try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: یکشنبه, 17 آذر, 1398

شماره 34 - بهمن اسفند 84

تأويلات عرفاني در شاهنامه

نام نویسنده: 
مريم صائب

شاهنامه كه بزرگترين حماسه ملي ماست، مجموعه بي‌نظيري از همه وجوه زندگي ايراني است. نه تنها شرح پهلواني‌ها و جانبازي‌ها، جشن‌ها و سوگ‌ها، پيروزي و شكست‌هاست كه بيانگر تفكرات، اعتقادات و باورهاي قوم ايراني نيز هست.
در اين ميان، رگه‌هايي ناپيدا و ظريف از تفكرات عرفاني را نيز مي‌توان در شاهنامه پيدا كرد. چنانچه، به شيوه برخي عارفان‌بزرگ، نظير شيخ عطار، بناي كار را بر تاؤيل بگذاريم، بسياري از داستان‌هاي شاهنامه، مي‌توانند حامل مفاهيم رايج در ادب رسمي عرفاني باشند.Read more

اخبار فرهنگي

در جستجوي راز مسلمان شدن زنان اروپايي
در حالي كه موج مسلمان شدن مردم اروپا روندي تصاعدي يافته است، كارشناسان اين قاره در جستجوي راز اين گرايش جديد هستند. به گزارش سرويس بين‌الملل «بازتاب»، روزنامه «كريستين‌ساينس‌مانيتور» در گزارشي نوشت: مرگ «موريل دگوك»، زن بلژيكي كه با اقدامي انتحاري به نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق حمله كرد، باعث شد تا در اروپا، نگاه‌ها و توجهات به سمت گرويدن تعداد روزافزون اروپاييان به اسلام، جلب شود كه بيشتر آنان نيز زنان هستند؛ اين موضوع تا پيش از اقدام موريل، چندان مورد توجه نبود.Read more

تأملي در عرفان منهاي شريعت

پرسمان
آيا از طريق عرفان‌هاي غيرديني و غيراسلامي مانند عرفان‌هاي هندي، مسيحي و ... مي‌توان به خدا رسيد؟1. حميدرضا شاكرين.1Read more

حيات فكري

فكر، ريشه تصميمات و گرايش‌هاست براي اينكه بخواهيم ملتي را اصلاح كنيم بايد فكرش را اصلاح كنيم و اگر بخواهيم خراب كنيم بايد فكرش را خراب كنيم ... اگر بخواهيم به ملتي استقلال دهيم بايد فكرش را مستقل كنيم. استعمار غربي كه هدفش مطيع ساختن ملت‌ها و خراب كردن انسان‌هاست در درجه اول به فكر خراب كردن فكرهاست. انديشه‌هاي زنده و نيروبخش را مي‌گيرد و بجايش انديشه‌هاي ضعف‌آور و ميراننده مي‌دهد. حيات و مرگ يك جامعه به حيات و مرگ فكر آن جامعه بسته است. اگر فكر يك جامعه مرد يعني فكر نداشت و يا فكرش كج و انحرافي و غلط بود، آن جامعه مرده است و اگر فكر جامعه زنده بود آن جامعه زنده است.Read more

بررسي نسبت عقل و وحي از منظر فلسفه و مكتب تفكيك

بررسي نسبت "عقل و وحي" از منظر فلسفه و مكتب تفكيك1. خلاصه شده، از جزوه سلسله كرسي‌هاي نظريه‌پردازي نقد و انديشه، دفتر جنبش نرم‌افزاري و توسعه علوم اسلامي، جلسه اول.1

اشارهRead more

راههاي رفتني

نام نویسنده: 
حميدرضاسروريان

اشاره
راه‌هاي رفتني عنوان سلسله گفتگوهايي با مديران موفق گروه‌هاي معارف اسلامي است. در اين گفتگوها تجربيات تازه يا كارآمدي به بحث گذاشته شده كه اطلاع از آن براي ساير مديران گروه‌ها مفيد خواهد بود. اين شماره به چكيده مباحث حجت‌الاسلام سروريان، مدير موفق گروه معارف اسلامي دانشگاه تبريز اختصاص دارد كه معارف از توجه ويژه ايشان در تنظيم مصاحبه سپاسگزار است.
معارف
جذب عضو هيأت علميRead more

ادب تعليم وتربيت از ديدگاه علامه طباطبائي وآيت الله جوادي آملي

ادب تعليم و تربيت از ديدگاه علامه طباطبايي و آيت‌الله جوادي آملي1. بيشتر مطالب برگرفته از آثار علامه طباطبايي و آيت‌الله جوادي آملي است.1
اشاره
ادب، ظرافت فعل است و مقوم آن زيبائي و حُسن مي‌باشد. ادب خداوند در سخن گفتن و نسبت به دوستانش و نيز ادبش در مرحله تربيت و تعليم آنان؛ ادب انبيا نسبت به خداوند، ادبشان به عنوان مربي، در معاشرت با مردم همگي نمونه‌هاي فراواني دارند كه در اينجا به بررسي آنها پرداخته مي‌شود.

"ادب خداوند در گفتار"Read more

سياست

Vote up!
Vote down!
نام نویسنده: 
محمد علي حسين زاده

سياست
در طول تاريخ، انديشمندان و سياستمداران، تعاريف مختلفي از سياست ارائه كرده‌اند اما اكثريت آنها از تعريف ساده‌اي براي آن عاجز مانده‌اند. چرا كه يكي از معضلات بشر اين بوده است كه كساني كه عهده‌دار امور سياسي بوده‌اند نه تنها، رشته تحصيلي آنها علم سياست نيست، بلكه تعريف جامع و مانعي از سياست نيز در ذهن ندارند به همين سبب، سياست را با امور ديگر خلط كرده و بر مشكلات بشر مي‌افزايند.1. قادري، سيدعلي، انديشه امام خميني(ره).1Read more

اهل كتاب

واژه اهل كتاب1. عليرضا كمالي.1
اهل كتاب اصطلاحي است قرآني و منظور از آن پيروان مذاهب و ادياني است كه پيامبر آنان داراي كتاب بوده است كه از سوي خداوند براي هدايت انسان‌ها به او وحي شده باشد.
اين اصطلاح در قرآن بسيار به كار رفته است و علاوه بر اصطلاح "اهل كتاب" تعابير "الذين آتيناهم الكتاب"2. انعام/ 20.2 و "الذين اوتوا الكتاب"3. بقره/ 144.3 و "الذين اوتوا نصيباً من الكتاب"4. نساء/ 51.4 نيز به همين معناست.Read more

Syndicate content