اخبار نهاد

By:

Jan 1, 1970

نتايج فرم نظرسنجي نشريه اطلاع‌رساني معارف يكي از راه‌هاي تقويت و ارتقاي مطالب هر نشريه‌اي، نظر سنجي از مخاطبان آن مي‌باشد؛ لذا در اين راستا چندي پيش نشريه معارف جهت برخورداري و بهره‌مندي از نظرات مخاطبين محترم خود با ارسال فرم‌هاي نظرسنجي خواستار ارائه نظر مشتركين خود شد كه ضمن تقدير و تشكر از تمامي پاسخ‌دهندگان، گزيده‌اي از نتايج آن نظرسنجي به اطلاع مي‌رسد: نتايج فرم نظرسنجي شماره‌هاي 55-64 نشريه اطلاع‌رساني معارف از مجموع 510 فرم به اين شرح مي‌باشد الف ـ وصول نشريه: 1- آيا 10 شماره اخير به دست شما رسيده است؟ بلي 383 خير 90 بي پاسخ 37 چه شماره‌اي نرسيده: شماره55 11 شماره 56 20 شماره‌ 57 19 شماره 58 24 شماره 59 17 شماره 60 17 شماره 61 16 شماره 62 14 شماره 63 18 شماره 64 16 2- در صورت عدم وصول،دليل آن رابيان نماييد. تغيير آدرس 11 نمي دانم 64 بي پاسخ 433 3- آيا از زمان وصول نشريه راضي هستيد؟ بلي 434 خير 48 بي پاسخ 28 تاريخ وصول نشريه: دهه‌اول‌هرماه 90 دهه دوم 297 دهه سوم 84 بي پاسخ 39 ب - شكل ظاهري نشريه: 4- طراحي جلد(پشت و روي جلد) خيلي‌خوب 174 خوب 271 متوسط 30 ضعيف 2 خيلي‌ضعيف - بي‌پاسخ 33 5-طراحي وگرافيك داخلي نشريه: خيلي‌خوب 107 خوب 307 متوسط 79 ضعيف 4 خيلي‌ضعيف 1 بي‌پاسخ 12 6- صفحه آرايي نشريه: خيلي‌خوب 164 خوب 272 متوسط 57 ضعيف 3 خيلي‌ضعيف - بي‌پاسخ 14 7- ترتيب چينش مطالب نشريه: خيلي‌خوب 155 خوب 270 متوسط 73 ضعيف 2 خيلي‌ضعيف - بي‌پاسخ 10 ج – محتواي نشريه: 8- كدام يك از بخش هاي نشريه را با حوصله و دقت كافي مطالعه مي‌كنيد: پرتوي از خورشيد 223 از اين سو و آن سو 386 بر بال قلم 294 بر ساحل سخن 200 پرسمان 265 لطايف و معارف 207 آيين استادي 311 گنجينه 187 واژه‌شناسي 212 چاشني‌هاي معارفي 168 بي‌پاسخ 11 9- سطح علمي و روند كلي نشريه را در ده شماره اخير چگونه ارزيابي مي‌كنيد خيلي‌خوب 348 خوب 95 متوسط 45 ضعيف 1 خيلي‌ضعيف 1 بي‌پاسخ 20 10- كداميك از بخش هاي نشريه را غير ضروري وغير قابل استفاده مي‌دانيد: پرتوي از خورشيد 5 از اين سو و آن سو 5 بر بال قلم 15 بر ساحل سخن 6 پرسمان 7 لطايف و معارف 6 آيين استادي 15 گنجينه 6 واژه‌شناسي 10 چاشني‌هاي معارفي 16 همراه با شما 7 هيچ كدام 345 بي‌پاسخ 116 11- بهترين بخش هاي نشريه را نام ببريد. (حداقل سه بخش) پرتوي از خورشيد 166 از اين سو و آن سو 282 بر بال قلم 214 بر ساحل سخن 216 پرسمان 249 لطايف و معارف 194 آيين استادي 238 گنجينه 87 واژه‌شناسي 145 چاشني‌هاي معارفي 52 همراه با شما 2 راه هاي موفق 17 حديث دلدادگي 5 بي‌پاسخ 36 12- ده شماره اخير نشريه را نسبت به شماره هاي گذشته چگونه ارزيابي مي‌فرماييد. ارتقاء يافته 333 تنزل يافته 3 تغييري نيافته 111 بي پاسخ 63 13- نمره شما به نشريه از يك تا بيست (درمجموع) نمره تعداد نمره تعداد نمره تعداد نمره تعداد نمره تعداد نمره تعداد نمره تعداد نمره تعداد نمره تعداد 20 32 19.75 1 19.5 6 19 59 18.5 12 18 113 17.5 5 17 110 16.5 4 16 54 15.5 1 15 36 14 16 13 1 12 3 10 1 3 1 بي‌پاسخ 23 انتصابات انتصابات جديد مديريت/ سرپرستي گروه‌هاي معارف اسلامي ازسوي رؤساي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي به شرح ذيل مي‌باشد: رديف نام و نام خانوادگي سمت دانشگاه / مؤسسه تاريخ حكم 1 حجت الاسلام دکتر مرتضی امامی مدیر دانشگاه شهرکرد 3/3/88 2 جناب آقاي غلامحسين زارع مدير واحد بيضا 1/4/88 3 سركار خانم زهرا عليزاده مدير واحد دشتستان 24/3/88 4 جناب آقاي دکتر جمال فرزند وحی مدیر دانشگاه ایلام 16/2/88 5 جناب آقاي سيد محمد رضا احمدي مدير واحد آباده 26/5/88 6 سركار خانم سوسن نریمانی مدیر واحد گرگان 7/6/88 7 حجت الاسلام دکتر ناصر فروهی مدیر دانشگاه تبریز 24/3/88 8 جناب آقاي دکتر عین اله خادمی مدیر تربیت دبیر شهید رجایی 10/4/88 پيام تسليت ضايعة درگذشت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد يوسف ميراحمدي رييس محترم دانشكدة الهيات و معارف اسلامي و مدير سابق گروه معارف اسلامي آن دانشگاه را به خانواده محترم ايشان و ساير همكاران به خصوص اعضاي محترم گروه معارف اسلامي آن دانشگاه تسليت عرض نموده، براي آن مرحوم رحمت و غفران الهي و براي بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل از خداوند متعال خواستارم. احمد ترابي معاون امور اساتيد و دروس معارف اسلامي