try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: جمعه, 23 مهر, 1400

شماره 5 - فروردین 81

حرف دانشجو

باسمه تعالي
ما آزموده ايم در اين شهر بخت خويش
بيرون كشيد بايد از اين ورطه رخت خويش
مطالب تان را خوانديم، حرفهايتان را شنيديم
و باز هم منتظريم، بيشتر از قبل.
چرا كه دلمان با دغدغه‌هايتان مي¬تپد
و دردهاي خاكستري مدفون شدة آنرا مشتعل مي¬كنيد
و در اين مسير طولاني
اميد بخش خاطر خسته مان هستيد اما....
....اما يك نكته:
«ما قبل از هركس ديگري مسئول خودمان هستيم».
و اول بايد گليم خود را در اين مكار و مكاره بازار بيرون كشيم، تا ...
... تا آدم شويم، بمعناي واقعي
و آدم بسازيم، به معناي واقعي
و منتظر نباشيم آدممان كنند.
پس يا علي!...
باقي صفايتان
ديدگاه دانشجوييRead more

سيري اجمالي در سيره نگاري پيامبر اسلام در غرب

نام نویسنده: 
مرتضي كريمي نيا

سيره و تاريخ زندگاني هر يك از پيامبران بزرگ، چنان با روح و آموزه‌هاي اساسي دينشان عجين شده است كه شناخت دقيق هر يك از آن‌ها بدون ديگري ناممكن و يا دست كم ناقص است. اين نكته علاوه بر اديان بزرگ ابراهيمي چون يهوديت، مسيحيت و اسلام. در پاره اي از اديان شرقي چون بوديسم، به نحو ضعيف تري صادق است. اما آن چه در اين مقال مهم است. سيره نگاري پيامبر اكرم (ص) در فرهنگ اسلامي و بررسي مشكلات و محدوديت‌هاي آن از چشم غربيان است.Read more

توجه به نياز دانشجويان در تدوين متون درسي معارف

جهت طراحي و تدوين متون دروس معارف اسلامي و منطق كردن آن با نيازهاي دانشجويان، از سوي اداره تحقيق و تدوين متون درسي يك نظر سنجي صورت گرفته كه گزارشي از آن توسط جناب آقاي جواد رفيعي مدير اداره تحقيق و تدوين در جمع مديران گروه هاي معارف به همراه گزارش برنامه هاي انجام شده در اين اداره ارائه گرديد كه از نظر خوانندگان محترم مي¬گذرد.Read more

تأملي در طرح اصلاحي دروس معارف اسلامي

در شماره 4 نشريه معارف خبري مبني بر اظهارات معاونان محترم آموزشي كه در نشست هاي خود درباره دروس معارف اسلامي داشتند همراه پاسخ معاونت امور اساتيد به اين عزيزان منعكس شده است. در اين طرح كه ضميمه اي از نظر سنجي از دانشجويان دانشگاه هاي تهران را در بر دارد به برخي از اشكالات موجود در فرايند ارائه دروس معارف اسلامي نيز اشاره شده است كه در اين رابطه چند نكته قابل توجه است:Read more

دروس معارف جزء لاينفك برنامه درسي دانشگاه است

نام نویسنده: 
دكتر توفيقي

دروس معارف جزء لاينفك برنامه درسي دانشگاه است و به دليل مأموريت‌هاي خاص آن دروس ما به شدت بايد از آن حمايت كنيم.
شكي نيست كه دروس عمومي نقش بسيار تعيين كننده اي در بحث تعليم و تربيت دانشجويان به عهده دارد و احياناً اگر اين دروس تضعيف شود و يا خداي نكرده نباشند، خسارات جبران ناپذيري به نظام تعليم و تربيتي دانشگاه وارد مي¬شود.Read more

نظريه هاي فلاسفه و متكلمان در كيفيت جاودانگي آدميان

مطالب پيش رو خلاصه اي از مقاله جناب آقاي امير ديواني در شماره 6-5 فصلنامه پژوهش هاي فلسفي ـ كلامي از انتشارات دانشگاه قم پيرامون هويت شخصي و نظريه هاي جاودانگي است كه به دليل بحث مفيد علمي پيرامون مسئله معاد جسماني جهت استفاده استادان محترم به ويژه اساتيد معارف اسلامي ارائه مي¬گردد.
موضوع اين نوشتار بررسي نظريه هاي ارائه شده از طرف دانشمندان مسلمان درباره كيفيت جاودانگي آدميان، با در نظر داشتن مسأله هويت شخصي است. سئوال مهمي كه مطرح است اين است كه: به چه ملاكي شخص«الف» همان فرد بيست سال پيش است؟ از طرفي چه رابطه و نسبتي ميان هويت شخصي و جاودانگي آدميان وجود دارد؟Read more

سئوال از مبدء و عوامل مؤثر در انقلاب اسلامي ايران

• آنچه شمرده شد و چيزهاي ديگري علاوه بر اين‌ها، همگي در تحقق و پيروزي انقلاب سهيمند؛ ولي مهم اين است كه عامل اساسي و عنصر اصلي ذي سهم را بشناسيم. بالاخره هر حادثه مهمي كه اتفاق مي¬افتد وقتي وسيع و گسترده باشد و ابعاد مختلف داشته باشد، معمولاً ريشه‌هاي زيادي براي آن مي¬توان از گذشته‌هاي دور تا امروز پيدا كرد؛ اعم از حوادثي كه در گذشته رخ داده، شخصيت‌هايي كه در گذشته شكل گرفتند، الهامي كه از تاريخ مي¬گيرند و ... انقلاب ما هم همين طور است. بالاخره فكر مبارزه با استبداد و سلطنت و حركت در جهت برقراري حاكميت اسلام، معمولاً بعد از صدر اسلام هميشه در گوشه و كنار بوده است.Read more

جنبه توحيدي و عرفاني حادثه كربلا*

براي نشان دادن جنبه توحيدي و عرفاني، جنبه پاكباختگي در راه خدا و ماسواي خدا را هيچ انگاشتن، شايد همان دو جمله اباعبدالله(ع) در اولين خطبه‌هايي كه انشاء فرمود(يعني خطبه اي كه در مكه ايراد كرد) كافي باشد. سخنش اين بود(رضي الله و الله رضانا اهل بيت"1ما اهل بيت از خودمان پسند نداريم ما آنچه را ميپسنديم كه خدا براي ما پسنديده باشد. هر راهي را كه خدا براي ما معين كرده است، ما همان راه را ميپسنديم امام باقر(ع) به عيادت جابر ميرود، احوال او را ميپرسد. امام باقر جوان است و جابر از اصحاب پيغمبر و پيرمرد است.Read more

درس متون اسلامي در دانشگاهها

 به نظر شما هدف از ارائه درس متون اسلامي در دانشگاه چيست؟Read more

Syndicate content