try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: دوشنبه, 16 تیر, 1399

شماره 59 - مهر 87

ولايت در آيات و روايات با تأكيد بر منابع اهل سنت (قسمت اول)

نام نویسنده: 
رضا كهساري

مقدمه
پس از رحلت پيامبر اكرم(ص) در مسئله جانشيني آن حضرت بين اصحاب اختلاف افتاد و اين باعث شد تا مسلمانان به دو گروه تقسيم شوند.Read more

اخبار نهاد

انتصاب مديران گروه‌هاي معارف اسلامي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عاليRead more

سيماي نماز در آيين زرتشتي و صابئي

نام نویسنده: 
حبيب الله كاظم خاني

اشاره
يكي از بخش‌هاي بسيار مهم اديان الهي، مناسك و عباديّات است كه شامل يك سلسله اعمال مقدّس است كه پيروان آنها، از طريق آن به پرستش خداوند مي‌پردازند. پرستش خداوند شيوه‌هاي گوناگوني از قبيل حج، نماز، قرباني، نذر و... دارد كه بارزترين و عالي‌ترين آنها نماز است كه با آداب و تشريفات خاصّي اقامه مي‌شود.
در اين نوشته بر آنيم كه سيماي نماز را در دو آيين زرتشتي و صابئي به تصوير كشيده، برخي حكمت‌هاي آن را ذكر كنيم.Read more

اخبار فرهنگي ايران و جهان

پاسخ يك محقق آمريكايي به فيلم 300
تحريف بخشي از تاريخ ايران باستان در قالب فيلم سراسر كذب 300، سبب شد تا انتقادهاي شديدي از سوي محافل فرهنگي ايراني در داخل و خارج از كشور صورت گيرد. بررسي محتواي اين فيلم نشان مي‌دهد كه عمده مطالب آن منهاي قصه سازي‌هاي بي‌اساس برگرفته از تاريخ هرودوت است. كتابي كه گفته مي‌شود نگارش آن دوازده سال به طول انجاميده و قديمي‌ترين اثر مكتوب تاريخي است.Read more

مفهوم روشنفکري

نام نویسنده: 
مهدي ابوطالبي

معناي لغوي
واژه "روشنفكر" در زبان فارسي، معادل واژه Intellectuel در زبان فرانسوي، aufklarer در زبان آلماني، intelligentsia و enlightenment در زبان انگليسي و واژه‌هاي متنوّر، متنوّر العقل، مفکّر و مثقّف در زبان عربي است.1 در ادبيات فارسي واژه "روشنفکر" کلمه‌ای است مرکب از دو واژه "روشن" و "فکر" که ترکيبي وصفي به حساب مي‌آيد. در اين ترکيب وصفي، واژه "روشن" به عنوان وصف، و واژه "فکر" به عنوان موصوف به کارفته‌ است. در لغتنامه دهخدا نيز به نقل از فرهنگ فارسي معين آمده است که روشن‌فکر، صفت مرکب است و معناي (لغوي) آن عبارت است از: "کسي که داراي انديشه روشن است". 2Read more

اخبار علمي و صنفي

فراخوان همايش سياست در حكمت متعاليه
نظر به اهميت حكمت متعاليه و به منظور بسط و گسترش فضاي بحث و گفت و شنود درباره ابعاد سياسي آن، پژوهشكده علوم و انديشه سياسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در صدد است با برگزاري همايش «سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه» به ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي حكمت متعاليه در ورود به حيات اجتماعي و سياسي بپردازد و از اين طريق گامي در پيشبرد و توانمندسازي فلسفه سياسي اسلامي بردارد.Read more

چرايي عدم تصريح نام ائمه در قرآن

نام نویسنده: 
دكتر فتح الله نجارزادگان

چرا نام ائمه(ع) و مقام پيشوايي آنان در قرآن تصريح نشده است؟

پيشينة اين پرسش به عصر ائمة معصومين مي‌رسد و نصوص روايي بر جاي مانده در مصادر فريقين شاهد آن است. ـ كه برخي از آنها را خواهيد ديد ـ در پاسخ به اين پرسش سه ديدگاه مطرح است:Read more

مقالات رسيده

مقالات رسیده
پس از درج فراخوان مقاله در نشرية معارف، در زمينة موضوعات مرتبط با گرايش‌هاي دروس معارف اسلامي، برخي از استادان محترم، مقالات ارزشمندي ارسال نمودند. ضمن تقدير و تشكر از اين عزيزان به استحضار مي‌رسانيم نتيجة ارزيابي كارشناسان به صورت مكتوب به اطلاع مؤلفان محترم خواهد رسيد.
نشرية معارف، ضمن ارج نهادن به تلاش علمي اساتيد محترم، اقدام به درج عناوين مقالات ارسالي و اسامي مؤلفان محترم آنها می‌نمايد و جهت پربارتر شدن نشريه، مشتاقانه در انتظار آثار علمي كلية استادان معارف اسلامي مي‌باشد.

عنوان مقاله نام مؤلف دانشگاه / شهرRead more

مادرپياله عكس رخ يارديده‌ايم(گفتگوپيرامون مهدويت ازمنظروهابيت(2)

نام نویسنده: 
سيدمجتبي مجاهديان

«مهدويت از منظر وهابيت» در گفتگو با دكتر عصام العماد (قسمت دوم/ پاياني)

جناب آقاي دكتر العماد! آيا در منابع مورد استناد وهابيت، ذكري از زمان و مكان دقيق ظهور و يا سخني از نشانه‌ها و علائم قطعي و ظنّي ظهور حضرت مهدي(عج) به ميان آمده است؟ مسئله ديگر، همانگونه كه شيعه معتقد به برخي از خروج‌هاي تمهيدي و ظهورهاي مقدماتي ـ چه وجه مثبت آن مانند خروج سيد حسني و چه وجه منفي آن مانند خروج سفياني و يماني ـ است كه قبل از ظهور نهايي واقع خواهند شد، آيا در مستندات وهابيت به ظهور چنين افرادي به عنوان تمهيد و مقدمه ظهور منجي كل، تصريح شده است؟Read more

Syndicate content