try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: سه شنبه, 1 مرداد, 1398

شماره 4 - بهمن 80

با صاحب نظران تاريخ اسلام در دانشگاهها

نام نویسنده: 
دكتر جعفر شهيدي

در راستاي كيفيت بخشي به دروس معارف اسلامي و لزوم بهره گيري از نظرات اساتيد و صاحب نظران درباره ضرورت و كم و كيف محتوا و روش ارائه بهتر اين دروس در گرايش‌هاي مختلف، در اين شماره استاد فرهيخته جناب آقاي دكتر سيد جعفر شهيدي دعوت ما را اجابت كردند و با حوصله به سئوالات ما در رابطه با درس تاريخ اسلام در دانشگاه‌ها پاسخ دادند. ضمن تقدير و سپاس از ايشان توجه اساتيد و علاقه مندان محترم بويژه اساتيد تاريخ اسلام را به اين گفتگو جلب مي¬كنيم.Read more

انقلاب اسلامي، نقدي بر نظريه رئاليسم سياسي

نام نویسنده: 
داود مهدوي زادگان

علل وقوع انقلاب اسلامي سال 1357 چه ميتواند باشد؟ يقيناً عامل اقتصادي در وقوع انقلاب موثر بوده است. محروميت‌هاي اقتصادي، بيكاري، تشديد فاصله طبقاتي ميان ثروتمندان و تهيدستان زمينه اي براي جذب ايدئولوژي و رهبري بسيج انقلابي مي شود. ليكن در كنار عامل اقتصادي، عامل مهم تري هست كه از ديد ماركسيست‌ها و رئاليست‌هاي سياسي كاملاً پوشيده مانده و التفاتي بدان نداشته اند. از اين رو، لازم است به طور اجمال نگاهي به اين عامل داشته باشيم. توجه به اين عامل مبتني بر رويكرد فرهنگي ـ سياسي است، كه ناظر بر هر دو عرصه سياست و فرهنگ جامعه است.Read more

پيرامون مشكلات فرا روي دروس معارف و ضرورت اهتمام دانشگاه ها

يكي از مباحثي كه در گردهمايي هاي اخير معاونان محترم آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري مورد توجه قرار گرفته است وضعيت دروس معارف اسلامي و تأكيد بر ضرورت توجه به ارتقاي سطح علمي و هماهنگي اين دروس با نيازهاي روز دانشجويان بود و معاونان محترم در اين نشست ها پيشنهادهايي را در اين رابطه مطرح كرده اند.Read more

بيانيه مجمع مدرسان معارف اسلامي دانشگاه‌ها

به مناسبت 19 آذر، سالروز تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي به فرمان امام خميني(ره)
پيراسته شدن، عميق شدن، ساده و روان شدن، بايستي محور اصلي برنامه ريزي دروس معارف باشد.
« از سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 19/9/1379»
19 آذر ماه سالروز تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1361 به فرمان حضرت امام خميني(ره) است، اين شورا حسب فرامين بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، به منظور بسط و جايگزيني ارزش‌هاي اسلامي و زدودن ارزش‌هاي وارداتي و اصلاح ساختار و برنامه ريزي و اصلاح آموزش عالي و فرهنگ عمومي در كشور با عضويت صاحب نظران ارشد و متعهد تأسيس گرديد.Read more

محورها و موضوعات همكاري اساتيد در تدوين متون آموزشي و كمك آموزشي

زیر عنوان: 
درس تاريخ اسلام

با توجه به نيازها و انتظارات شايسته و بايسته دانشجويان نسبت به درس تاريخ اسلام، ضروري است تا استادان محترم علاوه بر مباحث عمومي تاريخ به مباحث عمده اي كه پيوند وثيق با اين موضوع در حوزه محتوا دارد توجه جدي نمايند. در اين مورد بايد به محور اساسي مباحث پايه اشاره كرد اگر چه توجه به مباحث محتوايي و روشي و بهره گيري از تكنولوژي آموزشي نيز تأثير قطعي دارد.Read more

ممنوعيت براي چه؟

متن كامل نامه معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي به معاون امور اساتيد مبني بر عدم پذيرش غير از مدرك دكتري جهت هيأت علمي دانشگاه هاي آزاد و پاسخ مبسوط معاونت به آن.
جناب آقاي دكتر صادقي شجاع
معاون محترم آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي
با احترام، عطف به نامه شماره ضمن عرض تشكر از عنايت و توجه جناب عالي نسبت به اهميت و كيفيت تدريس دروس معارف اسلامي نكات ذيل به اطلاع مي¬رسد.Read more

در كلاس هاي درس معارف جدي‌تر باشيم

«تذكري آئين نامه اي»
آيا دانشجويان ممتاز مي¬توانند به استناد برگزيده بودن، در كلاسهاي درسي از جمله معارف اسلامي شركت ننمايند و فقط در آخر ترم در امتحان حاضر شوند؟ تعريف دانشجويان ممتاز كدام است؟
در ماده يك از آيين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز دانشجوي ممتاز شامل چند دسته دانشجويان مي¬باشد:
الف) برگزيدگان آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش و آموزش كشور.
ب) برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش.
ج) برگزيدگان جشنواره خوارزمي يا معرفي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران.Read more

كارگاه‌هاي آموزشي از نگاه اساتيد دانشگاه‌هاي دولتي منطقه 6

با حضور استادان معارف اسلامي منطقه 6 دانشگاه‌هاي دولتي اولين كارگاه آموزشي روش ارزشيابي در تاريخ 29 و 30 آذر ماه در دانشگاه شيراز برگزار گرديد. نظرات برخي از اين عزيزان را پيرامون ضرورت برگزاري كارگاه¬هاي آموزشي و ارزيابي اين دوره جويا شديم.
آقاي علي محمد ساجدي
عضو هيأت علمي الهيات و معارف اسلامي دانشگاه شيراز
دوره‌هاي دانش افزايي اعم از كارگاه¬هاي آموزشي و پژوهشي كه برادران محترم از نهاد زحمت برگزاري آن را كشيدند از چند لحاظ اهميت دارد: يكي به لحاظ دانش افزايي دوم به لحاظ يكسان سازي شيوه تدريس و ارشيابي ميان گروه‌هاي معارف دانشگاه‌هاي كشور.Read more

معرفي كتاب

Vote up!
Vote down!

روانشناسي تربيتي و اصول و كاربرد آن
نويسنده: جان اي. گلاور، راجر، برونينگ
مترجم: دكتر علينقي خرازي
نشر: مركز نشر دانشگاهي ـ تهران
اين نامعقول است كه فردي بي اطلاع از روانشناسي مسئوليت تعليم و تربيت جوانان را بر عهده بگيرد.(لوئيزا پارسونز)Read more

Syndicate content