try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: پنجشنبه, 30 خرداد, 1398

شماره 41 - آذر 85

آثار علمي اساتيد

با سالكان وادي نور
نويسنده: قدرت الله نجفي قمشه اي
ناشر: سلمان آزاده
مركز پخش: بوستان كتاب – قم
تلفن مركز پخش: 94-7743190-0251
اين اثر، مسائل و مطالبي است اعتقادي، اخلاقي و احكامي برداشت شده از قرآن مجيد و روايات اهلبيت(ع) و فرمايشات اساتيد و بزرگان از اهل معرفت و حكمت گرچه مطالب، متنوع است اما پرده ارتباطي آنها به هم مناسك حجي را تشكيل مي دهد كه به شرح و تبيين آنها پرداخته شده است.Read more

كتابخانه

خبرگان و پرسش‌هاي مبنايي
مؤلف: علي نهاوندي
ناشر: همياران جوان
تلفن مركز پخش: 2231389-0511
با توجه به اهميت جايگاه مجلس خبرگان، كتاب حاضر با هدف پاسخ به شبهات و پرسش‌هاي مطرح شده در اين زمينه نگاشته شده است.
كتاب در دو فصل نگاشته شده است. فصل اول پيرامون آشنايي با وظايف مجلس خبرگان است. فصل دوم به طرح سؤالاتي درباره اصول و مباني مجلس خبرگان و بيان پاسخهاي آنها اختصاص دارد.
عوامل و ريشه هاي دين گريزي از منظر قرآن و حديث
مؤلف:علي شكوهي
ناشر:بوستان كتاب قم
نشاني اينترنتي مركز پخش:
Www.Bustaneketab.Com
تلفن مركز پخش:0251-7742155-7Read more

تازه هاي نشر

ملاصدرا، هرمنوتيك و فهم كلام الهي
نويسنده: آيت الله سيد محمد خامنه اي
ناشر: بنياد حكمت اسلامي صدرا
تلفن مركز پخش:                2931209-0251
آنچه امروزه علم هرمنوتيك ناميده مي شود، در واقع بحث درباره شيوه هاي فهم متن به ويژه متن مقدس مي پردازد. در تفكر اسلامي هم اين بحث با عنوان تفسير و تأويل از همان آغاز مورد توجه بوده است.
اما هرمنوتيك با تفسير باطني يا تأويل تفاوتهايي دارد كه براي فهم اين تفاوتها نيازمند آگاهي از مباني فهم كلام الهي در متون مقدس هستيم.Read more

تازه هاي انديشه

پروفسور لگنهاوزن:
ورود فلسفه در حوزه هاي اجتماعي در جامعه اسلامي نه تنها ضرري ندارد، بلكه از جهت فهم عميقتر دين؛ و همچنين از جهت نحوه اجراي احكام ديني، با توجه به شرايط امروز كمك كننده مي باشد.Read more

پرتوي از خورشيد

زیر عنوان: 
مشكلات دانشجو

مشكل اول
ما برخي از خصوصيات را در دانشجويان
مي بينيم كه اينها مشكلات دروني يا بيروني دانشجويان است و مسأله ساز مي باشد.Read more

اخبار علمي فرهنگي

افكار عمومي اسرائيلي‌ها، رتبه نخست تأييد شكنجه در دنيا؛
43 % مردم اسراييل موافق استفاده اين رژيم از شكنجه براي پيش‌برد اهداف خود هستند.
به گزارش خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا) وبه نقل از روزنامه زمان، چاپ تركيه، طبق آخرين تحقيقي كه مؤسسه نظرسنجي Globescan، با همكاري دانشگاه مريلند آمريكا به سفارش شبكه خبري BBC انجام داده است، 43 % مردم اسراييل با استفاده از ابزار شكنجه از سوي نظاميان اين رژيم موافق هستند كه بالاترين نرخ تأييد شكنجه در افكار عمومي دنياست.Read more

نيم نگاهي به رمز جاودانگي قرآن کريم

در مورد رمز جاودانگي قرآن، شايد بتوان به آيه 9 سوره نساء استناد كرد به اين بيان كه اختلاف را به معناي جايگزيني و دگرگوني بگيريم همانگونه كه در اصل و ريشه اين واژه معناي جايگزيني وجود دارد و اختلاف الليل و النهار نيز به همين معناست. در نتيجه معناي آيه كريمه اين است كه: آيا در قرآن تدبر
نمي كنند؟ و اگر از نزد غير الله بود هر آينه در آن دگرگوني ها و جايگزيني هاي فراواني
مي يافتند.Read more

گفتگوي ماه

اشاره
خدمت حجت الاسلام والمسلمين محمد جواد سامي استاد يار دانشگاه شيراز، نماينده اساتيد حق التدريس بخش معارف دانشگاه شيراز و دبير همايش و سمينار علمي حضرت احمد ابن موسي شاهچراغ(ع) هستيم. وي مدت 16 سال در دانشكده علوم انساني اين دانشگاه به تدريس مشغول بوده و صاحب تأليفاتي از جمله عصر رسالت، تفسير موضوعي، بررسي حقوق در خانواده هاي آمريكا، اولياء عقد نكاح و روابط حقوق خانواده مي باشد.
معارف
معارف: نحوه آشنايي شما با بخش معارف چگونه بود؟Read more

بايسته هايي دربارة صحيفه سجاديه

زیر عنوان: 
سید احمد سجادی

سخن از بايسته هاي كتاب مقدسي كه به حق، به انجيل اهل بيت(ع) و زبور آل محمد(ص) لقب يافته، امري بس گران و مشكل است.
صحيفه كامله سجاديه، چشمه بي پاياني است كه باران نيايش و مناجات را در سرتاسر عالم و تا دامنه قيامت جاري كرده و جان هاي شيفته و كام هاي تشنه انسان هاي حق طلب و معنويت خواه رابه زلال تمنّا، مصفّا گردانده و مشام جانهايشان را از عطر پاك بندگي الهي و رحمت بي پايان لطف خداوندي انباشته است.Read more

Syndicate content