اخبار صنفي دانشگاه ها

By:

Jan 1, 1970

در صفحه 51 شماره قبل نشريه، آگهي پذيرش دانشجوي دكتراي تخصصي درج گرديد چون در چاپ آن اشتباهي رخ داده بود ضمن پوزش از خوانندگان محترم متن كامل و اصلاح شده آن مجدداً درج مي گردد. آگهي پذيرش دانشجوي دكتراي تخصصي (PHD) مدرسي معارف اسلامي گرايش منابع اسلامي نظر به اهميت و ضرورت تربيت اساتيد متعهد و كار آمد براي تأمين كادر هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور، گروه معارف اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد براي سال تحصيلي 87-1386 از بين دارندگان مدرك: 1.              كارشناسي ارشد رشته هاي معارف اسلامي 2.              سطح 3 مدارج علمي حوزه علميه 3.              مرتبه مربي از خبرگان بدون مدرك دانشگاهي براي رشته مدرسي معارف اسلامي گرايش منابع اسلامي (قرآن و سنّت) در مقطع دكترا، دانشجو مي پذيرد. تذكرات: 1.              زمان برگزاري آزمون روزهاي پنجشنبه و جمعه 17 و 18 اسفند ماه خواهد بود. 2.              نحوه ثبت نام و ارسال مدارك متعاقباً از طرف معاونت آموزشي دانشگاه فردوسي اعلام خواهد شد. 3.              مواد، منابع و ضرائب آزمون ورودي به شرح زير خواهد بود: رديف              ماده امتحاني              منابع              ضريب 1              تفسير قرآن و روشهاي تفسيري              تفسير جزء26،27و28در حدمجمع البيان(علامه طبرسي) الميزان(علامه طباطبايي) التفسيروالمفسرون(آيت الله معرفت)              3 2              علوم قرآن              التمهيدفي علوم القرآن ج1و2(آيت الله معرفت) البيان في تفسيرالقرآن(آيت الله خوئي) الاتقان في علوم القرآن(جلال الدين سيوطي) (نوعهاي 9، 37 تا 55، 62 و 63)              2 3              علوم حديث              مقدمه معجم رجال الحديث (آيت الله خوئي) تلخيص مقياس الهدايه(علامه مامقاني)              2 4              فلسفه وكلام اسلامي              نهايه الحكمه (علامه طباطبائي) شرح تجريد علامه حلي(از مقدمه ثالث تا آخر كتاب)              2 5              عربي              نهج البلاغه (50 خطبه اول) امالي سيد مرتضي(درحد فهم متن،اعراب گذاري وترجمه)              3 6              انگليسي              عمومي              5/1 7              انگليسي              تخصصي(درحد دايرهالمعارف اسلامي(Shorter) مقالات قرآن وحديث)              5/1 گروه معارف اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد،تلفن تماس: 8796778-0511