو دولچه، طراح مد و يكي از مؤسسان سالن مد ايتاليا (دولچه و گابانا، D&G) مي‌گويد: ما مي‌خواهيم روسري را احيا كنيم. وي مي‌افزايد: علاقه‌منديم به روسري جان تازه‌اي ببخشيم و آن را به نسل جوان‌تر معرفي كنيم. در حال حاضر خانه مد مشهور D&G در ايتاليا و ساير اسامي بزرگ صنعت مد همچون «ورا وانگ»، «پاول اسميت» و «جين پاول گالتير» در امر ارائه مد جديد (روسري) در طرح‌هاي خود پيشتاز هستند. «دنيس نوتدرافت»، سرپرست موزه مد و پارچه لندن مي‌گفت: احياي روسري به منزله احياي نجابت و حجب و حياست. وي البته معتقد است اين موضوع تازگي ندارد، زنان در قرون وسطي براي حفظ نجابت و پاكدامني خود روسري بر سر مي‌كردند. علاوه بر اين، ديگر كارشناسان معتقدند روسري علاوه بر نجابت، حس زيبايي نيز به ظاهر فرد مي‌بخشد. به گفته آنها مشتريان مي‌خواهند زنان مشهوري همچون «گريس كلي» ستاره سينماي آمريكا را كه روسري بر سر مي‌كند، الگوي خود قرار دهند. گفتني است در طول نمايش‌هاي پاييزي و زمستاني در سطح اروپا بسياي از مارك‌هاي مشهور صنعت مد اقدام به عرضه روسري كردند. منبع: اسلام آنلاين كلام بليغ رهبري، نمونه بارز فارسي‌گرايي «آذرتاش آذرنوش» زبان‌دان و استاد برجسته ادبيات فارسي و عربي معتقد است كه در سي سال پس از انقلاب، زبان فارسي به‌ويژه در مجامع ديني نسبت به قبل از انقلاب، بسيار زنده شده است؛ وي نمونه اين امر را سخنراني‌هاي بليغ رهبر معظم انقلاب عنوان مي‌كند و مي‌گويد كه اين سخنان نشان از احاطه‌ ايشان بر زبان فارسي دارد. وي در خصوص مشكلات خط فارسي، بيان داشت: اين يك واقعيت است كه خط، چه بخواهيم چه نخواهيم، تبديل شده است به يك خط انديشه‌نگار و از آن حالت خط الفبايي به كلي درآمده است. علت آن است كه ما چيزي مي‌گوييم و چيز ديگري مي‌نويسيم و دليل اين تفاوت هم اين است كه واژه‌هاي عربي در زبان فارسي در طول تاريخ از هفت درصد تا نود درصد حضور متغير داشته است. وي ادامه داد: خط بد انتخاب كردن براي ما ايرانيان يك سنت دو ـ سه هزار ساله است. در دوران هخامنشيان خط ميخي را نابجا انتخاب كرديم و در دوره اشكانيان و ساسانيان هم ايرانيان خط «آرامي» را گرفتند بدون اينكه انطباق دهند و اصلاح كنند، همان را براي زبان پهلوي به كار گرفتند. در اين خط مشكلات بسياري وجود دارد كه آدم گاهي فكر مي‌كند كه چرا اجداد ما به عقل‌شان نرسيد كه يك خط مناسب براي زبان فارسي انتخاب كنند. آذرنوش ادامه داد: با اين تفاصيل اگر ما بگوييم با توجه به اين مشكلات خط فارسي را عوض كنيم چنان ضرري به ما مي‌رسد كه ارزش اين تغيير را ندارد. اين پژوهشگر تصريح كرد: اگر بتوانيم تركيب‌هاي كاملاً عربي مثل جمع‌هاي شكسته، جمع‌هاي مكسر و... را كه در زبان فارسي راه پيدا كرده نظام ببخشيم، زبان فارسي پويايي و زايايي خود را دارد. در همين سي سال انقلاب زبان فارسي بسيار زنده