try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: دوشنبه, 5 خرداد, 1399

شماره 9 - آذر 81

راز نگارش جديد قرآن در عصر عثماني

نام نویسنده: 
يوسف غلامي

قرآن اولين جمع آوري، اولين نگارش؟
بر پايه بيشتر مدارك اهل تسنن و برخي مدارك شيعه، قرآن كريم در زمان عثمان بن عفان نگاشته و تدوين شده و امروزه نيز چنين معروف گرديده كه قرآن در عصر خليفه سوم جمع آوري گرديده است.Read more

ارتباط گروه‌هاي معارف و دفاتر نهاد

نام نویسنده: 
حجت الاسلام پناهيان

در حاشيه پانزدهمين همايش سراسري مسئولين دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههاي كشور كه در تير ماه برگزار شد،‌ خبرنگان نشريه با تعدادي از شركت كنندگان در اين همايش، مصاحبه‌هايي انجام داده كه ضمن پوزش از تأخير چاپ به دليل آماده نبودن مطالب و همچنين به دليل محدوديت فضاي نشريه، در اين شماره توجه شما را به مصاحبه يا حجت الاسلام پناهيان جلب مي‌كنيم.
• جناب آقاي پناهيان، لطفاً سخن را در باب ارتباط خودتان با گروه معارف دانشگاه شروع كنيد.Read more

مشكلات طلاب در حال تدريس در دانشگاه

در جلسه مشترك نمايندگان معاونت امور اساتید و معاونت آموزشي حوزه علميه قم مشكلات طلاب در حال تدريس در دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت.
در خصوص ايجاد تسهيلات جهت اساتيد روحاني دروس معارف اسلامي در مورد اخذ مدارك علمي، جلسه‌اي با حضور نمايندگان امور اساتيد، آقايان ركن‌الديني و امراللهي و معاونت آموزشي حوزه علميه قم حجت‌الاسلام المسلمین آقاي رفعتي برگزار شد.Read more

تأملي در ارزيابي حضوري استادان معارف اسلامي

اين نوشتار به آسيب شناسي فرم‌هاي ارزشيابي حضوري استادان معارف اسلامی پرداخته و تا حدودي توضيح مي‌دهد كه خطاهاي آماري تا چه اندازه بر سياست گذاري‌ها تأثير داشته و مي‌تواند حساسيت‌هايي را در جامعه جامعه دانشگاهي به وجود آورد كه گاه غير قابل جبران است.Read more

ايام مغتنم

نام نویسنده: 
مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

اين سه ماه ـ‌ ماه رجب و شعبان و رمضان ـ‌ ايام بسيار مغتنمي است و بايد از بركات الهي در اين سه ماه استفاده كنيم و به قول نظامي‌ها، بار مبناي معنوي خود را تكميل كنيم. اگر ذخيرة معنوي در وجود انسان از حد لازم پايين‌تر برود، انسان دچار لغزش‌ها و گمراهي‌هاي بزرگي خواهد شد.Read more

بدون مقدمه

شايد مشكلات موجود پيرامون دروس معارف اسلامی در دانشگاه‌ها را بتوان بدون مقدمه در شمارگان زير بر شمرد:
الف: مشكلات ناشي از درون مجموعة دانشگاه.
1. عدم آگاهي كامل مسئولين دانشگاه‌ها از جايگاه و نقش دروس معارف اسلامی.
2. عدم وحدت رويه بين استادان در استفاده و بكارگيري كتاب يا جزوة مشخص.
3. عدم آگاهي از نظرات ديگر استادان در حذف يا ضرورت وجود يك مطلب.
4. كمبود مواد و رسانه‌هاي كمك آموزشي.
5. تداخل امتحانات معارف با امتحانات تخصصي.
6. عدم دسترسي كافي به منابع و مآخذ در برخي از دانشگاه‌ها.
7. شركت دانشجويان سوابق علمي و رشته‌هاي متفاوت در كلاس درس.Read more

مروري مجدد و تأملي باوري

در چهارصد و سي و سومين جلسة شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 17/9/77 سياست‌هاي راهبردي اسلامي شدن مراكز آموزشي به تصويب رسيد، به دليل حساسيت بيشتر امروز دانشگاه‌ها و فضاي نه چندان مطلوب وضعيت علمي و عملي در تمامي مراكز آموزشي، مروري مجدد داريم بر اين سياست‌ها و نگاهي به عنوان تأملات تا متوليان امر را يادآوري باشد و اساتيد محترم را آگاهي بيشتر.
مقدمهRead more

در هر شماره با يك مدير

نام نویسنده: 
آقاي سيد حسين سيدموسوي

• لطفاً در مورد جايگاه و كيفيت ارائه دروس معارف اسلامی در دانشگاه محل خدمت سخن را آغاز كنيد.Read more

افق‌هاي نو

ضمن پوزش از نويسنده و محقق محترم، جناب حجت الاسلام المسلمین حاجي ابراهيمي، بدين وسله از مقالة «افق‌هي نو و دروس معارف اسلامی» كه در صفحة 4 شماره 8 نشريه معارف درج نشده بود و به قرار ذيل به اطلاع خوانندگان محترم مي‌رسد.
* صفحة 4 ستون اول، مهمترين اين مدل‌ها عبارتند از: 1ـ. ... 2ـ .... 3ـ .... مدل تربيت اخلاقي و سلوك عرفاني (رابطه مريد و مرادي)
* صفحة 4 ستون دوم:
1/1/7. همدلي:Read more

Syndicate content