try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: یکشنبه, 1 اردیبهشت, 1398

شماره 84 - فروردین اردیبهشت 90

حذف مستفزّات راهي به سوي پيشرفت

نام نویسنده: 
سيدمجتبي مجاهديان
زیر عنوان: 
mojahedian@gmail.com

1. اگر تبلور "الگوي پيشرفت" را در عرصه‌هاي "فكر"، "علم"، "زندگى" و ـ از همه مهم‌تر ـ "معنويت" بدانيم،1بي‌گمان تحقق آن بر بستر "آرامش" و در سايه "امنيت رواني و اخلاقي"2جامعه امكان‌پذير است.Read more

معرِّف معارفِ اسلامي

نام نویسنده: 
سيدمجتبي مجاهديان
زیر عنوان: 
ديدار‌نوشتي باآيت‌الله سيدمجتبي موسوي‌لاري و«مركزنشرمعارف اسلامي

مجاهدة خاموش
«در اين روزگار‌، مجاهدة خاموش‌، ‌ارزشي گرانسنگ است؛ زيرا روزگاري است آكنده از سخن پراكني‌، ‌ادعاي شعاري، ‌حرف‌گستري،‌ وعده‌سرايي،... و نسل‌هاي مورد تهاجم اعتقادي؛ روزگاري كه:
ده را هـمه آب در ربـوده
ما نعره‌زنان كه دهخداييم!!»
اين آغازين كلمات عدالت‌نگار متعهد روزگار ما، استاد محمد‌رضا حكيمي، كثر‌الله امثاله، است كه در طليعة مقاله پيشكش‌نموده خود به نكوداشت چهرة ماندگار حوزوي در عرصة جهاني، تقديم «بزرگداشت‌نامة تعهد‌باور مسئوليت‌شناس‌ عالم مجاهد خاموش‌، آيت‌الله سيد‌‌مجتبي موسوي‌‌لاري دامت‌توفيقاتة الالهية العظيمه» مي‌كند.Read more

چيستي اخلاق

نام نویسنده: 
آيت الله جوادي آملي

اشاره
بيان و بنان حكماي متأله، نه تنها حكمت‌افزاست، بلكه حيات‌بخش است و سبب‌ساز احياي عقول و تطهير نفوس انسان‌ها مي‌شود؛ "مجالسة الحکماء حياة العقول و شفاء النّفوس"1 چرا كه جويبار حکمت و گنجينة معرفت ايشان، ريشه در چشمه طيّبة حيات دارد.
بي‌ترديد، در روزگار فقر و فاقه نکته بيني، کمتر حافظي از حافظان را سراغ داريم كه فروتنانه چون مفخر حوزه، حکيم متالّه، علامه جوادي آملي، کمر بر احيا و اعتلای "لطايف حکمي با نکات قرآني" بسته باشد؛ باشد كه همچنان برقرار باشد.Read more

مقالات رسيده

عنوان مقاله نام مؤلف دانشگاه / شهر
1. نقش اعتقادات مذهبي در سلامت رواني انسان سيد رضا حسيني آزاد اسلامي و پيام نور/ قم
2. وحدت جهاني در سايه انقلاب اسلامي حميد رضا منيري آزاد اسلامي/ بابل
3. در خدمت و خيانت پهلوي اول(رضاخان) حميد رضا منيري آزاد اسلامي/ بابل
4. آشنايي با پژوهش مفهوم شناسي، ويژگي‌ها، قواعد و ضرورت‌ها حميد رضا منيري آزاد اسلامي/ بابل
5. رسانه، سينما، هدفمند بودن ساختار سيد غلامحسن خاكزاد قم
6. آثار و پيامدهاي اسراف و تبذير از منظر قرآن كريم علي رضواني آزاد اسلامي/ شاهرود
7. نقش ايل بختياري در انقلاب مشروطه امين ديلمي معزي آزاد اسلامي/ چالوسRead more

باز خواني، بهتر از بسيار خواني

نام نویسنده: 
استاد بهاءالدين خرمشاهي
زیر عنوان: 
تكمله‌اي بر شيوة مرضية نخواندن هر كتاب