شده است. علما و حوزوي‌هاي ما زبان‌دان‌هاي بسيار زبردستي هستند، شما تنها كافي است به موعظه روحانيون گوش كنيد. وي در ادامه گفت: مجامع ديني كه پيش از انقلاب فقط از آنها عربي برمي‌خاست هم‌اكنون فارسي‌گرا شده‌اند. از سوي ديگر شما به سخنراني‌هاي بليغ رهبر معظم انقلاب گوش كنيد كه چقدر زيبا فارسي صحبت مي‌كنند و چه احاطه‌اي بر زبان فارسي دارند. منبع: فرهنگ نيوز نظام فعلي آموزشي، توانايي پرورش نسل جوان را ندارد آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي، در مراسم افتتاحيه اردوي تحول و تعالي بسيج دانشجويي كه با حضور 3 هزار نفر از مسئولين بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي سراسر كشور در مشهد مقدس برگزار شد، با اشاره به اينكه امروز سخت‌‌ترين دوراني است كه با بيشترين شبهات و فريب‌كاري‌ها مواجه هستيم، افزود: در طول تاريخ بشري هيچ گاه اين مقدار شبهات گمراه‌كننده وجود نداشته است، لذا براي اينكه در دام فرهنگ الحادي غربي نيفتيم بايستي در يك كلمه آموزش و پرورش يعني همان شناخت حقايق و خودسازي را ارتقا دهيم، اما متاسفانه هم اكنون تنها نامي از پرورش در كشور ما وجود دارد. وي پرورش روحي جوانان و نوجوانان در كشور ما را بسيار ضعيف توصيف كرد و گفت: امروز شبهات بسياري در برابر جوانان ما وجود دارد و همان گونه كه مقام معظم رهبري نيز فرمودند دنيا، دل‌ها و ايمان جوانان ما را هدف قرار داده‌اند. رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) به بيان راهكار مقابله با اين شبهات فرمود: براي مقابله با اين بيماري اپيدمي بايستي ابتدا دوره‌هاي كوتاه مدتي در نظر گرفته شود تا وقتي كه نظام آموزش و پرورش ما از پس پرورش جوانان و نوجوان به خوبي بر آيد. آيت الله مصباح يزدي افتادن دولتمردان در دامن فرهنگ غربي را آسيبي بسيار جدي عنوان كرد و گفت: متاسفانه در اين 30 سال پس از انقلاب در دوراني اين فريب خوردن را شاهد بوديم كه نتايج آن نيز مشخص شد. مصباح يزدي در ادامه با بيان اينكه اگر بخواهيم رابطه ما با وجودي تقويت شود، بايستي از ضد آن، احساس تنفر داشته باشيم، افزود: ولايت با برائت تلازم دارد و براي مثال نمي‌توان هم عاشق شيطان بود و هم عاشق خداوند. منبع: فارس نيوز رواج تبليغ مسيحيت در ايران كشورهاي اسلامي در سال‌هاي اخير پذيراي موج وسيع و پردامنه‌اي از تبليغات مسيحيت بوده‌اند. در اين ميان ايران اسلامي نيز بيشترين سهم از هجمه‌هاي اين موج را دريافت كرده‌ است. يكي از مؤسسات پژوهشي در اين زمينه تحقيقي انجام داده است كه بر اساس آن تبليغات تلويزيوني، تبليغات شهري، تبليغات در اقشار، تبليغات در كليساهاي خانگي، اينترنت و اغواگران، شش راه تبليغ مسيحيت در ايران است. تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي مبلغ مسيحيت: از جمله اين رسانه‌ها مي‌توان به شبكه‌هاي «تپش» و «محبت تي‌ وي» ،«نجات» ،«اميد ايران»، « پارس تي ‌وي» و... اشاره كرد. برخي از محورهاي القاي اين تلويزيون‌ها شامل تبليغات مسيحيت صهيونيستي است. تبليغات شهري مسيحيت شامل: ديوارنويسي، ترسيم صليب بر روي ديوار اماكن عمومي و خصوصي، توزيع رايگان كتاب‌هايي نظير «بهاي محبت»، «‌حيات در مسيح»‌، «تشبه به مسيح»، «‌دروس مقدماتي»، «زندگي تازه»، «آشنايي با كتاب مقدس»، «عيسي كيست؟»‌، «‌كليسا»، «بشارت شخصي»، «اخلاقيات كتاب مقدس» و «راهنماي مطالعه انجيل يوحنا». تبليغات در اقشار: الف) گروه سني: بررسي‌هاي به عمل آمده، نشانگر جذب گروه سني بين 18 الي 20 سال است. اين جذب در فاصله سني 20 الي 25 سال با 40 درصد رشد مواجه است. در بخش مردان نيز اين روند 60 درصد بيشتر است. ب) گروه‌هاي اجتماعي: گروه‌هاي اجتماعي كه داراي بيشترين اولويت جذب گروه‌هاي مبلغ مسيحيت هستند، عبارتند از: دانشجويان، معتادان، مخالفان سياسي نظام، دختران فراري و كودكان خياباني، بهائيان، لائيك‌ها و معلولان جسمي و مبتلايان به بيماري‌هاي صعب‌العلاج. تبليغات در كليساهاي خانگي: منازلي هستند كه كشيشان مسيحي و يا افراد مرتد تازه جذب شده، مالكيت و يا اجاره آنها را در اختيار دارند. برخي از كتب، سي‌دي‌ها و جزوات شب‌نامه‌اي و وبلاگ‌هاي اينترنتي، از اين اماكن تهيه و توزيع و بروزرساني مي‌شوند. بيشترين آمار در خصوص كليساهاي خانگي مربوط به شهرهاي تهران، كرج و رشت است. اينترنت: فعاليت مبلغان مسيحي در اينترنت با استفاده از حداقل 30 سايت و 180 وبلاگ فارسي شناسايي شده فعال، جريان دارد. تالار گفت‌وگوي اين سايت‌ها به محلي براي جذب ايرانياني تبديل شده است كه تبليغي را دريافت و پس از مدتي به محافل خانگي دعوت مي‌شوند. همچنين از ديگر كارايي‌هاي اينترنت براي گروه‌هاي مبلغ مسيحيت مظلوم‌نمايي، تشويش اذهان عمومي، و... از طريق انتشار اخبار كذب و بزرگ‌نمايي شده است. اغواگران: بررسي‌ها به عمل آمده نشان دهنده اين مهم است كه گروه‌هاي مبلغ انجيل، طيف وسيعي از اغواگران زن را در اختيار دارند و از اين گروه براي جذب افراد مذكر بهره‌برداري مي‌كنند. اين گروه با سخنراني و تبليغ چهره به چهره در محافل و با راه‌اندازي وبلاگ و چت كردن، مبادرت به جذب جوانان هوس‌باز مي‌كنند. منبع: فارس نيوز ترويج تصوف در همايش سازمان فرهنگ و ارتباطات!! سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به بهانه سالگرد ارتحال امام(ره) هم‌انديشي با موضوع «جايگاه عرفان و تصوف در فعاليت‌هاي فرهنگي خارج از كشور با تأكيد بر عرفان امام خميني(ره)» را برگزار كرد. در حالي كه اين هم‌انديشي به نام امام(ره) برگزار شد، زمان محدودي به سخنراني درباره انديشه‌هاي عرفاني امام(ره) اختصاص يافت. در بخشي از اين هم‌انديشي، يكي از سخنرانان اقدام انقلابي مردم قم در تعطيلي خانقاه شريعت را كه در