انتخابات دهم از نگاه مقام معظم رهبري

By:

Jan 1, 1970

ويژگي‌هاي انتخابات دهم به عنوان يك حماسه زلزله سياسي براي دشمنان عزيزان من اين انتخابات! براي دشمنان شما يك زلزلة سياسي و براي دوستان شما در كل جهان يك جشن واقعي و تاريخي بود. در سي سالگي انقلاب مردم اين گونه بيايند نسبت به اين نظام و اين انقلاب و آن امام بزرگوار اظهار وفاداري كنند! اين يك جنبش عمومي و مردمي براي تجديد پيمان با امام و شهدا بود و براي نظام جمهوري اسلامي يك نَفَس تازه كردن، يك حركت از نو، يك فرصت بزرگ. ثبت بالاترين نصاب مشاركت جهاني عزيزان من! ملت ايران! 22 خرداد يك حماسه بود. اين حماسه، تاريخي شد، جهاني شد. اگرچه بعضي از دشمنان ما در اطراف دنيا خواستند اين پيروزي مطلق و حتمي نظام را به يك پيروزي مشكوك و قابل ترديد تبديل كنند. حتّي بعضي خواستند اين را به يك شكست ملي تبديل كنند! خواستند كام شما را تلخ كنند و نگذارند بالاترين نصاب مشاركت جهاني دنيا به نام شما ثبت شود. خواستند اين كارها را بكنند؛ اما به نام شما ثبت شد. نمي‌شود آن را دست‌كاري كرد. تثبيت مردم سالاري ديني به عنوان راه سوم اين انتخابات، مردم‌سالاري ديني را به رخ همة مردم عالم كشيد. همة كساني كه بدخواه نظام جمهوري اسلامي هستند، ديدند مردم‌سالاري ديني يعني چه. اين يك راه سوم است. در مقابل ديكتاتوري‏ها و نظامهاي مستبد از يك طرف، و دموكراسي‏هاي دور از معنويت و دين از طرفي ديگر. اين مردم‌سالاري ديني است؛ اين است كه دلهاي مردم را مجذوب مي‌كند و آنها را به وسط صحنه مي‌كشاند. علامت اعتماد مردم به نظام انتخابات 22 خرداد نشان داد كه مردم با اعتماد و اميد و شادابي ملي در اين كشور زندگي مي‌كنند. اين جواب خيلي از حرفهايي است كه دشمنان شما در تبليغات مغرضانة خودشان بر زبان مي‏آورند. اگر مردم در كشور به آينده اميدوار نباشند، در انتخابات شركت نمي‌كنند؛ اگر به نظام خودشان اعتماد نداشته باشند، در انتخابات شركت نمي‌كنند؛ اگر احساس آزادي نكنند، به انتخابات روي خوش نشان نمي‌دهند. اعتماد به نظام جمهوري اسلامي در اين انتخابات آشكار شد. دشمن اعتماد مردم به نظام را هدف گرفته دشمنان همين اعتماد مردم را هدف گرفته‏اند؛ دشمنان ملت ايران مي‌خواهند همين اعتماد را در هم بشكنند. اين اعتماد بزرگترين سرماية جمهوري اسلامي است، مي‌خواهند اين را از جمهوري اسلامي بگيرند؛ مي‌خواهند دربارة اين انتخابات و اين اعتمادي كه مردم كردند ايجاد شك و ترديد كنند تا اين اعتماد را متزلزل كنند.... مي‌خواهند اعتماد را بگيرند تا مشاركت را بگيرند، تا مشروعيت را از جمهوري اسلامي بگيرند. اين ضررش به مراتب از آتش زدن بانك و سوزاندن اتوبوس بيشتر است. اين، آن چيزي است كه با هيچ خسارت ديگري قابل مقايسه نيست. رقابت آزاد بين سليقه‌هاي درون نظام اين رقابتها كاملاً رقابتهاي آزاد، جدي و شفاف بين نامزدهاي مختلف بود؛ همه ديدند. ... اين رقابت ميان افراد و جريان‌هاي متعلق به نظام اسلامي است. اينكه دشمنان سعي مي‌كنند در رسانه‏هاي گوناگون - كه غالباً هم مال صهيونيستهاي خبيث و رذل است – اين‌جور وانمود كنند كه بين طرفداران نظام و مخالفان آن دعواست. نه خير، اين جوري نبود؛ آنها غلط مي‌كنند اين حرف را مي‌زنند؛ اين واقعيت ندارد.