try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: سه شنبه, 19 فروردین, 1399

شماره 84 - فروردین اردیبهشت 90

حذف مستفزّات راهي به سوي پيشرفت

نام نویسنده: 
سيدمجتبي مجاهديان
زیر عنوان: 
mojahedian@gmail.com

1. اگر تبلور "الگوي پيشرفت" را در عرصه‌هاي "فكر"، "علم"، "زندگى" و ـ از همه مهم‌تر ـ "معنويت" بدانيم،1بي‌گمان تحقق آن بر بستر "آرامش" و در سايه "امنيت رواني و اخلاقي"2جامعه امكان‌پذير است.Read more

معرِّف معارفِ اسلامي

نام نویسنده: 
سيدمجتبي مجاهديان
زیر عنوان: 
ديدار‌نوشتي باآيت‌الله سيدمجتبي موسوي‌لاري و«مركزنشرمعارف اسلامي

مجاهدة خاموش
«در اين روزگار‌، مجاهدة خاموش‌، ‌ارزشي گرانسنگ است؛ زيرا روزگاري است آكنده از سخن پراكني‌، ‌ادعاي شعاري، ‌حرف‌گستري،‌ وعده‌سرايي،... و نسل‌هاي مورد تهاجم اعتقادي؛ روزگاري كه:
ده را هـمه آب در ربـوده
ما نعره‌زنان كه دهخداييم!!»
اين آغازين كلمات عدالت‌نگار متعهد روزگار ما، استاد محمد‌رضا حكيمي، كثر‌الله امثاله، است كه در طليعة مقاله پيشكش‌نموده خود به نكوداشت چهرة ماندگار حوزوي در عرصة جهاني، تقديم «بزرگداشت‌نامة تعهد‌باور مسئوليت‌شناس‌ عالم مجاهد خاموش‌، آيت‌الله سيد‌‌مجتبي موسوي‌‌لاري دامت‌توفيقاتة الالهية العظيمه» مي‌كند.Read more

مشكلات اصلي يادگيري الكترونيكي در ايران

نام نویسنده: 
دكتر سيد حميد حسيني hosseini@had

يكي از برنامه‌هاي پنجمين كنفرانس ملي يادگيري و آموزش الكترونيكي كه در دانشگاه اميركبير برگزار شد، ميزگردي بود با عنوان يادگيري الكترونيكي در ايران: دغدغه‌ها و چشم‌اندازها. در اين نشست كه براي نخستين بار طي كنفرانس‌هاي ملي يادگيري الكترونيكي كشور، با حضور نماينده‌اي از وزارت علوم برگزار مي‌شد، تلاش كردم مهم‌ترين مشكلات آموزش و يادگيري الكترونيكي در كشور را به صورت فشرده بيان كنم.
ابتدا تذكر دادم كه مشكل اساسي آموزش و يادگيري الكترونيكي در ايران، از جنس نگاه و طرز فكر است و سپس چهار نگاه نادرست به يادگيري الكترونيكي را كه عامل اصلي مشكلات اين حوزه مي‌دانستم، اين‌گونه برشمردم:Read more

اخبار علمي

نوانديشي ديني يا روشنفكري ديني؟
گزارشي از همايش ملي «نوانديش ديني»Read more

جهاد اقتصادي چرايي و چگونگي؟

نام نویسنده: 
دكتر محسن اسماعيلي

درآمد
نامگذاري سال1390به "سال جهاداقتصادي" از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، نماد نياز و جهت گيري كلان كشور در مقطع كنوني از نگاه ايشان است. اگر قرار است دهه آينده براي ما "دهه پيشرفت وعدالت" باشد، به عنوان مقدمه واجب چاره‌اي جز بازنگري در اقتصاد كشور و بازسازي آن بر اساس معنويت و آموزه‌هاي ديني نيست؛ چرا كه كشور عقب مانده يا مرفه، اما رنجور از فقر و فساد و تبعيض، هيچگاه نمي‌تواند الگوي مقبولي براي جهان امروز ارائه نمايد. براي همين است كه چنين دهه‌اي را با "حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف"، "همت و كار مضاعف" و اينك "جهاداقتصادي" شروع كرده‌ايم.
آموزه‌هاي جهاد اقتصاديRead more

اخبار نهاد

نام و نام خانوادگي سمت دانشگاه / مؤسسه تاريخ حكم
جناب آقاي حسين مطيع مديرگروه دانشگاه صنعتي اصفهان 18/6/89
سركار خانم هديه تقوي مديرگروه موسسه آموزش عالي باختر ايلام 25/10/89
حجت الاسلام عادل رويوران مديرگروه دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر 6/11/89
جناب آقاي محمدرضا عامريان مديرگروه دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 7/12/89
حجت‌الاسلام عبدالرضا محمودي مديرگروه دانشگاه علوم پزشكي شيراز 9/12/89
جناب آقاي حسن دوست محمدي مديرگروه دانشگاه سمنان 10/12/89
جناب آقاي دكتر عبدالله رجايي مديرگروه دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل 17/12/89Read more

چيستي اخلاق

نام نویسنده: 
آيت الله جوادي آملي

اشاره
بيان و بنان حكماي متأله، نه تنها حكمت‌افزاست، بلكه حيات‌بخش است و سبب‌ساز احياي عقول و تطهير نفوس انسان‌ها مي‌شود؛ "مجالسة الحکماء حياة العقول و شفاء النّفوس"1 چرا كه جويبار حکمت و گنجينة معرفت ايشان، ريشه در چشمه طيّبة حيات دارد.
بي‌ترديد، در روزگار فقر و فاقه نکته بيني، کمتر حافظي از حافظان را سراغ داريم كه فروتنانه چون مفخر حوزه، حکيم متالّه، علامه جوادي آملي، کمر بر احيا و اعتلای "لطايف حکمي با نکات قرآني" بسته باشد؛ باشد كه همچنان برقرار باشد.Read more

مقالات رسيده

عنوان مقاله نام مؤلف دانشگاه / شهر
1. نقش اعتقادات مذهبي در سلامت رواني انسان سيد رضا حسيني آزاد اسلامي و پيام نور/ قم
2. وحدت جهاني در سايه انقلاب اسلامي حميد رضا منيري آزاد اسلامي/ بابل
3. در خدمت و خيانت پهلوي اول(رضاخان) حميد رضا منيري آزاد اسلامي/ بابل
4. آشنايي با پژوهش مفهوم شناسي، ويژگي‌ها، قواعد و ضرورت‌ها حميد رضا منيري آزاد اسلامي/ بابل
5. رسانه، سينما، هدفمند بودن ساختار سيد غلامحسن خاكزاد قم
6. آثار و پيامدهاي اسراف و تبذير از منظر قرآن كريم علي رضواني آزاد اسلامي/ شاهرود
7. نقش ايل بختياري در انقلاب مشروطه امين ديلمي معزي آزاد اسلامي/ چالوسRead more

Syndicate content