تازه‌های علمی اساتید

By:

Jan 19, 2016

حقیقت گناه

نویسندگان: دکتر مهدی افتخار و خانم صدیقه نکویی

ناشر: آیت اشراق

 نوبت چاپ: اول/1394

 قیمت: 25 هزار تومان

این کتاب با رویکرد قرآنی ـ روایی بر آن است تا از نظر فقهی، اخلاقی و معرفتی به بررسی حقیقت گناه و انواع آن و تحلیل زمینه‌ها و آثار تکوینی و تشریعی گناه بپردازد و روشن نماید که چه راه‌های عملی برای جلوگیری از آن وجود دارد.

این کتاب، از دو دسته نتایج نظری و عملی تشکیل شده و سرفصل‌های این دو دسته عبارت است از: 1. نتایج نظری، تغییر شناخت نسبت به حقیقت گناه؛ آگاهی یافتن از زمینه‌ها و نتایج گناه و یافتن راه‌های برون‌رفت آگاهانه و عاقلانه از ورطه گناه و آثار سوء آن.2. نتایج عملی، رسیدن فرد به کمال در قالب سلامت جسم و روح؛ رسیدن انسان به آسایش و سعادت در دنیا و آخرت در سایه تعالیم دینی؛ سالم سازی جامعه جهت رشد و رسیدن به اهداف متعالی الهی با رهنمودهای قرآنی و روایی.

سر فصل‌های پنجگانه این کتاب عبارت است از: فصل اول، گناه چیست؟؛ فصل دوم، اقسام گناه؛ فصل سوم، زمینه‌های ایجاد کننده گناه؛ فصل چهارم، پیامدهای گناهان؛ و فصل پنجم، راه‌های جلوگیری از گناه.

بررسی تطبیقی جرائم و مجازات‌ها

در قرآن کریم و کتاب مقدس

نویسنده: دکتر محمد حسین مدبر

ناشر: دفتر نشر معارف

 نوبت چاپ: اول/1394

 قیمت: 10 هزار تومان

در میان ادیان آسمانی، اسلام و یهود معروف به داشتن شریعتند و همواره در این حوزه رقیب یکدیگر بوده‌اند؛ که بر این اساس این کتاب در پنج فصل به سامان رسیده است. فصل نخست، مباحث مقدماتی و کلی و در حقیقت پیش فرض‌ها و اصول موضوعه کتاب مانند مطالعه تطبیقی ادیان و ضرورت آن، ارتباط بحث با علوم مختلف، فلسفه مجازات‌ها و... است که در فهم بهتر و آسان‌تر فصول بعدی به خوانندگان کمک می‌کند. فصل دوم متکفل بیان جرائم و مجازات‌ها از منظر قرآن کریم است. مفهوم شناسی، اصول حاکم بر احکام جزایی قرآن کریم جرائم علیه اشخاص و مجازات‌های آن و... از جمله مباحث این فصل می‌باشد. فصل سوم جرائم و مجازات‌های مطرح شده در کتاب مقدس مانند مفاهیم خاص در آیین یهود، اصول حاکم بر نظام کیفری کتاب مقدس و... را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. فصل چهارم محتوای دو فصل پیشین را با یکدیگر مقایسه کرده است. فصل پنجم عهده‌دار تبیین و پاسخگویی به شبهاتی مانند شبهه فقدان اصالت احکام کیفری قرآن است که در این مطالعه تطبیقی پدیدار شده‌اند.

نقش پیامبران ابراهیمی در تمدن سازی

نویسندگان: دکتر اصغر منتظرالقائم و زهرا سلیمانی

ناشر: دفتر نشر معارف

 نوبت چاپ: اول/1394

 قیمت: 9500 تومان

در این کتاب که از شش فصل تشکیل گردیده سعی شده است تا نقش انبیای ابراهیمی در تمدن سازی، تبیین گردد و تلاش و کوشش آن‌ها برای بنیان تمدن و فرهنگ بشری بررسی شود تا شاید گوشه‌ای از تلاش انبیای الهی در این مسیر روشن گردد.

سرفصل‌های این کتاب عبارت است از: فصل اول به بیان اهداف، پرسش‌ها و فرضیات تحقیق و پیشینه و معرفی و نقد منابع و فصل دوم به ظرفیت تمدن‌سازی ادیان توحیدی پرداخته و تعاریف فرهنگ و تمدن و ارکان و عوامل آن را بازگو می‌نماید. فصل سوم در باره پیامبران ابراهیمی، دولت و نهادهای سیاسی است که تعریف حکومت و بررسی دولت‌های تشکیل شده به وسیله پیامبران و نحوه مدیریت و اداره سیاسی جوامع از سوی آنان مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم با عنوان پیامبران ابراهیمی و امور اقتصادی به بررسی تعریف اقتصاد و نقد دیدگاه مخالفان رابطه دین و اقتصاد می‌پردازد. فصل پنجم به بررسی نقش پیامبران در ایجاد بناهای مقدس و میراث تمدنی آنان در به‌کارگیری حکمت و الهام الهی در این معماری توجه دارد. در نهایت فصل ششم به راهبردها و مدیریت فرهنگی پیامبران ابراهیمی اختصاص دارد.