اين شهر به مركز شيطنت و فساد عليه جمهوري اسلامي تبديل شده بود، زير سئوال برده و ادعا كرد اين اقدام به زيان جمهوري اسلامي تمام شده است!! همچنين در اين نشست راه مبارزه با وهابييت، ترويج تصوف دانسته شده و برخي سخنرانان به كارشناسان و مديران سازمان توصيه كرده‌اند تنها راه تبليغ فرهنگ ايران كه حساسيت برانگيز هم نيست، تصوف است!! اين ادعاها در حالي مطرح شده است كه فرقه‌هاي صوفي، آشكارا از حمايت‌هاي غرب برخوردارند و به عنوان نمونه، حمايت‌هاي معنوي و فكري اتحاديه اروپا و كمك‌هاي آشكار مالي حزب سوسياليست فرانسه و شبكه ماهواره‌اي AFN در اختيار آنهاست. همچنين مراجع عظام تقليد به ويژه حضرات آيات مكارم شيرازي، نوري همداني و صافي گلپايگاني در مخالفت با عقايد باطل اين گروه‌هاي منحرف و جلوگيري از تحركات اخير آنها، تأكيد فراواني دارند. گفتني است در كارنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات چاپ ترجمه‌هاي ناقص از قرآن و تحريف حقايق اسلام و تشيع وجود دارد و اغلب رايزنان فرهنگي، توفيق چنداني در زمينه مقابله با جنگ رواني غرب عليه اسلام و ايران نداشته است. منبع: رجانيوز نرم‌افزار پاسخ‌گويي به شبهات وهابيت نرم‌افزار پاسخگويي به شبهات وهابيت كه با تلاش تيم برنامه‌نويسي پايگاه مجازي شيعيان موسوم به «سلام شيعه» طراحي شده است، در دسترس كاربران قرار گرفت. اين نرم‌افزار به‌صورت آزمايشي منتشر شده و به‌زودي نسخه تكميلي آن منتشر و در اختيار كاربران اينترنتي قرار خواهد گرفت. از مزايا و شناسه اين محصول مي‌توان به آرشيو جامع پرسش و پاسخ در مورد شبهات وهابيت، قابليت اجرا روي رايانه بدون نياز به اتصال به اينترنت با قابليت جستجو در ميان شبهات به‌صورت آفلاين و قابليت جستجو در ميان شبهات به‌صورت هوشمند اشاره كرد. قابليت به‌روز رساني و افزايش مطالب در كمترين زمان در صورت وجود نسخه‌هاي جديد، ارسال شبهه و سؤال جديد توسط كاربر به مسئولان پاسخگو و دريافت سريع جواب، حجم كم با قابليت دانلود سريع و عدم محدوديت در قانون كپي رايت از ديگر امكانات اين نرم‌افزار محسوب مي‌شود. منبع: فارس نيوز نرم افزار سالنامه تقويم شيعه ويژه تلفن همراه هدف از طراحي نرم افزار سالنامه تقويم شيعه آشنايي هر چه بيشتر مسلمانان، به ويژه روحانيون و مداحان اهل بيت، منبريان و استادان و دانشجويان با حوادث تاريخي مذهب شيعه در طول تاريخ ‌مي‌باشد. نرم افزار سالنامه تقويم شيعه با افزودن امكان بروز رساني از طريق پيام كوتاه و تكنولوژي GPRS، مشكل احتمالي عدم تطبيق تقويم هجري قمري خود را، در سال‌هاي آتي با دريافت تغييرات ايجاد شده و تطبيبق آن با تقويم موجود در نرم افزار، برطرف ‌مي‌نمايد. محتويات نرم افزار: مشاهده سه تقويم هجري قمري، هجري شمسي و ميلادي (حتي سالهاي آتي)، مشاهده فهرست وقايع هر روز به صورت زيرنويس و متحرك، مشاهده