برگزاري اولين گردهمايي «طرح بازرسي ويژه» در معاونت امور اساتيد

By:

Jan 1, 1970

اولين گردهمايي طرح بازرسي ويژه در تاريخ 8/3/81 با حضور چهارده نفر از مديران گروه‌هاي معارف اسلامي دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي در ساختمان مركزي معاونت امور اساتيد برگزار گرديد. در اين نشست كه با هدف گفتگويي صريح و رودرو با مديران گروه‌هاي معارف اسلامي جهت تبيين مشكلات گروه‌ها و ارائه راه حل‌هاي پيشنهادي تشكيل شد، حجت الاسلام ركن‌الديني مسئول ادارة امور گروه‌ها سياست‌هاي معاونت در سال 1381 را به شرح ذيل اعلام نمود: 1ـ‌ افزايش نسبت تعداد اساتيد مجاز از 10% به 90%. 2ـ ساماندهي دبيرخانه و بايگاني گروه‌هاي معارف اسلامي. در ادامة نشست، حجت‌الاسلام نقيب ضمن ارائه گزارشي از وضعيت بازرسي‌هاي صورت گرفته در چند ماه اخير به اهم مشكلات پيش روي گروه‌هاي معارف اسلامي از جمله موارد ذيل اشاره كرد: الف )‌ وجود برخي بي‌نظمي‌ها در مورد حضور اساتيد در كلاس‌هاي درس. ب) مشاهدة‌ بعضي اختلافات و تناقضات در برنامه‌هاي ارسالي مديران با روند عملي اجراي برنامة آنها. ج)‌ نابساماني در سيستم دبيرخانه و بايگاني گروه‌هاي معارف. همچنين حجت الاسلام فرحزادي در خصوص فرم «20» و «21» و استعلامات مربوط به بكارگيري اساتيد و در خواست مرتبه استادياري توضيحاتي ارائه نمود و يادآور شد: از سال گذشته سعي بر اين بوده تا ليست اساتيد مجاز هر منطقه با مشخصات و آدرس، جهت استفاده مديران گروه ارسال شود. در ادامه جناب حجت الاسلام محمدپور ضمن معرفي واحد سنجش علمي گفت: هم اكنون در مورد معرفي اساتيد و پي‌گيري استخدام و رسمي‌ شدند آنها دقت بيشتري اعمال مي‌شود تا دانشجويان و گروه‌هاي معارف از اساتيد متخصص و با انگيزه بهره‌مند شود. جناب آقاي كاوه از ديگر سخنرانان اين جلسه بود كه در مورد وظيفه ادارة‌ ارزشيابي و اهميت آن در سيستم آموزشي و ارزشيابي حضوري(در كلاس اساتيد)‌ و دانشجويي مطالبي را بيان داشت. همچنين حجت الاسلام امراللهي در مورد فرايند معرفي و تأييد مديران گروه و نحوة ارتباط مؤثر گروه‌ها با معاونت،‌ ارسال برنامه‌هاي درسي و اعلام فعاليت‌ها به ايراد سخن پرداخت و در پايان جناب آقاي دانش‌كيا ضمن تبيين مسئله گزينش و پاسخ به سئوالات مطروحه در باب مراحل آن و اطلاق مفهوم مجاز يا غير مجاز به اساتيد و بار معنايي بعضي كلمات كه در نامه نگاري‌ها استفاده مي‌شود؛‌ با توجه با رسالت اين گروه‌ها؛‌ بر ضرورت حضور و فعاليت بيشتر مديران و اساتيد گروه‌هاي معارف اسلامي تأكيد نمود. بر اساس گزارش رسيده از ادارة‌امور گروه‌ها، مديران شركت كننده در اين گردهمايي عبارت بودند از:‌ آقايان:‌ فلاح پور، شهبازي، نوذري، اميني، خويي زاده، طوبايي ، پروين و عقيلي به (نمايندگي از طرف آقاي دكتر اميري)‌به ترتيب از واحدهاي ورامين، رشت، شيراز، اسلامشهر، كرج، تهران مركز، تهران شمال و نجف آباد. حجج اسلام: كيايي نژاد، فراهيني، مبلغي، صديق، رعدي و طيبي به ترتيب از واحدهاي تهران جنوب، خوراسگان، اراك، تبريز، شهرري و پزشكي تهران. نشرية معارف ضمن دعوت همه اساتيد و صاحب نظران به همكاري با نشريه، توجه به نكات زير را ضروري مي‌داند: 1ـ‌مطالب ارسالي، تايپ شده يا به خط خوانا يك سطر در ميان و يك رو باشد. 2ـ حجم مقالات حداكثر 15 صفحه A4 20 سطري دست نويس. 3ـ نشريه در پذيرش، ويرايش و حذف مطالب آزاد است. 4ـ نقل مطالب نشريه با ذكر مأخذ و نام نويسنده مجاز است. 5ـ مقالات لزوماً بيان كننده ديدگاه معاونت امور اساتيد نمي‌باشد. نشرية معارف از مطالب شما جهت استفاده در بخش «باغ تجربه‌‌ها» و صفحة «پرسمان» استقبال مي‌كند. مطالب خود را به آدرس نشريه ارسال فرماييد. با ما با آدرس الكترونيكي:‌ MoAVDMIN@Hotmail.com تماس حاصل نماييد. معاونت امور اساتيد همچنان آماده استفاده از طرح‌هاي اساتيد پيرامون نحوة ارتقاء جايگاه دروس معارف اسلامي در دانشگاه‌ها، ايجاد همدلي بيشتر با مسئولين دانشگاه‌ها و تهيه متن‌هاي مناسب جهت دروس معارف اسلامي مي‌باشد.