اخبار صنفي دانشگاه ها

By:

Jan 1, 1970

آگهي پذيرش دانشجوي دكتراي تخصصي (PHD) مدرسي معارف اسلامي گرايش منابع اسلامي نظر به اهميت و ضرورت تربيت اساتيد متعهد و كار آمد براي تأمين كادر هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور، گروه معارف اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد براي سال تحصيلي 87-1386 از بين دارندگان مدرك: 1.              كارشناسي ارشد رشته هاي معارف اسلامي 2.              سطح 3 مدارج علمي حوزه علميه 3.              مرتبه مربي از خبرگان بدون مدرك دانشگاهي براي رشته مدرسي معارف اسلامي گرايش منابع اسلامي (قرآن و سنّت) در مقطع دكترا، دانشجو مي پذيرد. تذكرات: 1.              زمان برگزاري آزمون روزهاي پنجشنبه و جمعه 17 و 18 اسفند ماه خواهد بود. 2.              نحوه ثبت نام و ارسال مدارك متعاقباً از طرف معاونت آموزشي دانشگاه فردوسي اعلام خواهد شد. 3.              مواد، منابع و ضرائب آزمون ورودي به شرح زير خواهد بود: رديف              ماده امتحاني              منابع              ضريب 1              تفسير قرآن و روشهاي تفسيري              تفسير جزء26، 27 و 28 در حد مجمع البيان(علامه طبرسي)و الميزان(علامه طباطبايي) التفسيروالمفسرون(آيت الله معرفت)              3 2              علوم قرآن              التمهيدفي علوم القرآن ج1و2(آيت الله معرفت) البيان في تفسيرالقرآن(آيت الله خوئي) الاتقان في علوم القرآن(جلال الدين سيوطي) (نوعهاي 9، 37 تا 55، 62 و 63)              2 3              علوم حديث              مقدمه معجم رجال الحديث (آيت الله خوئي)              2 4              فلسفه وكلام اسلامي              نهايه الحكمه (علامه طباطبائي) تلخيص مقياس الهدايه(علامه طباطبايي)              2 5              عربي              نهج البلاغه (50 خطبه اول) امالي سيد مرتضي(درحد فهم متن،اعراب گذاري وترجمه)              2 6              انگليسي              عمومي              5/1 7              انگليسي              تخصصي(درحد دايرهالمعارف اسلامي(Shorter) مقالات قرآن وحديث)              5/1 گروه معارف اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد،تلفن تماس: 8796778-0511 بخشنامه شماره 369554 وزير بهداشت به دانشگاه هاي علوم پزشكي در مورد گروه هاي معارف اسلامي پيرو بخشنامه 279682 مورخ 6/11/84 بدينوسيله اعلام مي شود، استخدام اعضاي هيأت علمي گروه معارف اسلامي نيز مي بايست از طريق انجام فراخوان صورت پذيرد بديهي است اعلام نظر نسبت به صلاحيت علمي و عمومي اين اعضاء كسلكان بعهده معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها خواهد بود: گزارش هشتمين جلسه كميته معارف اسلامي وزارت بهداشت در هشتمين جلسه كميته معارف اسلامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه در تاريخ 30/6/85 برگزار گرديد درموارد زير بحث و تبادل نظر و تصميم گيري شد: در مورد بند 1 صورتجلسه قبلي (بورس تحصيلي و ارتقاء علمي اساتيد گروه معارف اسلامي) به شرح زير تصميم گيري شد. الف: نيازهاي توانمندسازي اساتيد محترم گروه معارف در محورهاي عمومي، اختصاصي و شئون استادي، شناسايي و مراكز يا مراجع مناسب براي ارايه اين آموزش ها نيز پيشنهاد شوند تا امكان عملياتي نمودن آن فراهم گردد. ب: نسبت به معادل سازي و ارزش گذاري دوره هاي فوق اقدام شود. ج: كليه اعضاي گروه معارف كه در دوره هاي PHD منصوب و رسمي و مرتبط با موضوع تدريس خود پذيرفته شوند، از نظر صدور حكم مأموريت آموزشي و تأمين هزينه هاي تحصيل مورد حمايت وزارت متبوع و دانشگاههاي علوم پزشكي قرار گيرند. در مورد بند 5 صورتجلسه مورخ 14/5/1385 (بازنگري متون درسي ...) ضمن تأكيد مجدد بر مصوبات جلسات قبل مبني بر تأليف متون درسي ويژه و متناسب با علوم پزشكي كشور مجدداً مقرر شد. موضوع پيگيري و نياز سنجي و كار ميداني مربوطه به صورت پروژه اي طراحي و اجرا گردد. در مورد حمايت از پژوهش هاي علمي اساتيد معارف علوم پزشكي مقرر شد توسط نماينده محترم حوزه معاونت تحقيقات و فن آوري و با همكاري دفتر معاونت اساتيد سازمان پژوهشي معارف اسلامي در يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور تأسيس گرديد. بديهي است استفاده از ساير ظرفيت هاي پژوهشي موجود اعم از مراكز تحقيقاتي وزارت متبوع و يا وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري و حوزه علميه قم و ساير مراكز معتبر پژوهشي نيز توصيه مي گردد. گزارش نهمين جلسه كميته معارف اسلامي وزارت بهداشت در نهمين جلسه كميته معارف اسلامي وزارت بهداشت نيز مقرر گرديد: با توجه به محدوديت هاي قابل پيش بيني در شرايط مختلف طي نامه اي به عموم دانشگاهها و دانشكدهها توصيه گردد تمهيداتي بينديشند كه سقف تعداد دانشجويان شركت كننده در كلاس هاي معارف 40 نفر بيشتر نباشد. چنانچه به هر دليلي در ترم جاري مراعات سقف مورد اشاره ميسر نمي باشد براي ترم هاي تحصيلي آينده (حداكثر 3 ترم) پيش بيني لازم صورت پذيرد. در آزمون جامع علوم پايه پزشكي از اسفند ماه سال جاري تا 2 سال بعد عناوين و منابع مشروحه زير به عنوان منبع امتحاني معرفي شوند: . عنوان درسي انديشه اسلامي 1 با منبع كتاب معارف اسلامي 1 ويراست دوم چاپ معاونت امور اساتيد. عنوان درسي انقلاب اسلامي با منبع كتاب انقلاب اسلامي ايران ويراست چهارم چاپ معاونت امور اساتيد. در مورد آزمون كارداني به كارشناسي نا پيوسته ضمن مكاتبه با سازمان سنجش، عنوان انديشه اسلامي 1 با منبع كتاب معارف اسلامي 1 ويراست دوم چاپ معاونت امور اساتيد معرفي گردد. انتصاب مديران گروه هاي معارف اسلامي طي احكامي از سوي رؤساي دانشگاههاي ياسوج، علوم پزشكي شيراز، علوم پزشكي تهران، تربيت معلم تهران، علئم پزشكي ايلام، و دانشگاه آزاد اسلامي واحدهاي لاهيجان، سمنان، خميني شهر و مركز بوئين زهرا و نيز ازسوي معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، آقايان محمد مهدي روشنفكر، حجت الاسلام عبدالله غلامي گنجوي، حجت الاسلام محمود متوسل آراني، حجت الاسلام علي اكبر ايماني، سيد رحمت الله موسوي مقدم، علي اختر شهر، محمد مهدي پيران عقل، دكتر مجتبي جعفري اشكاوندي، سركار خانم سيّده زهرا موسوي و آقاي پرويز رضا مير لطفي به عنوان مدير گروه معارف اسلامي آن دانشگاهها منصوب گرديدند.