شرح كامل وقايع هر روز، مشاهده زيارات و ادعيه معروفه با فونت شكيل، مشاهده بالغ بر 560 حديث از چهارده معصوم، مشاهده بالغ بر 183 حكايت از چهارده معصوم، مشاهده اشعار متناسب ولادت‌ها و وفات‌ها و سينه‌زني بالغ بر 3500 بيت از چهارده معصوم، مشاهده بالغ بر 15 روضه از چهارده معصوم، مشاهده بالغ بر 115 گريز از چهارده معصوم(براي مداحان و منبري‌ها)، مشاهده اشعار و سينه‌زني مربوط به محرم بالغ بر 1100 بيت، مشاهده بالغ بر 20 روضه مربوط به محرم، مشاهده بالغ بر 77 گريز مربوط به محرم، مشاهده اشعار مربوط به ديگر مناسبت‌ها مانند (مبعث پيامبر، عيد غدير،...) بالغ بر 435 بيت، مشاهده اهم وقايع در هر ماه به صورت خلاصه. جهت تهيه اين نرم‌افزار و كسب اطلاعات بيشتر از آن كه محصول مؤسسه نرم‌افزار مبين و پيشگامان موج تلفن همراه (مشهد) مي‌باشد با شماره تلفن‌هاي 09127498049؛ 3-09192515262 تماس حاصل فرماييد. وقتي اسراييلي‌ها مفسر قرآن مي‌‌شوند!! وزارت خارجه رژيم اسراييل اعلام كرد طرحي براي تفسير قرآن كريم توسط تعدادي از اعراب اسراييلي در دست دارد. مقامات اين رژيم اين طرح را راهي براي ارتباط بين عالم اسلام و دنياي غرب مي‌دانند. اين طرح اينترني كه نام آن «قرآنت» است، توسط 15 نفر از اعراب اسراييل براي دستيابي به درجه فوق ليسانس در رشته مشاوره تربيتي و زير نظر يك استاد يهودي(!)، به نام گروزرد، انجام مي‌شود. يك نسخه از اين طرح به عنوان كتاب چاپ شده است. اين نسخه در كنفرانسي كه از سوي يك مؤسسه وابسته به شيمون پرز حمايت مي‌شود، به عنوان يكي از نوآوري‌هايي كه آينده را تغيير مي‌دهد شناخته شد. پايگاه وزارت خارجه رژيم صهيونيستي اين طرح را در نوع خود منحصر به فرد دانسته، چرا كه از قرآن وسيله‌اي تربيتي مي‌سازد كه براي مربيان و همچنين در خانواده‌ها مفيد واقع مي‌شود. اين طرح به زبان‌هاي عبري، تركي، فارسي، انگليسي، فرانسوي و عربي ارائه مي‌گردد. به عنوان مثال در تفسير آيه 34 سوره فصلت«وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ». تفسير اسرائيلي آيه اينگونه است" ممكن است روزي دشمن شما تبديل به بهترين دوستتان بشود"! منبع: فردا نيوز دولت هلند يك سوره به قرآن اضافه كرد! پليس هلند براي پيشگيري از جذب مردم به ويژه جوانان اين كشور به اسلام، قرآن تحريف شده‌اي را تهيه و منتشر كرده است. به دنبال پخش فيلم ضدقرآني «گريت ويلدرز» نماينده مجلس هلند كه برخلاف انتظار دولت هلند گرايش مردم اين كشور و اشتياق آنان براي آشنايي با اسلام را در پي داشت، دولت هلند براي جلوگيري از پي بردن جوانان هلندي به ماهيت واقعي اسلام، با همكاري شخصي بنام «حسين سجادي قائم مقامي» كه يكي از تروريست‌هاي فراري گروه ماركسيستي فدائيان خلق است، به تحريف قرآن و انتشار گسترده آن دست زده است. سجادي قائم مقامي كه با نام مستعار «قادر عبدالله» دست به اين تحريف زده است، درباره نوشته‌اش مي‌گويد: «در قرآن تكرار زياد است، اين از ويژگي‌هاي اين كتاب است... بخشي از تكرارها را حذف كردم، ولي از پاره‌اي تكرارها گريزي نيست! افزون بر اين، براي بيشتر سوره‌ها مقدمه‌اي نوشته‌ام تا راه را براي رسيدن به جان كلام هموارتر سازم! براي جاودان‌سازي نثر خود سوره 115 را نيز به قرآن اضافه كرده ام!»