try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: جمعه, 24 آبان, 1398

شماره 36 - خرداد و تیر 85

مشروعيت

نام نویسنده: 
علي الهامي

مشروعيت1. legittimmacy.1 يكي از مقوله‌هاي بنيادين در فلسفه سياسي است كه پايه و قوام هر نظام سياسي را فراهم مي‌آورد به گونه‌اي كه بدون آن استمرار و بقاي حيات دولت‌ها جز از طريق قهر و خشونت ميسر نخواهد شد. همانگونه كه دوام و قوام نظام‌هاي سياسي به مشروعيت برمي‌گردد زوال و اضمحلال آنها نيز با از بين رفتن مشروعيت آغاز مي‌شود.Read more

مقالات رسيده

پس از درج فراخوان مقاله در نشريه معارف، در زمينه موضوعات مرتبط با گرايش‌هاي دروس معارف اسلامي، برخي از استادان محترم، مقالات ارزشمندي ارسال نمودند. ضمن تقدير و تشكر از اين عزيزان به استحضار مي‌رسانيم نتيجه ارزيابي كارشناسان به صورت مكتوب به اطلاع مؤلفان محترم خواهد رسيد.
نشريه معارف، ضمن ارج نهادن به تلاش علمي اساتيد محترم، اقدام به درج عناوين مقالات ارسالي و اسامي مؤلفان محترم آنها مي‌نمايد و جهت پربارتر شدن نشريه، مشتاقانه در انتظار آثار علمي كليه استادان معارف اسلامي مي‌باشد.Read more

فاشيسم

فاشيسم (Fascisme) نام مسلك و مكتب سياسي و طرز حكومتي است كه در فاصله جنگ جهاني اول و دوم در آلمان و ايتاليا حكمفرما بود و به طريق استبداد و ديكتاتوري فرمانروايي مي‌كرد.Read more

فراخوان مقاله

اشاره:
تا به حال در فراخوان مقاله صرفاً به ذكر عنوان بسنده مي‌شد اما از اين به بعد، به خاطر وضوح هر چه بيشتر، توضيحي اجمالي افزوده مي‌شود. اميد است اساتيد ارجمند بيش از گذشته دست به قلم شوند و در بسط توانايي خود و ديگر اساتيد همكار، نقش فعال‌تري ايفا كنند.
در اين شماره اولويت‌هاي پيشنهادي گرايش آشنايي با منابع اسلامي معرفي مي‌گردد.
معارف

1. ازدواج، منشأ فزوني رزق (با رويكرد قرآني و روايي)؛Read more

پاكدامني پيامبر اعظم(ص)

يكي از مقوله‌هاي اخلاق فردي پيامبر اعظم(ص) كه به نوبه خود بسيار با اهميت است، اخلاق جنسي آن حضرت است. توجه به اخلاق جنسي پيامبر اعظم(ص) از اين جهت داراي اهميت است كه مي‌توان جايگاه اموري همچون ازدواج و نوع نگاه حضرت به زنان و چگونگي برخورد آن حضرت با مفاسد اخلاقي و زمينه‌هاي انحراف جنسي را در سيره نبوي بازشناخت؛ امري كه امروزه بشر به شدت به آن نيازمند است. امروزه شايد بتوان انحراف جنسي در بشريت را بارزترين نمونه‌هاي انحراف در جاهليت نوين تلقي كرد كه به اشكال و جلوه‌هاي گوناگون، سلامت روحي و جسمي بشريت را به خطر افكنده است. اين همه ناشي از دور ماندن بشريت از اخلاق صحيح جنسي است.
كنترل جنسيRead more

پاسخ به نامه‌هاي رسيده

استاد ارجمند جناب آقاي علي اكبر كيميا
شماره‌هاي درخواستي پست گرديد.
هميشه موفق باشيد

استاد ارجمند سركار خانم فاطمه تهراني‌دوست
حجم مجله اجازه درج خلاصه مقالات رسيده را نمي‌دهد.
هميشه موفق باشيد.

استاد ارجمند جناب آقاي احمدعلي كريمي
اگر ممكن است مقاله‌اي كوتاه در مورد تابعين و نيز تفاوت شاهد و شهيد را نگاشته ارسال فرماييد تا پس از ارزيابي در بخش واژه‌شناسي درج گردد.
هميشه موفق باشيد.

تذكري درباره جذب دانشجوي دكتراي
مدرسي معارف
به طور كلي چند دسته از اساتيد مي‌توانند در مقطع دكترا شركت كنند:Read more

قاعده‌نگاري در حقوق اسلامي

نام نویسنده: 
دكتر سيد مصطفي محقق داماد

در دنياي امروز، فقه اسلامي به عنوان يك نظام حقوقي داراي ساختار منظم شناخته شده است و حقوق‌دانان غربي نظام حقوقي اسلامي را در كنار ساير نظام هاي حقوقي قرار داده‌اند. فقه اسلامي علي‌رغم اينكه نصف موجوديت خود را در اثر حمله مغول و حمله به كتابخانه‌ها و ريخته شدن كتاب‌ها به دريا و ... از دست داده داراي چنين موقعيت ممتازي است.Read more

آثار علمي اساتيد معارف

طرح پژوهشي: «مطالعه تطبيقي اوضاع سياسي عصر نبي(ص) و وصي(ع)»
مجري طرح: منوچهر صمدي‌وند/ عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريزRead more

اساتيد معارف، مشاوره دانشجويي

بهداشت رواني، اهداف و راهكارها،
اشاره:Read more

Syndicate content