اين چهار نفري كه وارد عرصة اين انتخابات جدي شدند، همه‏شان جزو عناصر نظام و متعلق به نظام بوده و هستند. مناظرات انتخاباتي محاسن مناظرات: نمايشي نبودن انتخابات اما اين رقابتها و مناظرات، كه ابتكار مهم و جالبي بود؛ خيلي صريح و شفاف و جدي هم بود. اين مناظره‏ها تو دهن كساني زد كه از بيرون تبليغ مي‌كردند كه رقابتها نمايشي است و واقعيت ندارد. ديدند نه خير، واقعيت دارد؛ جدي در مقابل هم ايستاده‏اند، با هم بحث و استدلال مي‌كنند. بنابراين مناظره‏ها و گفتگوها بسيار از اين جهت مثبت بود. ايجاد فضاي نقد و انتقاد آن جهت مثبت، اين بود كه در اين مناظره‏ها و گفتگوها و گفتارهاي تلويزيوني، همه شفاف و راحت حرف زدند، حرف دلشان را بر زبان آوردند، يك سيلابي از نقد و انتقاد به راه افتاد و همه مجبور شدند پاسخگويي كنند. به آنها انتقاد شد، آنها در مقام پاسخگويي برآمدند و از خودشان دفاع كردند. روشن شدن مواضع افراد و گروه‌ها مواضع افراد و گروه‏ها بدون ابهام و پيچيده‏گويي، عريان، در مقابل چشم مردم قرار گرفت؛ سياستهايشان چيست، برنامه‏هايشان چيست، پايبندي‏هايشان كدام است، تا چه حد است؛ اينها در مقابل چشم مردم قرار گرفت و مردم توانستند قضاوت كنند. احساس عدم بيگانگي بين مردم و نظام مردم احساس كردند كه در نظام اسلامي بيگانه به حساب نمي‏آيند، نظام كشور اندروني و بيروني ندارد. همه چيز در مقابل مردم آشكار است همة نظرات در مقابل مردم بيان شد و معلوم شد رأي مردم ناشي از همين دقتها و تأملات خواهد بود. رأي مردم زينتي نيست. حق انتخاب حقيقتاً متعلق به مردم است، مردم مي‌خواهند آگاهانه و هوشيارانه انتخاب كنند اين مناظره‏ها اين را نشان داد. يقيناً يكي از علل افزايش ده ميليوني آراء نسبت به آخرين حد نصابِ دوره‏هاي قبل همين بود كه ذهن و فكر مردم مشاركت داده شد، به عرصه آمد و آنها تشخيص دادند و وارد ميدان شدند. لزوم تداوم مناظره‌ها در سطوح مديريتي اين گفتگوها نبايد به جايي برسد كه تبديل به كدورت و كينه شود. اگر اين شد، آن‌وقت اثر عكس خواهد داشت. به همان شكلي كه آن روز بود و در همان حد باقي بود، اين خوب بود؛ اما اگر بنا باشد همين طور ادامه پيدا كند، بگومگو بشود، اين تدريجاً تبديل به كينه خواهد شد. البته خيلي خوب است كه اين‏جور مناظره‏هايي در سطوح مديريتي ادامه پيدا كند. عيوب مناظرات: احساسي و ضعيف شدن بعد منطقي در مواردي مشاهده مي‌شد كه جنبة منطقي مناظره ضعيف مي‌شد؛ جنبة احساساتي و عصبي پيدا مي‌كرد؛ جنبة تخريبي غلبه پيدا مي‌كرد؛ سياه‏نمائي وضع موجود به شكل افراطي در اين مناظره‏ها ديده شد؛ سياه‏نمائي دوره‏هاي گذشته هم در اين مناظره‏ها مشاهده شد؛ هر دو بد بود. اتهاماتي مطرح شد كه در جايي اثبات نشده است؛ به شايعات تكيه شد، بي‏انصافي‌هايي احياناً ديده شد؛ هم بي‏انصافي نسبت به اين دولت با اين همه حجم خدمت و هم بي‏انصافي نسبت به دولت‌هاي گذشته و دوران سي ساله. اهانت و اتهام به مقام رسمي و قانوني كشور از يك طرف صريح‌ترين اهانتها به رئيس جمهورِ قانوني كشور شد. حتي از دو سه ماه قبل از مناظرات هم اين سخنراني‏ها را براي من مي‏آوردند و من مي‌ديدم يا گاهي مي‏شنيدم؛ تهمت‌هايي زدند، حرفهايي گفتند؛ به كي؟ به كسي كه رئيس جمهور قانوني كشور است، متكي به آراء مردم است. نسبتهاي خلاف دادند، رئيس جمهور مملكت را كه مورد اعتماد مردم است، به دروغ‏گوئي متهم كردند! ... كمرنگ شدن كارنامه سي ساله نظام و رسانه‌اي كردن ادعاهاي ثابت نشده از آن طرف هم همين‌طور شبيه همين كارها به نحو ديگري انجام گرفت. كارنامة درخشان سي سالة انقلاب كمرنگ جلوه داده شد؛ اسم بعضي از اشخاص برده شد كه اينها شخصيتهاي اين نظامند؛ اينهاكساني هستند كه عمرشان را در راه اين نظام صرف كردند.... هر كس هر ادعائي دارد، بايستي در مجاري قانوني خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمي‌شود اينها را رسانه‏اي كرد. اگر چيزي اثبات بشود، فرقي بين آحاد جامعه نيست؛ اما اثبات نشده، نمي‌شود اينها را مطرح كرد و قاطعاً ادعا كرد. وقتي اين‌جور حرفها مطرح مي‌شود، تلقي‏هاي نادرست در جامعه به وجود مي‏آيد، جوان‌ها چيز ديگري خيال مي‌كنند، چيز ديگري مي‌فهمند... آقاي هاشمي را همه مي‌شناسند. آقای هاشمی در دوران مبارزات از اصلی‌ترین افراد نهضت بود ... بعد از انقلاب هم از مؤثرترین شخصیتهای همراه امام بوده و تا امروز در كنار رهبرى است. بارها تا مرز شهادت پیش رفته است، قبل از انقلاب، اموال خود را صرف مبارزه می‌کرد و در سی سال اخیر هم با به عهده گرفتن مسئولیت های فراوان، در حساس ترین مقاطع در خدمت انقلاب و نظام بوده و هرگز از انقلاب برای خودش، مالی نیاندوخته است. ضرورت مقابله با فساد مالي در مورد مبارزه با فساد مالي و مسائل مربوط به عدالت اجتماعي، موضع نظام روشن است. با فساد بايد در هر نقطه‏اي كه هست، مبارزه كرد. ما مدعي نيستيم كه در نظام ما فساد مالي و اقتصادي وجود ندارد؛ چرا، اگر وجود نداشت كه بنده چند سال قبل آن نامة هشت ماده‏اي را خطاب به رؤساي محترم سه قوه نمي‌نوشتم و اين‌قدر روي آن تأكيد نمي‌كردم. چرا، هست؛ اما مي‌خواهم اين را بگويم: نظام جمهوري اسلامي، همين امروز يكي از سالم‌ترين نظامهاي سياسي و اجتماعي در دنياست. سازوكارهاي قانوني انتخابات مانع تقلب مردم اطمينان دارند؛ اما برخي از طرفداران نامزدها هم اطمينان داشته باشند كه جمهوري اسلامي اهل خيانت در آراء مردم نيست. ساز و كارهاي قانوني انتخابات در كشور ما اجازة تقلب نمي‌دهد. اين را هر كسي كه دست‏اندركار مسائل انتخابات هست و از مسائل انتخابات آگاه است، تصديق مي‌كند؛ آن هم در حد يازده ميليون تفاوت! يك وقت اختلافِ بين دو رأي، صد هزار است، پانصد هزار است، يك ميليون است، حالا ممكن است آدم بگويد يك جوري تقلب كردند، جابه جا كردند؛ اما يازده ميليون را چه جور مي‌شود تقلب كرد! ضرورت رسيدگي به شبهات از طريق قانوني اگر كساني شبهه دارند و مستنداتي ارائه مي‌دهند، بايد حتماً رسيدگي شود؛ البته رسيدگي فقط از مجاري قانوني. بنده زير بار بدعتهاي غيرقانوني نخواهم رفت. امروز اگر چهارچوب‌هاي قانوني شكسته شد در آينده ديگر هيچ انتخاباتي مصونيت نخواهد داشت. بالاخره در هر انتخاباتي بعضي برنده‏اند، بعضي برنده نيستند؛ هيچ انتخاباتي ديگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونيت پيدا نخواهد كرد. بنابراين همه چيز دنبال بشود، انجام بگيرد، كارهاي درست، بر طبق