وي افزود: «آيات خشن را از قرآن حذف كرده و آيات لطيف را باقي گذاشته‌ام.» پليس هلند طي اطلاعيه‌اي براي تشويق كادر خود به خواندن اين كتاب جعلي اعلام كرده كه هر مأموري بخواهد اين كتاب را بخواند، پليس نصف قيمت آن را تأمين مي‌كند. منبع: روزنامه كيهان تعهد بيشتر دختران به مذهب و خانواده نتايج يك پژوهش كه در دانشگاه شيراز انجام شده است، نشان مي‌دهد در مقايسه گروه دختران و پسران، گروه دختران در حوزه‌هاي مذهب و خانواده در بعد تعهد و در حوزه‌هاي دوستي (رابطه با جنس مخالف و نقش جنسي) در بعد جستجوگري، نمرات بيشتري بدست آورده‌اند. لادن هاشمي در پايان‌نامه خود با عنوان «بررسي تحولي ابعاد وضعيت هويت نوجوانان و جوانان 24-12 سال ايراني از ديدگاه مارسيا» نتيجه‌گيري كرده است كه گروه 18- 15 ساله‌ها در حوزه رابطه با جنس مخالف، در همين بعد، نمرات بالاتري از گروه 14-12 ساله‌ها بدست آورده‌اند. همچنين گروه 24-19 ساله‌ها در حوزه ارزش‌هاي شخصي نسبت به گروه 14-12 ساله‌ها نمرات بيشتري را كسب كرده‌اند. نتايج حاصله نشان داد كه گروه سني 18-15 ساله‌ها در حوزه‌هاي شغل و سياست در حد تعهد، نمرات بالاتري نسبت به گروه 24-19 ساله‌ها بدست آورده‌اند. در بعد جستجوگري در حوزه شغل و سياست تفاوت گروه 14-12 ساله‌ها و 24-19 ساله‌ها، به نفع گروه جوان‌تر معنادار بود. در حوزه نقش جنسي نيز تفاوت گروه 18-15 ساله‌ها به 24-19 ساله‌ها به نفع جوانترها معنادار بود. اين پژوهش كه در مقطع كارشناسي ارشد انجام شده است، نشان مي‌دهد با مقايسه دانشجويان علوم انساني و غير علوم انساني، دانشجويان علوم انساني در بعد تعهد در حوزه‌هاي شغل، سياست و ارزش‌هاي شخصي نمرات بالاتري دارند و دانشجويان غير علوم انساني در حوزه‌هاي شغل، دوستي، رابطه با جنس مخالف و نقش جنسي در بعد جستجوگري نمرات بالاتري داشتند. براي انجام اين پژوهش 370 نفر از دانش آموزان، دانشجويان دختر و پسر ناحيه دو شهر شيراز و دانشجويان دانشگاه شيراز به صورت تصادفي انتخاب شدند و براساس پرسشنامه ‏‎EIPQ‎‏ مورد ارزيابي قرار گرفتند. اين پرسشنامه دو عامل جستجوگري و تعهد را مورد سنجش قرار داده است. پديده نوجواني از ديرباز با اين مسئله اساسي همراه بوده است كه نوجوان از خود مي‌پرسد: «من كيستم؟» بنابراين جستجوي پاسخ اين پرسش را «جستجوي هويت» مي‌نامند كه ممكن است چندين سال به طول انجامد. منبع: خبرگزاري برنا ويديو بزودي اينترنت را تسخير مي‏كند به