طرح برگزاري دوره تربيت مدرس دروس معارف

By:

Jan 1, 1970

آنچه در پي مي آيد گزيده سخنان جناب آقاي گرامي مديريت محترم مركز تدوين متون درسي مي‌باشد كه در مصاحبه اي در باره «طرح سطح چهار حوزه» ايراد شده است. يكي از مشكلات جدي پيش روي دروس معارف اسلامي در دانشگاه‌ها، مشكل تأمين استاد و مدرس اين دروس بوده و هست. چرا كه ارايه شصت‌هزار واحد اين دروس نيازمند 2500 استاد عضو هيأت علمي تمام‌وقت و متخصص است، اما تاكنون تنها يك پنجم رقم ياد شده به عنوان هيأت علمي اين دروس در دانشگاه‌ها جذب شده‌اند. اصولاً تعبير دروس عمومي معارف يا دروس عمومي دانشگاه‌ها، يك اصطلاح غلط‌انداز است و تصور مي‌شود چون قرار است عموم دانشجويان اين دروس را بگذرانند، اين دروس نه از اهميتي برخوردارند و نه نيازمند استاد متخصص؛ در حالي كه همين موضوع در كنار رسالتي كه اين دروس بر عهده دارند مقتضي توجه ويژه هم در قلمرو سرفصل‌ها، هم متون و منابع درسي و هم در قلمرو استاد و مدرس است. دروس عمومي و مشابه اين دروس در ديگر كشورها نيز از چنين اهميتي برخوردارند. جمع‌بندي يك دوره نظرسنجي از دانشگاه‌هاي گوناگون در استان‌هاي مختلف، نشان مي‌دهد كه لازم است در عناوين و سرفصل‌هاي اين دروس تجديد‌نظرها و تغييرات فراواني پديد آيد. در اين راستا بايد به خواست و نياز و تقاضاي دانشجويان – كه مورد قبول و تأييد اساتيد و صاحب‌نظران نيز بوده است - هم از نظر محتوا و مضمون و هم از نظر اختياري بودن نزديك شويم. افزايش سرفصل‌هاي 12 واحد دروس معارف از شش عنوان به شانزده عنوان حقيقتاً هم نيازمند به فعاليت جدي براي تهيه متون درسي مناسب است. مركز تدوين و برنامه‌ريزي متون درسي عهده‌دار اين مهم بوده و عزم و اراده جدي در تربيت استاد و مدرس اين دروس دارد. يكي از برنامه‌ها جهت تربيت و تأمين استاد اين دروس، پيش‌بيني رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي عالي براي اين دروس و برقراري كرسي درس مخصوص معارف بود. به نظر حجت‌الاسلام‌والمسلمين دكتر قمي، رياست محترم نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، تعريف پنج رشته علمي در سطح دروس سطح چهارم حوزه علميه و طراحي سرفصل‌هاي مناسب براي آن و به تصويب شورايعالي حوزه علميه رساندن و جذب دانشجو از اين طريق، يكي از راه‌هايي است كه مي‌تواند در كنار ديگر برنامه‌هاي جذب استاد معارف، سودمند واقع شود. بر اين اساس در جلسه‌اي كه با حضور ايشان و تني چند از متخصصان حوزوي و دانشگاهي در موضوعات تاريخ و تمدن اسلامي، مباني نظري اسلام، تفسير قرآن و نهج‌البلاغه، اخلاق اسلامي و انقلاب اسلامي تشكيل شده، بود اصل اين ايده بررسي و به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد شوراي پژوهشي مركز برنامه‌ريزي و تدوين متون درسي، سياست‌هاي كلي را تصويب و طرح و برنامه آن را پي‌گيري نمايند. در اولين جلسه اين شورا كه به رياست جناب آقاي دكتر كلانتري تشكيل شد، براي هر يك از گروه‌هاي علمي با توجه به كارشناسان و متخصصاني كه مرتبط با آنان بودند، كميته‌هايي علمي تعريف و طرق عملي و عملياتي شدن اين برنامه، طراحي و به تصويب رسيد. طي دو ماه فرصت موجود، هريك از گروه‌هاي مركز تدوين، براساس سياست‌هاي مصوب همين جلسه و جلسه نخستين، كميته‌اي علمي از استادان و متخصصان حوزوي و دانشگاهي تشكيل شد. آنها هر درس را تعريف و پيش‌نويسي سرفصل‌هاي دروس در سطح چهار حوزه را تهيه و براي اعضاي هر يك از كميته‌هاي علمي فرستادند، تا بعد از بررسي‌هاي لازم در جلسات، مورد بررسي و تصويب قرار گيرد. در اوقات تعيين شده هر يك از كميته‌هاي علمي فعاليت خود را آغاز و پس از چندين جلسه فشرده و طولاني، در روزهاي پاياني سال1383، عناوين سرفصل دروس در هر پنج رشته به تصويب رسيد و براي تصويب نهايي به شوراي عالي حوزه علميه قم ارسال شد. در اين طرح به طور مشخص 62 واحد درسي - 22 واحد درسي تحت عنوان دروس جبراني و 22 واحد درس اصلي و تخصصي و 18 واحد پايان‌نامه - پيش‌بيني شده است. اين دوره‌ها از نظر مقررات جذب و ورود و ساير شرايط، تابع مقررات حوزه است و دارندگان مدرك كارشناسي ارشد دانشگاه در صورتي كه پايان‌نامه آنان مورد تأييد گروه‌هاي علمي حوزه علميه قرار گيرد و ساير شرايط را دارا باشند، مي‌توانند در اين برنامه شركت نمايند. البته برنامه مشابهي با عنوان دوره دكتري و براساس شرايط و معيارهاي دانشگاهي در حال پي‌گيري و انجام است و اين طرح نيز يكي از برنامه‌هاي نهاد براي برطرف كردن مشكل اعضاي هيأت علمي دروس معارف دانشگاه‌ها مي‌باشد. واقعيت اين است كه اگر چه اين اقدام بسيار دير انجام شده اما اقدامي بسيار مبارك است و اميد است در جهت تقويت و ارتقاي سطح علمي، آموزشي و پژوهشي داوطلبان تدريس دروس معارف اسلامي و پژوهشگران اين عرصه مؤثر باشد. اين طرح هم اكنون در شورايعالي حوزه علميه و به وسيله متخصصان آن در حال بررسي است. اميدواريم هر چه زودتر شاهد راه ا‌ندازي اين دوره باشيم.