try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: جمعه, 3 اسفند, 1397

شماره 39 - مهر 85

اعترافات انديشمندان غربي درباره قرآن

1. فيليپ.ك.حتي، دانشمند معاصر و استاد دانشگاه پرينستون آمريكا كه درباره تاريخ عرب تحقيقات ارزنده‌اي كرده و چندين كتاب در اين زمينه نگاشته است، در يكي از كتب خود به نام تاريخ عرب مي‌نويسد: قرآن از تمام معجزات، بزرگتر است و اگر سراسر اهل عالم جمع شوند، بي‌ترديد از آوردن مثل آن عاجز خواهند ماند.Read more

كتابخانه

پرسش‌هاي قرآني جوانان(1)- ترنم مهر
مؤلف: جمعي از پژوهشگران
ناشر: انتشارات تفسير و علوم قرآن
تلفن مركز پخش: 7739002 و 7834083-0251
قرآن و هرمنوتيك،‌قرآن و فرهنگ زمانه،‌ منطق تفسير قرآن،‌ تفسير و تأويل، شرايط مفسر،‌ منابع تفسير، روش‌هاي تفسير قرآن، تفسير به رأي، نفي و اثبات شفاعت در قرآن،‌ عذاب شيطان چگونه است؟ حوريان و زنان در بهشت.

پرسش‌هاي قرآني جوانان(2)- شميم مهر
مؤلف: جمعي از پژوهشگران
ناشر: انتشارات تفسير و علوم قرآن
تلفن مركز پخش: 7739002 و 7834083-0251Read more

آموزش اسلامي در انگلستان

آموزش و پرورش يكي از مهم ترين اركان يك جامعه است كه نه تنها به تاريخ، بلكه به فرهنگ و عوامل تعيين كننده خط مشي سياسي زمان حال و آينده آن جامعه مربوط است. آموزش و پرورش در بريتانيا در سير تحولي تاريخي خود مراحل مختلفي را طي كرده است. مراحلي كه شامل نيازهاي تكنولوژيك، ارزش‌هاي اجتماعي و ايدئولوژيك بوده‌اند. انگلستان بعد از هلند از نظر آمار آموزش‌هاي غيرمذهبي در جايگاه دوم در اروپا قرار دارد. تنها 20 در صد مردم اين كشور در مراسم مذهبي شركت مي‌كنند و اين پايين ترين در صد در اروپاي غربي است.
آموزش و پرورشRead more

تازه هاي نشر

دايره‌المعارف قرآن كريم (جلد سوم)
مؤلف: مركز فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
ناشر: بوستان كتاب قم
تلفن مركز پخش: 7739200-0251
جلد سوم دايره‌المعارف قرآن كريم در 139 مدخل به بيان معاني واژه‌هاي قرآن كريم مي‌پردازد.
اين دايره‌المعارف با هدف آسان‌ياب كردن اطلاعات ناب در قلمرو معارف، ‌اعلام و علوم قرآن، با همكاري و همفكري 61 پژوهشگر و محقق تدوين شده است.

تجربه مشروطيت
مؤلف: روح‌الله حسينيان
ناشر: مركز اسناد انقلاب اسلامي
تلفن مركز پخش: 7740885-0251Read more

تازه هاي نشر

دايره‌المعارف قرآن كريم (جلد سوم)
مؤلف: مركز فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
ناشر: بوستان كتاب قم
تلفن مركز پخش: 7739200-0251
جلد سوم دايره‌المعارف قرآن كريم در 139 مدخل به بيان معاني واژه‌هاي قرآن كريم مي‌پردازد.
اين دايره‌المعارف با هدف آسان‌ياب كردن اطلاعات ناب در قلمرو معارف، ‌اعلام و علوم قرآن، با همكاري و همفكري 61 پژوهشگر و محقق تدوين شده است.

تجربه مشروطيت
مؤلف: روح‌الله حسينيان
ناشر: مركز اسناد انقلاب اسلامي
تلفن مركز پخش: 7740885-0251Read more

آيا خدا ظلم مي‌كند؟

نام نویسنده: 
سايت andishehqom.com

مقدمه
يكي از مسائل اساسي كه در مباحث مربوط به صفات خداوند متعال مطرح مي‏باشد مسأله عدل الهي است و اينكه آن ذات پاك، منزه از هر گونه ظلم و ستمي مي‏باشد. اعتقاد به عدل الهي زندگي را براي انسان گوارا مي‏كند و زمينه‏هاي رشد و تعالي در زندگي فردي و اجتماعي را فراهم مي‏سازد.
قرآن كريم با صراحت هر چه تمام، هر گونه ظلم و ستم را از ساحت مقدس خداي متعال نفي مي‏كند و فرو فرستادن پيامبران و كتب آسماني را براي اجراي عدالت و قيام به قسط و عدل در جامعه بشري مي‏داند.Read more

شفا بخشي قرآن

و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنين و لا يزيد الظالمين الا خسارا
حضرت علي(ع) مي‌فرمايد: «روز فتح مكه با پيامبر(ص) به كنار كعبه آمديم. پيامبر(ص) به من فرمود: بنشين. نشستم. آنگاه حضرت روي شانه‌هايم رفت و من بر پاي ايستادم. آن حضرت شروع به سخن نمود و از جمله فرمود: من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله؛ هركس به وسيله قرآن شفا نجويد و نخواهد، خدا او را شفا نخواهد داد.»
انسان همواره با دو گونه بيماري مواجه است: يكي بيماري جسمي و ديگري بيماري روحي و اخلاقي. در اين ميان خطر بيماري‌هاي روحي و اخلاقي بيش از جسمي است؛ چرا كه:Read more

آسيب‌شناسي تصوف و عرفان در ايران معاصر

اشاره
متن حاضر چكيده سخنراني دكتر عبدالحسين خسروپناه در همايش «آسيب‌شناسي تصوف و عرفان در ايران معاصر» مي‌باشد كه به همت دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار گرديد.
معارف
بحث تصوف يكي از مسائل پيچيده علمي است. ابن‌سينا در نمط نهم اشارات به مقامات‌العارفين پرداخته و به بحث تصوف اشاره مي‌كند و آن را تأييد مي‌كند. و ابن عربي كه مكتب عرفان نظري را پايه‌گذاري كرد. به تصوف معتقد بود. امام خميني در نامه‌اي به گورباچف توصيه كرد كه عده‌اي از تيزهوشان خود را به قم بفرستيد تا ابن‌عربي را بشناسند و بفهمند.Read more

ايده‌آليسم

«ايده‌آل صفت است از واژه ايده كه به صورت اسم هم به كار مي‌رود. در معناي صفتي مقابل صفت واقع يا واقعي قرار مي‌گيرد و دو كاربرد دارد: يكي براي فرد داراي اوصاف مطلوب و ديگري در وصف آنچه فقط در ذهن و عقل و وهم باشد نه در خارج. در معناي اسمي بر آنچه كه صلاحيت ارضاي تمام تمايلات عالي انساني(مطلق يا مفيد) را داشته باشد كاربرد دارد.»
«ايده‌آليسم واژه‌اي است مبهم كه در موردهاي گوناگون و چه بسا ناروا به كار مي‌رود. ابهام اين واژه يكي از آن رواست كه با ايده پيوند دارد و از سوي ديگر با ايده‌آل. نكته ديگر اينكه خود واژه ايده نيز براي فيلسوفان گوناگون معني‌هايي بس متفاوت دارد.»Read more

Syndicate content