ادعاي «وينت سرف» يكي از فعالان برجسته دنياي رايانه كه به علت تلاش‌هايش براي شكل‌گيري دنياي مجازي به «پدر اينترنت» معروف شده معتقد است در آينده نزديك تصاوير ويديويي بر اينترنت مسلط خواهند شد و مردم با سرعتي فوق تصور به اين شبكه متصل خواهند شد. وي كه در همايشي در نيويورك سخن مي‌گفت، پيش بيني كرد بارگذاري ويديو بيش از تماشاي آنلاين ويديو براي كاربران جذابيت خواهد داشت و كاربراني كه با سرعت چند گيگابيت در ثانيه به شبكه متصل هستند ترجيح خواهند داد در عرض 16 ثانيه يك ساعت ويديو را با بهترين كيفيت بارگذاري كنند، نه اينكه آن را با كيفيت پايين‌‌تر به صورت آنلاين مشاهده كنند. وي اظهار عقيده كرد كه راه‌اندازي شبكه‌هاي تلويزيوني اينترنتي با مدل‌هاي جديد و امكانات متنوع رقيب خوبي براي سرويس‌هاي بارگذاري ويديو محسوب خواهد شد. سرف هشدار داد كه تداوم اقبال به محتواي ويديويي خطر كمبود پهناي باند را به دنبال خواهد آورد. به گفته وي كشورهاي جهان بايد با سياست‌گذاري مناسب پهناي باند بيشتري را در اختيار شهروندان خود قرار دهند و هزينه اين كار را نيز كاهش دهند. وي افزود: ايالات متحده در اين زمينه از بسياري از كشورها عقب افتاده است. منبع: فردانيوز هداياي ويژه اعراب به قصاب صبرا و شتيلا !! يك روزنامه اسراييلي افشا كرد: ژنرال رافائل ايتان، فرمانده پيشين ستاد كل نيروهاي اسرائيل كه به نام «قصاب صبرا و شتيلا» معروف است، هديه‌هاي ارزشمند و گران بهايي را از رهبران جهان عرب از جمله محمد انور سادات، رييس جمهوري معدوم مصر و ملك حسين، پادشاه پيشين اردن پس از حادثه خونين صبرا و شتيلا گرفته است. اين روزنامه نوشت: ايتان، عاشق جمع‌آوري سلاح‌هاي قديمي و گرانبها بود و رهبران ديگر تنها راه براي نفوذ در قلب وي را اعطاي هديه‌اي مثل مسلسل يا تفنگ يا هر اسلحه ديگر مي‌‌دانستند. اين روزنامه اسراييلي مي‌‌افزايد: مجموعه‌اي از اين سلاح‌ها كه شامل انواع كلت كمري كميابي است، هديه رييس جمهوري سابق مصر است كه سادات با خط خود بر آن اين جمله را نگاشته است «هديه ويژه به ژنرال اسراييلي كه نقش مهمي را در هنگام جنگ 1956 ايفا كرده است». علاوه بر آن، اين ژنرال صهيونيستي يك تفنگ نادر و كم نظيري را از ملك حسين، پادشاه پيشين اردن دريافت كرده است. اين در حالي است اين ژنرال صهيونيستي نيز اقدام به فروش اسلحه به كوبا كرده بود. گفتني است، ژنرال رافائل ايتان، از فرماندهان عالي رتبه نيروهاي دفاعي اسراييل (IDF) و يازدهمين فرمانده ستاد كل نيروهاي دفاعي اسراييل با درجه راوآلوف بود كه بالاترين درجه نظامي در رژيم صهيونيستي محسوب مي‌شود. وي عضو پيشين گروه‌هاي شبه نظاميان بالماخ و هگانا بود. ايتان در سال 1924 متولد شد و پس از جنايت‌هاي فجيع در حق ملت مظلوم فلسطين و جهان اسلام در سال 2004 ميلادي مرگ وي رقم خورد. منبع: خبرگزاري شبستان