try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: یکشنبه, 2 آبان, 1400

شماره 42 - دی 85

نرم افزار تاريخي نورالسيره (2)

نرم افزار تاريخي نورالسيره 2 نرم افزار تاريخي نور السيره 2 تازه ترين پژوهش توليدي مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي است كه در اختيار محققان و علاقمندان مباحث تاريخي قرار مي گيرد. پيش از اين برنامه نورالسيره 1 شامل چند منبع محدود تاريخي به عنوان پيش قراول اين CD توليد شده بود. اين نرم افزار از سه بخش كلي تشكيل شده است: تاريخنامه، شامل 7 منبع مهم دست اول تاريخ اسلام با قابليت هاي مهم. كتابخانه، شامل مهم ترين كتب تاريخ اسلام از قرن اول تا دهم. نگارخانه، شامل تبار نامه، نقشه ها و تصاوير. در كنار اين بخش ها امكان دسترسي به قرآن با ترجمه و يك دوره كتاب لغت لسان العرب نيز فراهم است.Read more

نيم نگاهي به عيد قربان

چه روز مبارك و پر يمني است روز عيد قربان!
مسلمانان در نقاط مختلف زمين خدا جمع مي شوند. برخي در خواست كننده اند و برخي طالب و برخي مشتاق و برخي ترسان و نگران؛ همگي برحسب مراتب وجودي و مراتب ايمانشان خداوند سبحان را مي خوانند. و او نيز در حوائجشان نظر مي كند به جود و كرمش از او خير و عافيت و بركت و هدايت و عمل به طاعت و يا هر چيزي كه به فضلش موجب هدايت به سوي خودش باشد را طالبند و حض و نصيب خود را مي طلبند.Read more

تازه هاي نشر

پيامبر اعظم(ص) از نگاه قرآن و اهل بيت(ع)
تأليف: محمدي ري شهري
ناشر: سازمان چاپ و نشر دارالحديث
تلفن مركز پخش:7740523-0251
اين اثر به مناسبت سال پيامبر اعظم، تأليف شده است و در آن، دلايل نبوت پيامبر(ص)، فلسفه نبوت، ختم نبوت به وسيله ايشان، جهاني بودن نبوت او و ويژگيهاي پيامبر ختمي مرتبت از نگاه قرآن و خاندان رسالت طي هفت فصل به شرح ذيل مطرح شده است:
فصل1. دلايل پيامبري
فصل2. حكمت پيامبري
فصل3. پايان پيامبري
فصل4. رسالت جهاني محمد(ص)
فصل5. ويژگيهاي پيامبر(ص)
فصل6. محمد(ص) از زبان محمد(ص)
فصل7. محمد(ص) از زبان علي(ع)
اخلاق الهي در پيوند با معصومان(ع)
تأليف: آيت الله مجتبي تهرانيRead more

ايمان گرايي (فيدئيسم)

تعبير ايمان گرايي را در فارسي به عنوان معادل واژه فيدئيسم به كارمي برند. اين واژه در برابر عقل گرايي به معناي كلامي اش قرار داد در ديدگاه ايمان گرايانه حقايق ديني مبتني بر ايمان است، و از راه خرد ورزي و استدلال نمي توان به حقايق ديني دست يافت. سابقه تاريخي اين مدّعا، طولاني است و به زمان پولس قدّيس مي رسد، و از آن زمان تا كنون با نمودهاي گوناگون رخ نموده است.
امّا بروز جدّي و پرنفوذ اين جريان از قرن نوزدهم تا زمان حاضر است.Read more

مقالات رسيده

قابل توجه مديران محترم گروه‌هاي معارف اسلامي سراسر كشور
مستدعي است اسامي استادان محترمي كه داراي مجوز تدريس بوده و هم اكنون در حال تدريس در گروه معارف اسلامي آن دانشگاه هستند اما نشريه معارف براي آنها ارسال نمي‌گردد طبق جدول ذيل براي اين نشريه ارسال نماييد تا زمينه اشتراك آنها فراهم گردد. ضمناً نام و نام خانوادگي، گرايش تدريس، آدرس دقيق محل سكونت همراه با كدپستي ده رقمي، شماره تلفن منزل و موبايل الزامي است.

مقالات رسيدهRead more

1. امربه معروف ونهي ازمنكرفريضه اي واجب و همگاني

همه بايد امربه معروف ونهي ازمنكر كنند ... امروز امر به معروف و نهي از منكر، هم مسئوليت شرعي و هم مسئوليت انقلابي و سياسي شماست.
مسئله امر به معروف و نهي از منكر مثل نماز ياد گرفتني است و شما بايد برويد و مسائل آن را ياد بگيريد، در هر مورد، اينكه در كجا و چگونه، بايد امر به معروف و نهي از منكر كرد مسائلي وجود دارد.
درجامعه اسلامي درتكليف عامه مردم امربه معروف و نهي از منكر با لسان است،اما اگر كار به برخورد بكشدآن ديگر بعهده مسئولين است.
چيزي كه جامعه را اصلاح مي كند همين نهي از منكر زباني است، اگر مردم به آدم بدكار، خلاف كار، كسي كه اشاعه فحشاRead more

اخبار نهاد

گزارشي ازرونداجراي طرح نگين هستي
فراخوان مقالات دانشجويي
پس از انتشار مجموعه 57 صفحه اي با عنوان كتابشناسي پيامبر اعظم كه شامل بيش از 1400 عنوان كتاب با موضوع پيامبر اعظم بود، در راستاي پشتيباني علمي طرح نگين هستي و مساعدت گروه هاي معارف اسلامي، دبير خانه طرح مزبور اقدام به تهيه نرم افزاري با عنوان مدينه العلم يا كتابخانه پيامبر اعظم نموده كه مشتمل بر متن بيش از 330 عنوان كتاب و مقاله درباره پيامبر اعظم مي باشدRead more

اخبار صنفي دانشگاه ها

آگهي پذيرش دانشجوي دكتراي تخصصي (PHD)
مدرسي معارف اسلامي گرايش منابع اسلامي
نظر به اهميت و ضرورت تربيت اساتيد متعهد و كار آمد براي تأمين كادر هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور، گروه معارف اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد براي سال تحصيلي 87-1386 از بين دارندگان مدرك:
1.              كارشناسي ارشد رشته هاي معارف اسلامي
2.              سطح 3 مدارج علمي حوزه علميهRead more

Syndicate content