كتابخانه

By:

Jan 1, 1970

همنام گل‌هاي بهاري نگاهي نو به زندگي و شخصيت پيامبر گرامي(ص) مؤلف: حسين سيدي ساروي ناشر: نشر نسيم انديشه نويسنده با نثري ادبي و دلنشين و با استناد به روايات ائمه معصومين(ع) سيماي ظاهري، زندگي و شخصيت پيامبر اكرم(ص) را به تصوير مي‌كشد. وي صفات و ويژگي‌هاي پيامبر را در چهار بخش خويشتن، خدا، ديگران و طبيعت، معرفي نموده است. آينده جهان (دولت و سياست در انديشه مهدويت) مؤلف: رحيم كارگر ناشر: بنياد فرهنگي مهدي موعود(عج) اين اثر ويژگي‌ها، ساختار و كاركرد دولت مهدوي و نيز ديدگاه‌هاي انديشمندان مختلف در اين‌باره را مورد بررسي قرار مي‌دهد. نقد ديدگاه‌هاي انديشمندان غربي مانند توين‌بي، كانت، هگل و ماركس درباره فلسفه تاريخ، تبيين نظريه‌هاي مختلف آينده سياست و دولت بر مبناي اديان و مكاتب مختلف مسيحيت، ماركسيسم و فوكوياما و آينده دولت از ديدگاه شيعه، سه فرضيه انتقام و پايان تاريخ، دولت اقتدارگرا و مبتني بر قدرت فيزيكي و دولت اخلاقي، ساختار، كاركردها و پيامدهاي حاكميت امام مهدي(عج) از مباحث اين اثر مي‌باشد. اخلاق و رفتارهاي جنسي مؤلف: يوسف غلامي ناشر: نشر معارف اخلاق و حوزه‌هاي مربوط به آن، همواره مورد توجه دانشمندان علوم ديني و نيز از دغدغه‌هاي همه انديشمندان جوامع بوده است؛ چرا كه جهت‌گيري اخلاق در هر جامعه تأثير به سزايي در ساير امور از جمله سياست و اقتصاد خواهد داشت. تأثير و نقش اخلاق در جامعه زماني بيش از پيش هويدا مي‌گردد كه ساير عوامل سازنده رفتار انساني مانند فقه و حقوق، كمتر تأثيرگذار باشند. رفتارهاي جنسي از جمله اموري است كه به رغم تأثيرگذاري شديد آنها بر امور اجتماعي، به صورت كامل از حوزه فقه و حقوق تأثير دلخواه در اين حوزه رفتاري،‌ بسيار سازنده باشد. كتاب «اخلاق و رفتارهاي جنسي» با توجه به اهميت ياد شده در هشت فصل به شرح ذيل به ثمر نشسته است: فصل اول: ميل جنسي(فرمانرواي ناخوشنام) فصل دوم: تمايلات و رفتارهاي جنسي فصل سوم: اعجاز عشق فصل چهارم: آغاز عشق و عوامل پديد آورنده آن فصل پنجم: ناكامي در عشق فصل ششم: رهاسازي روابط زنان و مردان فصل هفتم: تأثير متقابل جلوه‌هاي زنان و نگاه مردان. فصل هشتم: نگاه و افكار نهان. زن در تاريخ و انديشه اسلامي مؤلف: فتحيه فتاحي‌زاده ناشر: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نويسنده در اين نوشتار با تكيه بر مباني شريعت اسلامي، جايگاه و شخصيت واقعي زن را ترسيم نموده است. وي در فصل اول، شخصيت زن را از نگاه تمدن‌هاي گوناگون بشري و آيين‌هاي مختلف همچون تمدن مصر، سومر، يونان، هند و چين بررسي كرده آنگاه فرهنگ روزگار جاهليت را در برخورد با زنان تبيين مي‌نمايد. فصل دوم به بيان نقش تاريخي اسلام در احياي شخصيت زن پرداخته و در فصل سوم با استفاده از آيات قرآن و آراي انديشمندان اسلامي، تساوي ميان زن و مرد در ارزش‌ها و ارزش‌گذاري‌ها به اثبات مي‌رسد. تفاوت‌ها و تمايزهاي ميان زن و مرد، علل تنزل شخصيت و مقام زن در جوامع اسلامي، رسالت صدا و سيما در تبيين شخصيت زن از ديدگاه اسلام و ارائه راهكارهايي در اين راستا نيز بررسي شده‌اند. باروري‌هاي پزشكي از ديدگاه فقه و حقوق مؤلف: محمدرضا رضانيا معلم ناشر: بوستان كتاب در اين اثر، ضمن بررسي اجمالي موضوع باروري از ديدگاه پزشكي، جنبه‌هاي گوناگون فقهي و حقوقي آن به تفصيل و جنبه جامعه‌شناختي و روان‌شناختي به طور مختصر مورد كاوش قرار مي‌گيرد. در اين اثر، روش‌هاي تلقيح مصنوعي، معرفي و تقسيم‌بندي شده و پيشينه پزشكي ناباروري و روش‌هاي تشخيص و درمان آن، جواز توليد نسل به كمك ابزار پزشكي از دو جنبه حقوقي و فقهي و شرعي، آثار فقهي و حقوقي ناشي از باروري‌هاي پزشكي با استفاده از اصل جداسازي قواعد حاكم بر روابط مرد و زن در مسائل جنسي (از قواعد ناظر بر روابط والدين و فرزندان) تبيين شده است.