تازه هاي كتاب

By:

Jan 1, 1970

تاريخ عمومي حديث، ويراست جديد نويسنده: دكتر مجيد معارف ناشر: انتشارات كوير نوبت چاپ: دوم ـ 1387 بهاء: 5700 تومان اين اثر در دو بخش اصلي و يك بخش مقدماتي به بررسي و سيري در تاريخ حديث اهل سنت و شيعه پرداخته، اطلاعات سودمندي را در اين‌باره فراروي خوانندگان قرار داده است. نويسنده محترم پس از گذشت يك دهه از چاپ نخست،‌ به اصلاحات اساسي در اين اثر اقدام نموده كه اهم آن بدين شرح است: اصلاح نظام ساختاري و بهره‌گيري از شاخصه‌هاي كمي و نظام درختي، اضافات و اصلاحات، تقويت منابع و مستندات، تقويت بعد تحليلي كتاب و نمايه‌سازي. بررسي‌هاي اسلامي (2جلد) نويسنده: علامه سيد محمد حسين طباطبايي به كوشش: سيد‌هادي خسرو شاهي ناشر: بوستان كتاب نوبت چاپ: اول ـ 1387 بهاء: 11000 تومان بررسي‌هاي اسلامي، مجموعه مقاله‌ها، پرسش‌ها و پاسخ‌هايي است كه علامه طباطبايي به مناسبت‌هاي گوناگون به نگارش آنها همت گماشته بود كه هم‌اينك در دو جلد انتشار مي‌يابد. اين نگاشته‌هاي ارزشمند كه هر يك در گوشه اي و نزد صاحب نظري يافت مي‌شد به همت سيد‌هادي خسرو شاهي در دو جلد گردآوري و منتشر شده است. در ابتداي كتاب زندگي نامه خود نوشت علامه طباطبايي با نام«زندگي من» در شش صفحه گنجانده شده است. جلد نخست اين اثر دربردارنده اين موضوعات است: اسلام شناسي، امامت و تشيع، مسائل قرآني و مقام و موقعيت زن در اسلام. در بخشي از فصل سوم با عنوان «ولايت، اصل ثابت فطري» مي‌خوانيم: «مسأله ولايت و اين كه جهات اجتماعي زندگي انساني اداره كننده و سرپرست مي‌خواهد از بديهيات فطرت است و چنان كه گذشت آيات قرآني كه بناي دين را بر فطرت مي‌گذارد، در اثبات اين كه ولايت يك مسأله ثابت و غير متغير ديني و به اصطلاح از مواد شريعت است، كافي است.» گفتني است در انتهاي اين كتاب نمايه اشخاص، مكان‌ها و كتاب‌ها آورده شده است. تاريخ تفسير قرآن از عصر رسالت تا پايان عصر غيبت صغري نويسنده: علي اكبر بابايي ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نوبت چاپ: اول ـ 1387 بهاء: 5900 تومان آگاهي از تاريخ تفسير صحيح قرآن و استفاده بهينه از آثار تفسيري داراي نقشي مهم و حياتي براي پژوهش‌گران قرآني است. كتاب «تاريخ تفسير قرآن» براي نيل به اين هدف تدوين شده و جلد نخست آن بررسي تاريخ تفسير قرآن از «عصر رسالت» تا پايان «عصر غيبت صغري» (329 هجري قمري) را در بر مي‌گيرد. در اين كتاب حدود 280 مفسر و 48 كتاب تفسيري موجود و بيش از 230 كتاب تفسيري مفقود معرفي شده است. همچنين اثبات تفسير شدن تمام قرآن توسط پيامبر اكرم(ص) كتابت تفسير در عصر آن حضرت، وجود مفسران برگزيده خدا پس از ايشان، نقش امامان معصوم(ع) در تفسير قرآن، معرفي مفسران صحابي، تابعين و پس از تابعين و بيان مآخذ، ويژگي‌ها و تطورات تفسير در عصر رسالت، عصر حضور امامان معصوم(ع) و عصر غيبت صغري نيز از ديگر مباحث اين جلد است.