try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: یکشنبه, 2 آبان, 1400

شماره 35 - فروردین اردیبهشت 85

نگرش امام علي(ع) به عدالت و ظلم

نام نویسنده: 
سيد حميدرضا طالقاني

مقدمه
در هر نظام سياسي ارزش‌ها و ضدارزش‌ها بر مبناي اصول ايدئولوژي و مكتب مقبول در جامعه تعريف شده و همواره عملكرد نظام سياسي چه از حيث رويكردهاي نظري و چه از جهت اجرايي و عملي بر محور آن ارزيابي مي‌شود.
"عدالت و ظلم" دو محور متضادند كه در همه سيستم‌هاي سياسي، مورد توجه خاص قرار گرفته و به فراخور منويات و مفاهيم ايدئولوژيك تعريف و تحليل مي‌شوند به گونه‌اي كه عدالت عملاً مدينه فاضله‌اي است كه نظام سياسي براي نيل به آن تمام همّ و جهد نظري و عملي خود را به كار مي‌بندد. پس عدالت، هدف غايي تمامي تلاش‌هاي فكري و اجرايي را در عرصه سياست و حكومت تشكيل مي‌دهد.Read more

تجربه‌ها و خاطره‌ها

اشاره
به دنبال تقاضا و پيشنهاد عده‌اي از خوانندگان محترم، بخش "خاطره‌ها و تجربه‌ها" به درج تجارب و خاطرات اساتيد محترم دروس معارف اسلامي ادامه مي‌دهد.
اميد است استادان محترم، ضمن ارسال تجربه‌ها و خاطرات خويش در محورهاي ذيل موجبات بهره‌مندي ساير اساتيد را فراهم آورند.Read more

دوازده جانشين پيامبر(ص) در احاديث اهل‏سنت و تشيع

نام نویسنده: 
محمد نصیری

به صريح قرآن‏كريم و بر اساس سنت الهى، انبياء داراى جانشين بوده و خداى تعالى نيز جانشين آنان را تعيين فرموده است، درباره پيامبر خاتم(ص) نيز به نظر شيعه همين سنت الهى جارى بوده است. اماميه معتقدند نه تنها نخستين جانشين كه آخرين جانشين رسول‏الله(ص) تا برپايى‏قيامت، تعيين و معرفى شده است و سنگ‏بناى تفكر و اعتقاد به وجود دوازده امام توسط شخص رسول‏اكرم‏(ص) نهاده شده است به‏طورى كه اين موضوع از اين حيث، مسئله‏اى است اسلامى نه مذهبى چنانكه مسئله ظهور منجى موعود چنين است.Read more

فراغت بال

فراغت، نعمت بزرگي است كه همواره در كنار صحت و سلامتي به عنوان دو نعمت مهم ذكر مي‌شود.
رسول گرامي اسلام(ص) مي‌فرمايد: سلامتي و فراغت دو نعمت است كه كفران آن كنند.1. نهج الفصاحه، باب فراغت، ص 504.1
گاهي اين نعمت ارزشمند تبديل به نقمت مي‌شود. اگر آدمي براي ساعات فراغت خود برنامه صحيحي نداشته باشد، فراغت او موطن و محمل هوا و هوس خواهد بود. چنانچه اميرالمؤمنين امام علي(ع) مي‌فرمايد: هوا و هوس برخاسته از فراغت است.2. ميزان الحكمه، باب فراغت.2Read more

سخن سردبير

زیر عنوان: 
تدريس مطهر، تدريس تأثيرگذار

دوازدهم ارديبهشت ماه، سالروز شهادت بزرگمرد عرصه علم و معلمي، استاد شهيد مطهري و روز بزرگداشت معلم است. به اين بهانه درصدد برآمدم برخي از جلوه‌هاي معلمي آن استاد عزيز كه نياز اساسي اساتيد معارف است را در اينجا بياورم.
عشق به معارف اسلامي و عشق به دانش‌پژوهانRead more

چهارده نشست نقد كتب درسي معارف اسلامي

زیر عنوان: 
برگزار شده از طرف مركز برنامه‌ريزي و تدوين متون درسي

اشاره
مركز برنامه‌ريزي و تدوين متون درسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، بهمن و اسفندماه سال 84 اقدام به برگزاري چهارده نشست علمي نقد و بررسي 14 كتاب و اثر درسي منتشر شده خود با حضور صاحب‌نظران رشته‌ها و گرايش‌هاي مختلف معارف اسلامي، اساتيد و مؤلفان محترم اين آثار نمود كه گزارشي از اين نشست‌ها از نظر محترم مي‌گذرد.

مقدمه
اهميت و ماهيت نقدRead more

سرو رعنا

نام نویسنده: 
محمدرضا حبيبي

صورتگر چين را نگر، كاين شكل زيبـا آفريـد                در بيـن زيبـا قامتـان سروي چه رعنا آفريـد
غواص خلقت را ببين، در عمق اقيانوس جـان                صدها صدف آورده تا، ايـن درّ يكتـا آفـريـد
قـاريِّ قـرآن خـدا بـا خوانـدن نـون و القلـمRead more

راه‌هايي كه قرآن براي تفكر مذهبي نشان مي‌دهد

زیر عنوان: 
طباطبايي، سيدمحمدحسين، شيعه در اسلام، انتشارات جامعه مدرسين، ص 7

قرآن كريم در تعليمات خود براي رسيدن و درك مقاصد ديني و معارف اسلامي، سه راه در دسترس پيروان خود قرار داده: 1. ظواهر ديني، 2. حجت عقلي 3. درك معنوي از راه اخلاص و بندگي.Read more

اخبار فرهنگي ـ اجتماعي

ميزان مصرف قرص‌هاي آرامبخش در بين دانشجويان
به گزارش ايسنا، در بررسي كه با هدف آگاهي از "نيمرخ سلامت روان دانشجويان هنگام ورود به دانشگاه‌ها" انجام شده و چهل و پنج هزار دانشجو را مورد ارزيابي قرار داده، 1/3% پسران ورودي 83 از سيگار استفاده مي‌كنند و اين آمار در دانشجويان دختر تنها 3% است و ميزان ارتباط با مصرف‌كنندگان مواد و مشروبات الكلي در پسران بيشتر از دختران است، اما ميزان مصرف قرص‌هاي آرامبخش در دختران و پسران برابر است.Read more

Syndicate content