غالیان و شیوه‌های برخورد امامان معصوم(ع) با ایشان

نویسنده: دکتر یدالله حاجی زاده

ناشر: دفتر نشر معارف

 نوبت چاپ: اول/1394

 قیمت: 14 هزار تومان

در این کتاب علاوه بر بررسی جریان غلات، به شیوه‌های برخورد ائمه(ع) با این افراد و جریان‌ها می‌پردازد و محدوده زمانی آن از زمان امام علی(ع) تا پایان غیبت صغراست.

این کتاب چند هدف مهم را پیگیری می‌کند که از جمله آنها شناخت شیوه‌های مبارزه ائمه(ع) در مقابل غالیان است؛ و نیز معرفت و شناخت درست مقام و جایگاه واقعی پیشوایان دینی می‌تواند در بهسازی بسیاری از افکار انحرافی مؤثر باشد.

این کتاب شامل پنج فصل است: فصل اول، علاوه بر کلیات به ریشه‌های غلو نیز اشاره شده است. فصل دوم، عهده‌دار بررسی تاریخ غلو است. در این بخش ضمن اشاره به تاریخ غلو قبل از اسلام بر پیدایش غلو و غالیان در دوره ائمه(ع) تا پایان عصر غیبت صغری تأکید شده است. در فصل سوم به شیوه‌های برخورد امامان(ع) با غالیان جاهل و فریب خورده و در فصل چهارم، به شیوه‌های برخورد امامان(ع) با غالیان شیاد و فریبکار پرداخته شده است. فصل پنجم، تطور شیوه‌های برخورد امامان(ع) با غالیان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

حسن و قبح ذاتی و عقلی

از منظر اندیشمندان اسلامی

نویسنده: هادی وحدانی فر

ناشر: دفتر نشر معارف

 نوبت چاپ: اول/1394

 قیمت: 10 هزار تومان

این کتاب که از چهار فصل و هر فصل آن را چند گفتار تشکیل داده با رویکرد جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل آن از منابع مختلف به ذکر آرای اندیشمندان کلامی، فلسفی و اصولی تحت عنوان مفهوم شناسی، دلایل منکران و مثبتان، ملاک‌شناسی و آثار آن پرداخته است.

برخی از موضوعات و سرفصل‌های این کتاب عبارت است از: معنای عقل و اقسام آن از منظر اندیشمندان اسلامی(متکلمان، فلاسفه و اصولیان)، عقل در لغت، عقل در اصطلاح، معانی ذاتی از منظر اندیشمندان اسلامی، مراد از حسن و قبح ذاتی و عقلی از منظر اندیشمندان اسلامی، بدیهی یا مشهور بودن سنخ قضایای حسن و قبح عقلی، سیر تاریخی حسن و قبح عقلی از منظر اندیشمندان اسلامی، معانی حسن و قبح و معنای محل نزاع از منظر اندیشمندان اسلامی، ادله حسن و قبح ذاتی و عقلی از منظر اندیشمندان اسلامی، دلایل مثبتان و نقد آن، ادله منکران حسن و قبح عقلی و نقدی بر آنها، ملاک و معیار حسن و قبح از منظر اندیشمندان اسلامی، ملاک حسن و قبح عقلی از منظر اصولیان، آثار و نتایج حسن و قبح از منظر اندیشمندان اسلامی(متکلمان، فلاسفه و اصولیان).

تحلیل مسائل اساسی در باب خداشناسی

نویسنده: دکتر عباس نیکزاد

ناشر: دفتر نشر معارف

 نوبت چاپ: اول/1394

 قیمت: 9500 تومان

این کتاب که از دو بخش تشکیل گردیده به موضوع خداشناسی اختصاص دارد.

بخش اول: جستاری در آثار شهید مطهری در موضوع خداشناسی است. این بخش مشتمل بر پنج فصل است: فصل اول، حدود توانایی عقل در باب خداشناسی. فصل دوم، ادله اثبات وجود خدا. فصل سوم، برهان صدیقین با تقریر استاد مطهری که به پاره‌ای از پرسش‌ها و شبهات خداشناسی پرداخته است. در این بخش در کنار تبیین دیدگاه‌های شهید مطهری در برخی موارد نقد و تحلیل هم صورت گرفته است.

بخش دوم شامل هفت مقاله مهم در باب خداشناسی است: مقاله اول، نقد و بررسی مناظره کاپلستون و راسل در باب وجود خدا. مقاله دوم، ادله فلسفی اثبات کامل مطلق. مقاله سوم، پژوهشی در باب علم باری‌تعالی. مقاله چهارم، بداهت وجود خدا در نگاه علامه طباطبایی و بررسی آن. مقاله پنجم، جریان احکام عقلی در افعال باری از منظر علامه طباطبایی. مقاله ششم، اشکال‌ها و پاسخ‌هایی در باب خداشناسی. مقاله هفتم، کمال نهایی و عامل خوشبختی بودن قرب به خدا.