try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: پنجشنبه, 30 خرداد, 1398

شماره 25 - اردیبهشت 84

جشنِ معرفت

زیر عنوان: 
گزارش برگزاري جشنوارة معارف در دانشگاه علوم پزشكي شيراز

اشاره:
هر ترم، در گروه‌هاي معارف دانشگاه‌هاي كشور، تحقيقات زيادي توسط دانشجويان صورت مي‌گيريد كه مي‌توان گفت، اين موضوع يكي از امتيازات گروه معارف نسبت به گروه‌هاي علمي ديگر است. اين فرايند، نقش مؤثري در تثبيت مفاهيم ديني در انديشه و ذهن دانشجويان دارد. به همين دليل پرداختن به اين مهم توسط نهاد نمايندگي و گروه معارف دانشگاه علوم پزشكي شيراز شايستۀ تقدير است.Read more

فراخوان مقاله در گرايش مباني نظري اسلام

در دو شماره اخير، اولويت‌هاي ارايه مقاله در گرايش‌هاي تاريخ و تمدن اسلامي و اخلاق اسلامي مطرح گرديد. در اين شماره بر آنيم اولويت‌هاي گرايش مباني نظري اسلام را كه بر اساس سرفصل‌هاي جديد دروس معارف اسلامي مصوب 23/4/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تنظيم شده است پيشنهاد دهيم. بر اساس اين مصوبه، گرايش مباني نظري اسلام در قالب چهار درس انديشه اسلامي 1 (مبدأ و معاد)، انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت)، انسان در اسلام و حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام ارايه مي‌گردد.
اميد است اساتيد و صاحب نظران با ارايه جديدترين آثار خود در اين زمينه‌ها، موجبات پويايي اين گرايش را فراهم سازند.Read more

سال همبستگي ملي و مشاركت عمومي?

ملت ايران براى اين‏كه رشد و پيشرفت لازم را در همة صحنه‏ها - كه شايستة‏ آن است - به‏دست بياورد، احتياج دارد به تقويت همبستگى ملى و مشاركت عمومى در همة ميدانهاى طلب‏كنندة حضور ملت. لذا نامگذارى امسال به «همبستگى ملى و مشاركت عمومى» اشاره به نياز بزرگ ملت در همة مسائل است؛ همكارى، همدلى، بازو به بازو دادن و دل‌ها را به يكديگر مرتبط كردن و به سمت هدف‌هاى والاى اين ملت - كه براى بهروزى و پيشرفت او و كشورش لازم است - پيش رفتن.Read more

بهاري پس از قرن‌ها انتظار

زیر عنوان: 
عدالت سياسي مهدوي*(قسمت پاياني)

در شمارة گذشته قسمت نخست اقتراح (عدالت سياسي مهدوي) درج گرديد اينك توجه خوانندگان گرامي را به بخش پاياني آن جلب مي‌كنيم

دين و سياست در حكومت عدل مهدوي چه نسبتي دارند؟Read more

بركرانه هاي نهج البلاغه

نام نویسنده: 
دكتر مصطفي دلشاد
زیر عنوان: 
قسمت پاياني

به بهانة انتشار كتاب «تفسير موضوعي نهج‌البلاغه» تأليف استاد ارجمند آقاي مصطفي دلشاد تهراني گفتگويي با ايشان انجام شد كه بخش نخست آن در شمارة پيشين درج گرديد.
در اين شماره نظر استادان گرامي را به بخش پاياني اين گفتگوجلب مي‌نماييم.

با توجه به موضوعات بي‌شمار در نهج‌البلاغه، و نظر به اينكه در سرفصل اين درس نيز تدبيري انديشيده شده است تا عناوين آن محدود به چند موضوع خاص نشود، تا بتوان با رويكردهاي مختلف و شرايطي كه اقتضاء مي‌كند متن‌هاي متعددي داشته باشيم، بفرماييد گزينش موضوعات در اين اثر بر چه اساسي بوده است؟Read more

استاد مطهري، دكتر شريعتي و حسينية ارشاد

زیر عنوان: 
از زبان رهبر معظم انقلاب

استاد مطهري، دكتر شريعتي و حسينية ارشاد*
از زبان رهبر معظم انقلاب
تأسيس حسينيه
.... اما مسئلة شركت ايشان[استاد مطهري] در حسينية ارشاد نبايد گفت «شركت»، بايد گفت «مؤسس». ايشان مؤسس ارشاد است.
آن وقتي كه در تهران جلسات مذهبي درست و حسابي و منظمي نبود، چند نفر به فكر افتادند كه يك كار اين جوري بكنند. عنصر اصلي هم آقاي مطهري بود و آقاي همايون كه باني مالي آنجا بود جزو پيش قدمان اين كار بودند.
چند نفري نشستند و يك محلي را در يك مقداري بالاتر از محل كنوني حسينيه، زميني بود آنجا را در نظر گرفتند و چادري زدند و ديوار مختصري دورش كشيدند واين شد حسينيه ارشاد و از گويندگان دعوت كردند.Read more

معرفت به قرآن

زیر عنوان: 
سخنراني آيت‌الله سبحاني در مراسم نكوداشت آيت‌الله معرفت

اين مراسم به همت انجمن قرآن‏پژوهان حوزة علمية قم و دانشكدة علوم قرآني قم و با همكاري مراكز قرآني كشور در اسفندماه 83 در سالن اجتماعات دانشكدة علوم قرآني قم برگزار شد و طي آن از مقام علمي و خدمات ارزنده استاد معرفت در عرصة علوم و معارف قرآني تجليل به عمل آمد. يكي از سخنرانان اين مراسم، آيت‌الله جعفر سبحاني بود كه ضمن معرفي اجمالي آثار استاد معرفت به بيان انگيزة ايشان در تأليف آثار پرداخت.
نظر به اهميت مباحث ارائه شده در اين سخنراني گزارشي از آن را تقديم استادان گرانقدر مي‏نماييم.Read more

آداب استادي در كلام معصومان(2)

اشاره: شهيد ثاني از عالمان پر ارج تشيع است كه در كتاب با ارزش "منية‌المريد" با استفاده از آيات و روايات معصومان(ع) به بيان آداب استادي در سه حيطه پرداخته است:
آداب استاد با خويشتن؛ آداب استاد با دانشجويان؛ آداب استاد در مجلس درس؛
او در حيطة آداب استاد با خويشتن، به بيان هشت ادب استاد پرداخته است. در شمارة گذشته، چهار ادب آن به اختصار درج شد و اينك به بيان چهار ادب ديگر مي‌پردازيم.
بخش دوم
آداب و وظايف ويژة معلم نسبت به خود

5.. دريغ نورزيدن از تعليم علمRead more

چالش و چاره

نام نویسنده: 
دكتر بهرام اخوان كاظمي
زیر عنوان: 
گفتاري پيرامون جمهوري اسلامي و چالش كارآمدي قسمت پاياني

بخش سوم- كارامدي نظام جمهوري اسلامي ايران
مبحث اول- برخي مؤلّفه‌ها و نمادهاي ناكارامدي در جمهوري اسلامي ايرانRead more

Syndicate content