متن داخل جلد

By:

Jan 1, 1970

1. هدايت در قرآن ، آيت الله جوادي آملي (تفسير موضوعي قرآن، ج 16). هدف اصيل انبيا آن است كه انسان‌ها را به كرامت برسانند و آنها را از پستي برهانند. رسول اكرم(ص) فرمود "انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق."2. بحار، ج 16، ص 210.1 همانگونه كه بعثت آن حضرت براي اكمال دين الهي است براي تتميم مكارم اخلاقي نيز مي‌باشد؛ يعني پيامبران پيشين(ع) راه كرامت‌هاي اخلاقي را به جامعه انساني آموختند و آن راه نهايي را كه برتر و بهتر است وجود مبارك حضرت خاتم آورده كه متمم ره‌آورد آنان است. وقتي خداوند، قرآن را مهيمن ديگر كتب آسماني مي‌داند قهراً برنامه‌هاي قرآن نيز متمم برنامه‌هاي آنها خواهد بود. اميرمؤمنان علي(ع) مي‌فرمايد: "المكارم بالمكاره"3. شرح غررالحكم، ج 1، ص 19.2 يعني كرامت‌هاي نفساني با كراهت و رنج به دست مي‌آيد نه با آسايش و آسودگي، پس همگان بايد مكارم نفساني را با دشواري و كوشش فراهم كنند گرچه رنج بعضي بيشتر و زحمت بعضي كمتر است. رسول خدا(ص) در خلال دعوت قبايل در دوران قبل از هجرت، نزد قبيله بني عامر رفت وآنان را به توحيد و نبوت خويش دعوت كرد. بحيره بن فراس در پاسخ گفت: اگر با تو بيعت كنيم و به ياري تو برخيزيم و خداوند تو را بر دشمنانت پيروز گرداند، آيا اين امر، پس از تو، ما را خواهد بود؟ پيامبر(ص) فرمود: اين امر در اختيار خداوند است، آن را هر كجا بخواهد قرار مي دهد. بحيره گفت: آيا به خاطر تو گلوهايمان را هدف تير عرب قرار دهيم و آن گاه كه خداوند تو را پيروز گرداند، امر مال ديگران باشد؟ برو كه ما را به كار تو حاجتي نيست . بدين ترتيب فرزندان عامر از پذيرش اسلام سرپيچي كردند. پاسخ پيامبر(ص) مؤيد ديدگاه شيعه درباره منصب امامت و خلافت است كه براي انتخاب صاحب اين منصب نمي توان به مردم مراجعه كرد، بلكه اين منصب در اختيار خداوند است و او امام را نصب مي كند.1سيرت جاودانه(ترجمه الصحيح من سيره النبي الاعظم تآليف علامه سيد جعفر مرتضي عاملي)،ج 1/4091