try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: دوشنبه, 27 دی, 1400

شماره 9 - آذر 81

در محضر قرآن

نام نویسنده: 
عليرضا كمالي

مقاصد و مطالب قرآن
"بدان اي عزير كه عظمت هر كلام و كتابي يا به عظمت متكلم و كاتب آن است و يا به عظمت مطالب و مقاصد آن، يا به عظمت نتايج و ثمرات آن است و يا به عظمت رسول و واسطة آن، يا به عظمت مرسل اليه و حامل آن، يا به عظمت شارح و حافظ و نگاهبان آن، يا به عظمت وقت ارسال و كيفيت آن، بعضي از اين امور ذاتاً و جوهراً در عظمت دخيل است و بعضي عرضاً و بالواسطه و بعضي كاشف از عظمت است، جميع اين امور كه ذكر شد، در اين صحيفة نورانيه به وجه اعلي و اوفي موجود بلكه از مختصات آن است، كه كتاب ديگري را در آن يا اصلاً شركت نيست و يا به جميع مراتب نيست."1
الف) دعوت به حق و سعادتRead more

حرف دانشجو

حرف دانشجو
تحريريه
«ما زنده از آنيم كه آرام نگيريم».
داشتم فكر مي‌كردم كه آگه من بشينم و دست رو دست بزارم.
چه كسي مي‌خواهد كمر همت ببند و كار كن؟ كي دلش براي ما سوخته؟
بزرگي مي‌گفت: «اگه امام زمان منتظرن كه ياراشون جور بش»
منم منتظرم ايشون بياد آدمم كن، تا يارشون بشم.
هيچ وقت قهور اتفاق نمي افته».
يه چيز ديگه: «الان وقت خود سازيه، آقا كه بيان ديگه وقت امتحانه، اونوقت جانزون مرد مي خواد».
اگه عاشورا هر روزه، نكنه از كربلاييا جابمونيم.
ديدگاه
من دوست دارم استادم ...
• خانم ابري دانشجوي رشته حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول:Read more

مهدي باوري و پيامدهاي تاريخي آن

تشكيل جامعه‌اي آرماني با معيارهاي اخلاقي و انساني كه در آن ظلم و ستمگري و ستمديدگي نباشد همواره مد نظر همة انسان‌ها بوده است و لذا بشر از دير باز به فكر ساختن آرمان شهر، اتوپيا و مدينة فاضله بوده و مفاهيم مزبور همه گوياي حقيقتي است و آن اينكه مي‌بايست به شهر آرماني دسترسي پيدا كرد.1
شهر آرماني با خصوصيات ويژه‌اش همواره در آثار فلاسفه و محققان متجلي بوده است.2Read more

انتصاب‌‌ها

انتصاب‌‌ها
• طي احكام جداگانه‌اي از سوي رؤساي محترم دانشگاه‌هاي علوم پزشکی گيلان، علوم بهزيستي و توانبخشي، سمنان، خليج فارس بوشهر، بوعلي سيناي همدان با موافقت معاونت امور اساتید، به ترتيب آقايان، هادي بصيري مربي، محمد حسين مغيثي، حسن دوست محمدي،‌ حبيب‌الله سعيدي نياويدالله هنري به سمت مديريت گروه آموزش معارف اسلامی آن دانشگاه‌ها منصوب گرديدند.Read more

درحضورمسئولين ونمايندگان واحدهاي تازه تأسيس دانشگاه آزاداسلامي

زیر عنوان: 
بررسي شد

به منظور تبيين قوانين و مقررات مربوط به حوزه دروس، اساتيد و گروه‌هاي معارف اسلامی در خصوص تشكيل گروه مستقلف تعيين مدير گروه، اختصاص امكانات متناسب با شدن دانشگاه به گروه معارف و جذب و استخدام اعضاي هيأت علمي، جلسه‌اي با حضور مسئولين و نمايندگان واحدهاي تازه تأسيس دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 2/8/81 در معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی برگزار گرديد. در اين جلسه كه مسئولين و نمايندگاني از واحدهاي سواد كوه، مشكين شهر، آمل، كهنوج، خمين، سقز، بندرانزلي، تهران داروسازي، تهران سماء و سلماس حضور داشتند.Read more

بيانيه پاياني دومين نشست مجمع مدرسان معارف اسلامي

دومين نشست سراسري مجمع مدرسان معارف اسلامی در سوم مهرماه سال جاري در دانشگاه شهيد بهشتي تهران و با حضور گرم اساتيد و صاحب نظران سراسر كشور برگزار شد.
در اين جلسه كه با پيام وزير محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و با حضور نمايندگان رياست محترم نهاد، حضور رياست محترم بنياد حفظ ارزش‌ها و آثار دفاع مقدس رياست محترم دانشگاه شهيد بهشتي آغاز گرديد طي بيانيه‌اي در 9 محور ذيل به كار خود پايان داد:‌Read more

راز نگارش جديد قرآن در عصر عثماني

نام نویسنده: 
يوسف غلامي

قرآن اولين جمع آوري، اولين نگارش؟
بر پايه بيشتر مدارك اهل تسنن و برخي مدارك شيعه، قرآن كريم در زمان عثمان بن عفان نگاشته و تدوين شده و امروزه نيز چنين معروف گرديده كه قرآن در عصر خليفه سوم جمع آوري گرديده است.Read more

ارتباط گروه‌هاي معارف و دفاتر نهاد

نام نویسنده: 
حجت الاسلام پناهيان

در حاشيه پانزدهمين همايش سراسري مسئولين دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههاي كشور كه در تير ماه برگزار شد،‌ خبرنگان نشريه با تعدادي از شركت كنندگان در اين همايش، مصاحبه‌هايي انجام داده كه ضمن پوزش از تأخير چاپ به دليل آماده نبودن مطالب و همچنين به دليل محدوديت فضاي نشريه، در اين شماره توجه شما را به مصاحبه يا حجت الاسلام پناهيان جلب مي‌كنيم.
• جناب آقاي پناهيان، لطفاً سخن را در باب ارتباط خودتان با گروه معارف دانشگاه شروع كنيد.Read more

مشكلات طلاب در حال تدريس در دانشگاه

در جلسه مشترك نمايندگان معاونت امور اساتید و معاونت آموزشي حوزه علميه قم مشكلات طلاب در حال تدريس در دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت.
در خصوص ايجاد تسهيلات جهت اساتيد روحاني دروس معارف اسلامي در مورد اخذ مدارك علمي، جلسه‌اي با حضور نمايندگان امور اساتيد، آقايان ركن‌الديني و امراللهي و معاونت آموزشي حوزه علميه قم حجت‌الاسلام المسلمین آقاي رفعتي برگزار شد.Read more

Syndicate content