مقالات رسيده

By:

Jan 1, 1970

پس از درج فراخوان مقاله در نشرية معارف، در زمينة موضوعات مرتبط با گرايش‌هاي دروس معارف اسلامي، برخي از استادان محترم، مقالات ارزشمندي ارسال نمودند. ضمن تقدير و تشكر از اين عزيزان به استحضار مي‌رسانيم نتيجة ارزيابي كارشناسان به صورت مكتوب به اطلاع مؤلفان محترم خواهد رسيد. نشرية معارف، ضمن ارج نهادن به تلاش علمي اساتيد محترم، اقدام به درج عناوين مقالات ارسالي و اسامي مؤلفان محترم آنها می‌نمايد و جهت پربارتر شدن نشريه، مشتاقانه در انتظار آثار علمي كلية استادان معارف اسلامي مي‌باشد. عنوان مقاله نام مؤلف دانشگاه / شهر 1. تحول پذيري ارزش‌ها صفدر ميناوند آزاد اسلامي واحد كرج 2. آزمايش الهي از ديدگاه امام علي(ع) در نهج البلاغه محمد اسماعيل زاده پيام نور طبس 3. پژوهشي در اخلاق پزشكي صديقه گوهري بهاري علوم پزشكي گناباد 4. عوامل و پيامدهاي روانشناختي جبر و خرافه گرايي در قرآن ابوالقاسم ولي زاده صنعتي سهند تبريز 5. خودباوري ديني دكتر بهزاد مرتضايي امام حسين(ع) 6. حدود و قلمرو عقل در شناخت حق تعالي از ديدگاه محي الدين عربي دكتر بهزاد مرتضايي امام حسين(ع) 7. صداقت در زندگي زناشويي بر اساس قرآن و حديث غلام كرمي تهران 8. كوثر نبوت رضا باقي زاده آزاد اسلامي واحد آشتيان 9. تبار شناسي آرامش در جنبش‌هاي نوپديد معنوي محمدحسين كياني قم 10. نقد كتاب تاريخ تحليلي صدر اسلام حميدرضا مطهري فر باقر العلوم قم 11. معارف زهرايي محمدسعيد خادمي آزاد اسلامي واحد تنكابن 12. قرآن از نگاه خود محمدسعيد خادمي آزاد اسلامي واحد تنكابن 13. قرآن و روابط اجتماعي محمدسعيد خادمي آزاد اسلامي واحد تنكابن 14. روشنفكري در نگاه سيدمحمدحسن ميرابوطالبي آزاد اسلامي واحد لاهيجان 15. جامعه آرماني در نگاه شهيد مطهري سيدمحمدحسن ميرابوطالبي آزاد اسلامي واحد لاهيجان 16. اسلام و توسعه از ديدگاه امام خميني(ره) امين ديلمي معزي آزاد اسلامي واحد چالوس 17. واقعه معراج پيامبر و چگونگي آن حسينعلي شكراللهي آزاد اسلامي واحد سمنان 18. نماز نياز بنده يا براي خدا حسينعلي شكراللهي آزاد اسلامي واحد سمنان 19. نقش مدرسه حقاني در رويدادها و تحولات انقلاب اسلامي ايران ابراهيم رضا پور قم 20. بررسي نظريه هاي آغاز و پايان جنگ عراق عليه ايران ابراهيم رضا پور قم 21. نقدي بر مناظره كاپلستون و راسل در مورد واجب الوجود بر محوريت ملاصدرا رحمت اله شريعتي آزاد اسلامي واحد نجف آباد 22. اسلام و علوم عقلي و نقدي بر مكتب تفكيك رحمت اله شريعتي آزاد اسلامي واحد نجف آباد 23. حل فلسفي تطبيقي شبهه شرور بر محوريت ديدگاه ملاصدرا رحمت اله شريعتي آزاد اسلامي واحد نجف آباد 24. تحقيقي تطبيقي پيرامون رابطه ميان هستي و بايستي رحمت اله شريعتي آزاد اسلامي واحد نجف آباد 25. مقايسه مفهوم مسئوليت از منظر اسلام و سارتر روح انگيز سوراني اصفهان 26. نهج البلاغه و شيوه تدريس بر مبناي سخنراني در دانشگاه‌ها محمد اسماعيل زاده پيام نور تهران 27. درآمدي بر انديشه سياسي آيت الله خامنه‌اي محمد اسماعيل زاده پيام نور تهران 28. تبارشناسي مفهوم انتظار در مكتب اهلبيت(ع) محمد اسماعيل زاده پيام نور تهران 29. جهاد از ديدگاه قرآن مهران جعفري و زيورفرهادي آزاد اسلامي واحد ياسوج 30. تأملي در چيستي معنويت مريم سلگي پيام نور كرمانشاه در پي درخواست مكرر فرهيختگان حوزه و دانشگاه مبني بر توسعة گسترة مخاطبان نشريه معارف بر آن شديم تا با درج فرم اشتراك در نشريه، زمينة استفادة مخاطبان بيشتري را فراهم سازيم. متقاضيان محترم مي‌توانند فرم درخواست اشتراك را تكميل نموده همراه با اصل فيش بانكي واريزي به مبلغ 60000 ريال بابت اشتراك يكساله (واريز شده به حساب 0105333296002 نزد بانك ملي به نام معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامی) به صندوق پستي 3456 - 37185 يا به شماره 02512939898ارسال نمايند. استادان، دانشجويان و طلاب محترم مي‌توانند با ارائة كپي كارت شناسايي از تخفيف 50% بهره‌مند گردند. تلفن امور مشتركين: 2110270 ـ 0251 فرم درخواست اشتراك نام و نام خانوادگي: .............................................................. دانشگاه محل تدريس: ....................... گرايش تدريس: .................................................. تلفن تماس: ........................................................ نشاني دقيق: ............................................................................................................................................................................................................................................ كدپستي: ..................................................