try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: یکشنبه, 14 آذر, 1400

راههاي رفتني

دروس معارف جزء لاينفك برنامه درسي دانشگاه است

نام نویسنده: 
دكتر توفيقي

دروس معارف جزء لاينفك برنامه درسي دانشگاه است و به دليل مأموريت‌هاي خاص آن دروس ما به شدت بايد از آن حمايت كنيم.
شكي نيست كه دروس عمومي نقش بسيار تعيين كننده اي در بحث تعليم و تربيت دانشجويان به عهده دارد و احياناً اگر اين دروس تضعيف شود و يا خداي نكرده نباشند، خسارات جبران ناپذيري به نظام تعليم و تربيتي دانشگاه وارد مي¬شود.Read more

اهداف تدوين متون اسلامي ويژه رشته‌هاي علوم پزشكي

نام نویسنده: 
حجت الاسلام دكتر نور محمدي

اهداف تدوين متون اسلامي ويژه رشته‌هاي علوم پزشكي (ويراست دوم) بررسي شد.
ـ هدف از تهيه اين ويراست چه بوده است؟Read more

تولدي تازه

زیر عنوان: 
تأثيرات برون مرزي

شيعه امام علي(ع) را شناختم كه مرا به سوي شناخت ولايت سوق داد.
آقاي حسين اوگولاتزاراRead more

مشكل اصلي دروس معارف...

نام نویسنده: 
محمدرضا قاضي

دانشگاه آزاد قم از همان دانشگا‌ه‌هايي است كه از زير تيغ اسلامي شدن گذشته. پسرها و دخترها از دو در جداگانه وارد دانشگاه مي‌شوند. قسمت مركزي ساختمان كه شامل راهروها و اتاق‌هاي اداري و گروه‌ها است، قسمت پسرانه دانشگاه را تشكيل مي‌دهد.
كلاس‌ها در قسمت بيروني اين مربع مركزي قرار دارند و براي رفتن به داخل كلاس‌ها بايد به راهروهاي بيروني كه شبيه بالكن هستند برويم.Read more

Syndicate content