مقالات رسيده

By:

Jan 1, 1970

پس از درج فراخوان مقاله در نشرية معارف، در زمينة موضوعات مرتبط با گرايش‌هاي دروس معارف اسلامي، برخي از استادان محترم، مقالات ارزشمندي ارسال نمودند. ضمن تقدير و تشكر از اين عزيزان به استحضار مي‌رسانيم نتيجة ارزيابي كارشناسان به صورت مكتوب به اطلاع مؤلفان محترم خواهد رسيد. نشرية معارف، ضمن ارج نهادن به تلاش علمي اساتيد محترم، اقدام به درج عناوين مقالات ارسالي و اسامي مؤلفان محترم آنها می‌نمايد و جهت پربارتر شدن نشريه، مشتاقانه در انتظار آثار علمي كلية استادان معارف اسلامي مي‌باشد. عنوان مقاله نام مؤلف دانشگاه / شهر 1. ممنوعيت گوشت خوك از منظر علم اسلام و ساير اديان بتول باقري آزاد اسلامي نراق 2. مقاومت و پايداري در نهضت عاشورا و درسهاي آن مهدي غفاري نوين همدان 3. حكمت چيست؟ محمد مرادي افوسي اصفهان 4. نقش دين و دين‌داري در پيشگيري از جرم رضا مجرب قوشچي اروميه 5. بهائيت فرقه‌اي براي تفرقه در جهان اسلام علي جديد بناب تربيت معلم آذربايجان 6. اسراف در قرآن زهرا تدين قم 7. چشم فتنه رسول قناتي مرند 8. بررسي رابطه علم و دين در جهان اسلام و ديدگاه‌هاي آيت‌الله جوادي آملي و دكتر گلشني در اين زمينه سميه اسماعيلي فر گلستان 9. اسراف در منظر آيات و روايات سيد محمد طاهري خرم آباد 10. اسلام و ايران رضا جديدي اصفهان 11. ابعاد اعجاز قرآن كريم ابوالفضل خراساني قم