try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: جمعه, 24 آبان, 1398

شماره 3 - آذر80

ويژه‌نامه‌اولين‌همايش‌سراسري اعضاءهيات‌علمي‌گروه‌هاي‌معارف‌اسلام

زیر عنوان: 
بيانيه پاياني اولين همايش اعضاي هيأت علمي گروه‌هاي معارف اسلامي

در پايان همايش دو روزه اعضاي هيأت علمي گروه¬هاي معارف اسلامي بيانيه اي در 6 ماده توسط يكي از اساتيد قرائت گرديد كه به جهت اهميت و ضرورت پي‌گيري آن، از نظر شما خواننده محترم مي¬گذرد.
اعضاي هيأت علمي گروه¬هاي معارف اسلامي دانشگاه‌ها، ضمن تقدير و تشكر از معاونت محترم امور اساتيد و دروس معارف اسلامي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، به خاطر فراهم ساختن زمينه برگزاري اولين همايش سراسري اعضاي هيأت علمي گروه¬هاي معارف اسلامي، در جهت تحقق هر چه مطلوبتر اهداف مورد نظر از دروس و گروه‌هاي معارف اسلامي بر نكات زير تاكيد مي¬نمايند:Read more

معرفي چند مقاله در اينترنت

(پلوراليسم قراردادي) Covenantal Pluralism
نويسنده: پائول . ام. ون. بورن (Pauol M.van Buren)
اين مقاله كه توسط يك نويسنده مسيحي نوشته شده است. به بررسي مسائل و مشكلات نظري مي¬پردازد كه مانع از فهم درست اديان الهي از يكديگر مي¬شود. تأكيد نويسنده در اين مقاله بر روابط و عدم درك متقابل يهوديان، مسيحيان و مسلمانان از يكديگر است. همچنين نويسنده سعي كرده است تا در اين مقاله نسبتاً مفصل(10صفحه) با طرح سئوالاتي اساسي درباره پلوراليسم ديني به ريشه يابي عللي بپردازد كه در پلوراليسم قرار دادي مي¬تواند راهنماي ما باشد تا با ديدي مثبت به پذيرش اديان ديگر بپردازيم؟Read more

روانشناسي آموزشي اخلاق، ارزش ها و دين

نام نویسنده: 
دکتر حسین لطف آبادی

باعث افتخار است که در خدمت اساتید محترم مهمترین مسئله بشری یعنی اخلاق و دین، لحظاتی را به بپردازم. تلاش دارم تا در این فرصت، ترکیبی از روانشناسی، روانشناسی تربیتی با اندکی فلسفه و عرفان و آن چه که به عنوان دریافت خودم از روانشناسی شکل گیری رشد اخلاق و ارزش های دینی، خاصه برای جوان ها به ذهنم میرسد، به سمعتان برسانم. اجازه دهید صحبتم را با ابیاتی از مولانا شروع کنم:Read more

اخبار علمي و صنفي و اخبار نهاد

انتصاب در نهاد
طي حكمي از سوي حجت الاسلام والمسلمين محسن قمي رياست محترم نهاد، جناب آقاي دكتر مجيدي به عنوان معاون آموزشي و پژوهشي نهاد منصوب گرديد. در اين حكم ضمن آرزوي توفيق براي ايشان و تلاش در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامي و منويات مقام معظم رهبري، از زحمات ارزشمند و خالصانه حجت الاسلام المسلمين ابوالقاسمي تقدير و تشكر شده است.
انتصاب در دانشگاه ياسوجRead more

اساتيد و بايدهاي دروس معارف

يكي از بخش‌هاي جذاب همايش، تريبون آزاد، جهت طرح نظرات استادان محترم پيرامون جايگاه، وضعيت و بايدهاي دروس معارف اسلامي بود كه تعدادي از اين عزيزان نظرات خود را پيرامون مباحث يادشده ابراز داشتند، اينك ديدگاه برخي از آنان از نظر شما مي¬گذرد.
نقاط ضعف را با اساتيد در ميان گذاريد
حجت الاسلام شجاع منظري، از دانشگاه علم و صنعتRead more

حرف دانشجو

شبنم ياد
تمام عاشقانه‌ها فداي يک نگاه تو که عشق
عشق مي¬کند فدا شود به راه تو
تو از هميشه آمدي به گاه گاه شهر ماه
نصيب کوچه مان نشد عبور گاه گاه تو
نشان به آن نشان که من هميشه پشت پنجره
تو را مرور مي¬کنم از ابتداي راه تو
از آسمان شنيده ام که در غروب حل شدي
و بعد از آن دگر کسي نديده روي ماه تو
بيا که جز تو هيچ کس نمي¬رسد به داد من
که من سقوط کرده ام به عمق پرتگاه تو
پرويز رسول زاده
نشريه دانشجويي نگارستان

از لابلاي حرف‌هاي دانشجويي
آرگوئي ـ عمران ـ آزاد اسلامي سمنان ورودي 79
• دروس معارف در نگاه دانشجويانRead more

ضرورت‌همفكري،همزباني‌وهمدلي استادودانشجودرآموزش معارف اسلامي

اساساً سه نوع هم گرايي بين استاد و دانشجو قابل بحث است.
1. هم گرايي فكري؛ مقصود اين است كه مسائل مورد نظر استاد بايد با دانشجو هم افق باشد، كه اگر پس افتاده و يا در افق انديشه دانشجو نباشد اتصال فكري برقرار نشده، آموزش، خود به خود منتفي مي¬گردد. لذا معلم يا استاد بايد قبل از تدريس از اين هم گرايي مطمئن شود.Read more

تقديري از استاد

به نام آنكه جان را حكمت آموخت
فروزان مشعل گيتي برافروخت
در بيشه انبوه سبزينه ها
در بهت جانفرساي فرداهاي پر ابهام
چنان نهالي رسته بودم از عطش سرشار
بر شاخه انديشه ام برگي نمي¬جنبيد
آئينه روياي سبزم را
ريگ روان در پرده زنگار مي¬پيچد
اندامك فرسوده و خشكم
در انتظار بارش سبزينه مي¬پوسيد
در بيشه انبوه انسان قامتي افراشت
ابهام را از چهره انديشه ام برداشت
خورشيد شد، ظلمت زداي آسمانم شد
سالار پير كاروان درد
كافاق چشمانش زدانش مهر باران بود
بر شانه اش زرين درفشان عشق
بر چهره اش شيار غم هاي روزگاران بود
آن دم كه با آن لحن جاري
لحن بيداري
چون آب گل خيزابRead more

جهاني شدن و مسئله اينترنت

نام نویسنده: 
دكتر حسن بلخاري

امروزه موازي با فعل روحانيون و تبليغ اساتيد معارف در دانشگاهها يك جريان موازي با ابزارهاي تربيتي نوين در حال تربيت كردن است، كه به عنوان جهاني شدن، مهمترين مانع تحقق اهداف اساتيد معارف است، نه به اين دليل كه آنرا يك موج سياسي سرمايه محور هدايت مي¬كند، بلكه به اين دليل كه جهاني شدن اقتضاي انسانهاي معاصر هست.
جهاني شدن معاني مختلفي دارد كه برخي آنرا فشرده شدن زمان و مكان دانسته و برخي ديگر آن را حذف مرزهاي فرهنگي ميان ملل و تمدن‌ها معرفي كرده اند و عده ديگري نيز آنرا در قلمرو مفاهيم قدسي قرار داده، با تاكيد بر حضور فيوچريزم يا مهدويت در تمامي تمدن‌ها به دنبال نوعي حكومت صالح جهاني مي¬باشند.Read more

Syndicate content