پرتوي از خورشيد

By:

Jan 1, 1970

انتقاد پذيري دختر هفده ساله‌اي از تهران به نام زينب نوري‌زاد، در نامه‌اي به مقام‌معظم‌رهبري مي‌نويسد: «روز مقدس قدس، مردي (در ميان خطبه‌ها) بلند شد، مثل اين كه نامه‌اي داشت و شما (به گمان من) ... او را در انظار هزاران هزار، خرد كرديد!» وي در اين نامه، از آيت‌الله خامنه‌اي مي‌خواهد تا ذهن وي را در اين خصوص روشن نمايند. مقام معظم رهبري با تواضع، در پاسخ به آن دختر جوان مي‌نويسند: «دختر عزيزم! از تذكر شما خرسند و متشكرم و اميدوارم خداوند همه ما را ببخشد و از خطاهاي كوچك و بزرگ ما كه كم هم نيستند، درگذرد. من در باب آنچه شما يادآوري كرده‌ايد، هيچ دفاعي نمي‌كنم. و گاهي گوينده از تلخي لحن خود به قدر شنونده آگاه نمي‌شود و در اين موارد همه بايد از خداوند متعال بخواهند كه آن گوينده را متوجه و اصلاح كند و اگر ممكن شود به او تذكر دهند. توفيق شما را از خداوند متعال مسئلت مي‌كنم. اين برخورد مقام ولايت با فرزندان خود و جوانان است. چقدر انسان از اين بزرگواري و پذيرش انتقاد از سوي معظم‌له لذت مي‌برد. سيد علي مقدم ديدار با خانواده مسيحي در دوران رياست جمهوري مقام‌معظم‌رهبري، يك روز معظم‌له براي ديدار با خانواده‌هاي شهداء، به منطقة مجيديه تهران رفته بودند. پس از بازديد از چند خانه پرسيدند: «آيا منزل ديگري براي ملاقات مانده است يا نه؟» دوستان گفتند تنها يك خانوادة مسيحي كه فرزندشان در جبهه شهيد شده، باقي مانده است. آيا به خانة آنها هم تشريف مي‌بريد؟ معظم‌له جواب مثبت دادند. چون اين خبر را به اهل آن خانه گفتند، همگي از فرط خوشحالي در پوست خود نمي‌گنجيدند. بزرگِ خانه با شنيدن خبر بي‌هوش بر روي زمين افتاد و او را به بيمارستان منتقل كردند. خانم‌ها نيز سراسيمه، دنبال پوششي مناسب براي خود بودند. وقتي آقا تشريف آوردند، با گرمي با اهل خانه برخورد كردند. در زمان پذيرايي نيز از ميوه‌هايي كه براي ايشان مي‌آوردند، تناول كردند و به ديگران اشاره كردند كه: «شما نيز ميل كنيد تا آنان بدانند كه ما آنها را از خود مي‌دانيم.» حجت الاسلام و المسلمين موسوي كاشاني *. پرتوي از خورشيد، علي شيرازي، ص83 و 93.