قانون. اگر واقعاً شبهه‏اي هست از راه‏هاي قانوني پيگيري بشود. قانون در اين زمينه كامل است و هيچ اشكالي در آن نيست. وظايف نخبگان سياسي: توجه به شرايط حساس كشور اما خطاب دوم من به سياسيون و نامزدها و گردانندگان احزاب و جريانات است. من مي‌خواهم به اين حضرات عرض كنم كه امروز يك لحظة حساس تاريخي براي كشور است؛ نگاه كنيد به وضع دنيا، نگاه كنيد به وضع خاورميانه، نگاه كنيد به وضع اقتصادي دنيا، نگاه كنيد به مسائل كشورهاي همساية ما مثل عراق، افغانستان و پاكستان. ما در نقطة حساسي از تاريخ قرار گرفته‏ايم. همة ما وظيفه داريم كه در اين مرحلة تاريخي هوشيار و دقيق باشيم، مواظب باشيم اشتباه نكنيم. پرهيز از افراطي‌گري كساني كه به يك نحوي يك نوع مرجعيتي در افكار مردم دارند؛ از سياسيون و رؤساي احزاب و كارگردانان جريانات سياسي و عده‏اي هم از اينها حرف‏شنوي دارند، اينها خيلي بايد مراقب رفتار و گفتار خودشان باشند. اگر آنها كمي افراطي‏گري كنند دامنة اين افراطي‏گري در بدنة مردم به جاهاي بسيار حساس و خطرناكي خواهد رسيد كه گاهي خود آنها ديگر نمي‌توانند آن را جمع كنند كه ما نمونه‏هايش را ديده‏ايم....اگر نخبگان سياسي بخواهند قانون را زير پا بگذارند يا براي اصلاح ابرو، چشم را كور كنند چه بخواهند، چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرج‏ها، آنهايند. توجه به قانون به عنوان فصل الخطاب به مسئوليت پيش خداي متعال فكر كنيد: پيش خدا مسئوليد، از شما سئوال خواهد شد. آخرين وصاياي امام را به ياد بياوريد؛ قانون، فصل‏الخطاب است؛ قانون را فصل‏الخطاب بدانيد. اصلاً انتخابات براي چيست؟ انتخابات براي اين است كه همة اختلاف‌ها سر صندوق رأي حل و فصل شود. بايد در صندوق‌هاي رأي معلوم بشود كه مردم چي مي‌خواهند، چي نمي‌خواهند؛ نه در كف خيابانها.... من از همة اين دوستان، اين برادران مي‌خواهم بنا را بر برادري و تفاهم بگذاريد، قانون را رعايت كنيد. راه قانون باز است. راه محبت و صفا باز است، از اين راه برويد. پرهيز از اردوكشي خياباني اگر قرار باشد بعد از هر انتخاباتي آنهايي كه رأي نياوردند اردوكشي خياباني بكنند، طرفدارانشان را به خيابان بكشند بعد آنهايي كه رأي آورده‏اند هم در جواب آنها اردوكشي كنند بكشند به خيابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ ... زورآزمايي خياباني بعد از انتخابات كار درستي نيست بلكه به چالش كشيدن اصل انتخابات و اصل مردم‏سالاري است. من از همه مي‌خواهم به اين روش خاتمه دهند. اين روش، روش درستي نيست. اگر خاتمه ندهند مسئوليت تبعات آن، هرج و مرج آن به عهدة آنهاست. عدم كارآيي اهرم‌هاي فشار عليه نظام اين تصور هم غلط است كه بعضي خيال كنند با حركات خياباني اهرم فشاري عليه نظام درست مي‌كنند و مسئولين نظام را مجبور و وادار مي‌كنند تا به عنوان مصلحت زير بار تحميلات آنها بروند. نه، اين هم غلط است. اولاً تن دادن به مطالبات غير قانوني، زير فشار، خود اين، شروع ديكتاتوري است. اين اشتباه محاسبه است؛ اين محاسبة غلطي است. عواقبي هم اگر پيدا كند مستقيماً متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد شد. اگر لازم باشد مردم آنها را هم در نوبت و وقت خود خواهند شناخت.