try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: شنبه, 2 شهریور, 1398

شماره 58 - مرداد شهریور87

تأثير نگرش معنوي بر پيروزي مقاومت حزب‌الله

نام نویسنده: 
حبيب زماني محجوب
زیر عنوان: 
با تأكيد بر فرهنگ انتظار

مقدمهRead more

مقالات رسيده

پس از درج فراخوان مقاله در نشرية معارف، در زمينة موضوعات مرتبط با گرايش‌هاي دروس معارف اسلامي، برخي از استادان محترم، مقالات ارزشمندي ارسال نمودند. ضمن تقدير و تشكر از اين عزيزان به استحضار مي‌رسانيم نتيجة ارزيابي كارشناسان به صورت مكتوب به اطلاع مؤلفان محترم خواهد رسيد.
نشرية معارف، ضمن ارج نهادن به تلاش علمي اساتيد محترم، اقدام به درج عناوين مقالات ارسالي و اسامي مؤلفان محترم آنها می‌نمايد و جهت پربارتر شدن نشريه، مشتاقانه در انتظار آثار علمي كلية استادان معارف اسلامي مي‌باشد.

عنوان مقاله نام مؤلف دانشگاه / شهر
1. آراء در صدور انقلاب محسن پورمحسن قمRead more

كتاب مقدس، عهد قديم و عهد جديد

"كتاب مقدس" عنوان مجموعه‏اي از نوشته‏هاي كوچك و بزرگ است كه مسيحيان همه و يهوديان بخشي از آنها را "كتاب آسماني و الهي" خود مي‏دانند. عنوان معروف اين مجموعه در زبان انگليسي و بيشتر زبان‌هاي اروپايي (Bible) و يا كلمه‌هاي هم‏خانوادة آن است كه از كلمه يوناني Biblia ، به معناي "كتاب‌ها"، گرفته شده است.1
در زبان‌هاي فارسي و عربي عنوان "عهدين" نيز براي اين كتاب به كار مي‏رود. اين عنوان به اين اعتقاد مسيحيان اشاره دارد كه خدا دو عهد و پيمان2 با انسان بسته است:Read more

آيا پيامبر اكرم(ص) در توليد وحي نقش داشته است؟

6خلاصه نظريه
حقيقت اين است كه دکتر سروش در بيان نظريه خود دچار اختلاف و تناقض‌گويي مي‌شود و نمي‌توان اطراف آن را در نقطه‌اي و به صورت نظريه واحدي گردآورد و به اصطلاح آن چنان به نعل و به ميخ مي‌زند كه اگر به نقطه‌اي اعتراض شود بتواند از آن بگريزد. اينك سخنان او را در چند فراز نقل مي‌كنم:
1. تجربه‌اي بسان تجربه شعرا
دكتر سروش مي‌گويد: وحي الهام است و اين همان تجربه‌اي است كه شاعران و عارفان دارند هر چند پيامبر آن را در سطح بالاتري تجربه مي‌كند و در روزگار مدرن ما وحي را با استفاده از استعاره شعري مي‌فهميم چنان كه يكي از فيلسوفان مسلمان گفته است "وحي بالاترين درجه شعر است".
تحليلRead more

خودسازي برآيند روزه

نام نویسنده: 
عليرضا كمالي

ماه رمضان فرصتِ بازنگري در خويشRead more

تدريس با نشاط

نام نویسنده: 
اداره ارزشيابي معاونت اموراساتيد
زیر عنوان: 
شاخص‌هاي تدريس موفق (6)

6‌ـ‌ حفظ توجه و انگيزه دانشجويان با تغيير محركهاRead more

من اصلاً قبول ندارم/تا ندانم حجاب نمي‌گيرم

نام نویسنده: 
محمدكاظم پورحسيني

محمدكاظم پورحسينيRead more

عالم تأثير و تأثـر

نام نویسنده: 
الف. ف. اميدوار

همه به خوبي مي‌دانيم كه آتش مي‌سوزاند، سرما موجب انجماد آب مي‌شود، انجماد آب، موجب ترك خوردن سنگ‌ها مي‌شود، ترك خوردن سنگ موجب فرسايش آن و ايجاد خاك ، خاك موجب رشد گياه و... .
همه به خوبي مي‌دانيم كه جاذبة زمين دائماً در حال تأثيرگذاري بر روي مواد و موجودات جاندار و بي جان روي زمين است (چه آن را درك كنيم و چه از درك آن ناتوان باشيم) نيروي جاذبة ماه در شبهاي مهتابي موجب پيدايش جزر و مد آب درياهاست و ... .
آري دنياي ما، دنياي قوانين مختلف و عالم تأثير و تأثر است.Read more

مهارت‌هاي مشاوره(قسمت اول)

نام نویسنده: 
دكتر مسعود آذربايجاني

بحثي كه بر عهده بنده گذاشته شده در خصوص الگوي مشاوره اسلامي و با تمركز بر مراحل و روشهاي مشاوره است. در رابطه با موضوع الگوي مشاوره اسلامي، اولين نكته اين است كه ببينيم مسأله چيست؟ سؤال اين است كه ويژگيهاي اصلي الگوي مشاوره اسلامي چيست؟ البته ممكن است كه در اين جلسه فقط بخشي از مسأله جواب داده شود؛ ولي به عنوان يك كار دراز مدت، به تدريج بايد به ويژگيهاي الگوي مشاوره اسلامي برسيم و اينكه در مسأله مشاوره و در برخورد با مراجعين و دانشجويان، از چه الگويي بايد پيروي كرد.Read more

Syndicate content