اشاره
چندي پيش، پس از چاپ مقاله شيرين «هنر كتاب نخواندن!» در شماره 79 معارف(مهر 1389)، استاد خرمشاهي ما را به «قُل» ديگر آن مقاله كه تكملة شيوة مرضية نخواندن هر كتاب است، رهنمون شد؛ كه دريغمان آمد مخاطبان فرهيخته معارف را از آن نوشته شيوا و واقع‌نگرانه، كه باز هم چون همزداش براي ما مملو از سخنان نابهنگام است، محروم سازيم.
آغاز به كار بيست و چهارمين دوره نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران،24-13 ارديبهشت 1390، بهانه خوبي فراهم نمود تا اين مقاله تقديم شود.
معارف
رعايت شعائر كتابخوانيRead more

ادب ولايي(قسمت دوم) جايگاه شعر و ادب آئيني در زبان فارسي(4)

نام نویسنده: 
استاد محمدعلي مجاهدي

براي حُسن ختام مقوله‌هاي مرتبط با شعر و ادب نبوي بايستي نمونه‌هايي از بازتاب دامنه‌دار رهنمودها و كلمات قصار رسول گرامي اسلام(ص)را در شعر فارسي ارائه مي‌كرديم و برگردانِ منظوم آنها را در قالب‌هاي مختلف شعري نشان مي‌داديم ولي براي پرهيز از اطالة سخن فقط به نقل چند رباعي نبوتي كه محتواي كلمات قصار آن حضرت را با خود دارند بسنده مي‌كنيم:
قَالَ الْنَبي(ص) "أتْقَي الْناسُ ايماناً مَنْ قالَ الْحّقَّ فيما لَهُ وَ عَلَيهِ؛ پرهيزكارترين مردم كسي است كه به حق سخن گويد، خواه به سود او باشد و خواه به زيانش".
"رباعي"
حق گوي و به صدق كوش هنگام بيان
ور پاي زيان و سود باشد به ميانRead more

علت خدا چيست؟

نام نویسنده: 
حميدرضا شاكرين

پرسمان
شايد اين سوال براي برخي رخ نمايد كه اگر خدا علت جهان است، پس علت وجود خدا چيست؟ و آيا خدا را علت نامعلول انگاشتن، نقض قاعده علّيت نيست؟

پاسخ
برخى از فيلسوفان غربى مانند كانت، هگل، اسپنسر، ژان پل سارتر، برتراند راسل، پل فولكيه، جان هاسپرز، آنتوني فلو، رونالد هپ‌برن و... اعتقاد به علت‌العلل را استثناي در قانون عليت انگاشته‌اند، كه سرانجام به تصادف باورى و يا اعتقاد به خودآفرينى و تناقض مى‌انجامد و در هر صورت محال و غير قابل قبول است.1 حل اين مشكل تنها در گرو شناخت ملاك حاجت به علت است كه در پي مي‌آيد.
ملاك نياز به علتRead more

الگويي مناسب براي حوزه و دانشگاه

نام نویسنده: 
آيت الله مصباح يزدي
زیر عنوان: 
بزرگداشتي از آيت‌الله سيد مجتبي موسوي‌لاري*

توفيق حضور
اين مجلس براي بزرگداشت شخصيتي ممتاز، روحاني، عالمي محقق، و خدمت‌گزاري واقعي براي اسلام و تشيع برپا شده و وظيفه امثال ماست كه براي اظهار تشكر و قدر‌داني از وجود چنين عزيزاني مراتب ارادت خود را ابراز كنيم. در واقع اين يك وظيفه اخلاقي براي همة ماست. بنده كمتر توفيق نصيبم مي‌شود كه در اين‌گونه مجالس شركت كنم ولي در عين حال شركت در اين جلسه را با كمال اشتياق پذيرفتم و افتخار مي‌كنم كه در حضور شما عزيزان به بعضي از وظايفي كه بر عهده دارم، اقدام كنم.Read more

Syndicate content