try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: شنبه, 16 فروردین, 1399

شماره 66 - خرداد 88

نگاهي به پديدة وحي در انديشة امام خميني(ره)

نام نویسنده: 
يدالله دادجو

از ديدگاه امام خميني(ره)، پديدة وحي از اموري است كه دستيابي به آن براي انسان‌هاي عادي مقدور نيست، بلكه پي بردن به اسرار اين شعور مرموز تنها براي برخي از انسان‌ها كه خود گيرندة آن كه همان پيامبران بزرگ هستند و يا كساني كه توسط انبيا دستگيري شده‌اند؛ مانند اولياي الهي، امكان‌پذير است. ايشان مي‌فرمايند: اين از لطايف معارف الهي و از اسرار حقايق ديني است كه ديگران نمي‌توانند از طريق كشف و شهود و راه‌هاي علمي از اين لطيفة الهي مطلع شوند.Read more

اخبار فرهنگي ايران و جهان

من مقلد آيت الله خميني هستم
در اوايل دهه چهل شمسي و پس از وقايع ايران و آغاز جنبش انقلابي مردم ايران به رهبري امام خميني، محمدرضا شاه، تلگرافي به آيت الله العظمي سيد محسن حكيم، مرجع شيعيان و مقيم عراق، مخابره نمود و در آن مشاراليه را به عنوان مرجع تقليد، طرف خطاب قرار داد! ولي آيت الله حكيم در جوابيه خود متذكر گرديد كه وي از آيت الله خميني تقليد مي‌نمايد!Read more

آخرت گرايي در اديان بزرگ

نام نویسنده: 
حبيب كاظم خاني

آخرت شناسي اقوام و ملل گذشته
آنچه از مطالعه و تحقيق در تاريخ زندگاني ملل و اقوام گذشته و نيز از كاوش‌هاي باستان‌شناسان و پژوهش‌هاي مردمشناسان به دست ميآيد، اين است كه حيات پس از مرگ دغدغهاي همگاني بوده است و اغلبِ انسان‌ها به نحو اسرارآميزي معتقد بودهاند كه از پس امروز، فردايي هست كه بايد در آن محكمه عدالت حاضر شوند و پاسخگوي اعمال و كردار خود باشند.Read more

اخبار علمي و صنفي

فراخوان همايش نوانديشي ديني
دومين همايش «نوانديشي ديني» با هدف تبليغ مباني فكري اسلام، از سوي نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه‌ها آذرماه امسال در دانشگاه شهيد بهشتي تهران برگزار مي‌شود.
ماهيت، قلمرو، امكان و ضرورت نوانديشي ديني؛ نوانديشي ديني در گذر زمان؛ نوانديشي ديني و انعطاف پذيري شريعت؛ نوانديشي ديني در حوزه و دانشگاه؛ آسيب‌شناسي نوانديشي ديني؛ اقتضائات و آثار نوانديشي ديني؛ علل و انگيزه‌هاي ظهور نوانديشي ديني؛ نوانديشي ديني و نظريه‌پردازي، نوانديشي ديني و مكاتب غربي، محورهاي پيش‌بيني شده براي اين همايش هستند.
مهلت ارسال چكيده مقالات: 30/3/1388؛ مهلت ارسال اصل مقالات: 30/6/1388.Read more

آسيب‌شناسي جهالت و جمود در انديشة استاد مطهري

نام نویسنده: 
رضا تقيان ورزنه

1. مطهري متفكري دين شناس و دين مدار است كه ديگران و نيز دين و ايمان آنان را نه براي خود و خداي خود كه براي خودشان و خداي همه مي‌خواهد؛ و اعتقاد خالصانه و صادقانة مردم به آموزه‌هاي اسلام را نه براي تحكيم پايه‌هاي قدرت خداوند و نمايندگان او در جهان ـ كه منزه از آن است ـ بلكه براي دستيابي آنها به سعادت واقعي مي‌خواهد. مطهري مصّراست كه نه جهل زدگان، عقل را به پاي دين خود ساخته قرباني كنند؛ نه عقل زدگان، آن را چونان قفلي بر دست و پاي دين حق نهند و نه زاهدمآبان آن را در زندان تقدس‌مآبي به حصر كشند.Read more

مقالات رسيده

پس از درج فراخوان مقاله در نشرية معارف، در زمينة موضوعات مرتبط با گرايش‌هاي دروس معارف اسلامي، برخي از استادان محترم، مقالات ارزشمندي ارسال نمودند. ضمن تقدير و تشكر از اين عزيزان به استحضار مي‌رسانيم نتيجة ارزيابي كارشناسان به صورت مكتوب به اطلاع مؤلفان محترم خواهد رسيد.
نشرية معارف، ضمن ارج نهادن به تلاش علمي اساتيد محترم، اقدام به درج عناوين مقالات ارسالي و اسامي مؤلفان محترم آنها می‌نمايد و جهت پربارتر شدن نشريه، مشتاقانه در انتظار آثار علمي كلية استادان معارف اسلامي مي‌باشد.

رديف عنوان مقاله نام مؤلف دانشگاه / شهر
1. نظريه وحدت صراط مستقيم در قرآن قباد محمدي شيخي قمRead more

صديقـه طاهره، همتاي قرآن

نام نویسنده: 
آيت الله جوادي آملي

صديقـه طاهره، همتاي قرآن*Read more

فورس ماژور (قوه قاهره) Force Majeure

فورس ماژور (قوه قاهره) Force Majeure*
فورس ماژور كه در فارسي به قوه قاهره يا قوه قهريه ترجمه شده اصطلاحي درحقوق فرانسه است كه ظاهراً نخست در قانون مدني فرانسه (كد ناپلئون) به كار رفته سپس دركشورهاي ديگر، همين لفظ يا ترجمه آن معمول شده و درحقوق بين الملل نيز همين اصطلاح حتي درحقوق و كتابهاي انگليسي مورد استفاده قرار گرفته و رايج است.Read more

معناي زندگي1

نام نویسنده: 
ابوذر رجبي

معناي زندگي1Read more

Syndicate content