try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: شنبه, 24 مهر, 1400

شماره 24 - اسفند فروردین 84

فرهنگ ملي و مهندسي فرهنگياز نگاه رهبر فرزانه انقلاب

ما اول اين را به عنوان يك اصل موضوعي بپذيريم كه فرهنگ يك جامعه، اساس هويت آن جامعه است. فرهنگ هم كه مي‌گوييم، اعم از مظاهر فرهنگي – مانند زبان و خط و امثال اينها – يا آنچه باطن و اصلِ تشكيل دهندة پيكرة فرهنگ ملي است؛ مثل عقايد، آداب اجتماعي، مواريث ملي، خصلتهاي بومي و قومي؛ اينها اركان و مصالح تشكيل دهندة فرهنگ يك ملت است اساس هويت يك ملت، اينهاست. از اين فرهنگ، همة كاركردها و جهت‌گيري‌ها و تحولات ملت سرچشمه مي‌گيرد. بنابراين، فرهنگ يك ملت، منشأ عمدة تحولات آن ملت است.Read more

نه! زيباتر از آري

نام نویسنده: 
عباس بخشي‌پور رودسري

آيا متوجه شده‌ايد كه در قبال تقاضاهاي ديگران به رغم اينكه تمايل به انجام آنها نداريم، به جاي گفتن «نه نمي‌توانم»، «بله» مي‌گوئيد؟ آيا نمي‌توانيد نارضايتي خود را از يك دوست بيان كنيد حتي اگر فكر كنيد اين گفتن لازم است؟ آيا ستودن ديگران برايتان دشوار است؟
اگر پاسخ شما به هر يك از سؤالات فوق «بله» باشد، احتمالاً در زمينة «جرأتمندي» مشكل داريد.Read more

ارتجاع در قرآن

نام نویسنده: 
دكتر حميد كاوياني

مقدمه: واژة ارتجاع درفارسي به معني برگشتن، بازگشتن و به حال اول برگشتن بوده1 و با واژه واپسگرايي همسان مي‌باشد.Read more

چالش و چاره

نام نویسنده: 
دكتر بهرام اخوان كاظمي
زیر عنوان: 
جمهوري اسلامي و چالش كارامدي (قسمت اول)

مقدمه
مفهوم كارامدي1و كارايي2 از مهمترين مفاهيم علوم مديريت و اقتصاداند؛ و تقريباً از چندين دهة گذشته در عرصة علم سياست نيز به طور جدي پاي نهاده و مطرح شده‌اند. از آنجا كه هر سامانة مديريتي و هر سازماني، به دنبال بيشينه كردن كارامدي و كارايي خويش است، بديهي است كه گسترده‌ترين و مقتدرترين سازمان موجود، يعني نهاد دولت هم بدنبال دستيابي به اين هدف حياتي باشد؛ تا با داشتن پيشيني مشروعيت اوليه، به مشروعيت‌سازي جديدي دست يازيده و مشروعيت ثانويه و يا كارامدي را نيز كسب كند؛ و بدين وسيله دوام و پايمندي خويش را، با تحصيل رضايت افزون‌تر شهروندان، بيش از پيش تضمين نمايد.Read more

آداب استادي در كلام معصومان (1)

بخش اول
آداب و وظائف ويژة معلم نسبت به خود
1. احراز صلاحيّت و شايستگي در امر تعليم
كسي كه مي‌خواهد عهده‌دار منصب تعليم گردد بايد قبلاً مراتب صلاحيت و شايستگي خويش را براي تصدي چنين مقامي در خود فراهم آورد. و بايد اين شايستگي، در تمام مظاهرِ وجودِ او پديدار باشد، يعني سيما و چهره و طرز سخن گفتن و گفتارش، نمايانگر اهليت و شايستگي او براي احراز مقام تعليم بوده، و اساتيدِ صالحِ وي نيز صلاحيت او را تأييد و گواهي كنند.Read more

انگيزة ورود دختران به دانشگاه(3)

يوسف غلامي
«به اميد نيل به زندگي بهتر به دانشگاه رفتم.»
اين نظر بسياري از دختراني است كه راهي دانشگاه شده‌اند. قصد من به آن است تا اين نظرها را نقد كنم. اما اميد دارم كه برپايه آنچه نشريه معارف به دنبال آن است به تحليل و ارزيابي نظرات بپردازم. بگويم كه چه عواملي سبب پديد آمدن اين اهداف و انگيزه‌ها مي‌شود، معايب آن چيست و اساتيد چگونه مي‌توانند پس از شناخت اين انگيزه‌ها، به اصلاح آن و نيز تربيت و تعليم دانشجو بپردازند؟Read more

اخبار نهاد

ارسال نامة تبريك
كتاب «سلامة القرآن من التحريف» نوشته حجت الاسلام دكتر نجار زادگان عضو هيئت علمي و مدير محترم گروه معارف اسلامي دانشگاه تهران به عنوان كتاب سال جمهوري اسلامي ايران برگزيده شد. حجت الاسلام دكتر كلانتري معاون محترم امور اساتيد و دروس معارف اسلامي با ارسال نامه اي اين انتخاب شايسته را به ايشان تبريك گفت. در اين نامه آمده است: با احترام و اظهار خرسندي برگزيده شدن اثر ارزشمند شما را تبريك عرض نموده توفيق و سربلندي شما را از درگاه ربوبي مسئلت مي نمايم. اميد است انديشمندان ميهن اسلاميمان از آثار و خدمات علمي جنابعالي بهره مند باشند.
«مطالعات انقلاب‌اسلامي» و « انديشةنوين ديني»Read more

گزارشي از نشست سالانه مديران گروه‌هاي معارف اسلامي

نشست سالانه مديران گروه‌هاي معارف اسلامي دانشگاه‌هاي سراسر كشور به مدت دو روز در تاريخ 7 و 8 بهمن ماه 1383 در مشهد مقدس برگزار گرديد.
اين نشست كه به همت معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها و با حضور بيش از 190 تن از مديران گروه معارف اسلامي دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي و دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم و بهداشت برگزار شده بود طي دو روز به بررسي مباحث مربوط به سرفصل‌هاي جديد دروس معارف اسلامي و مشكلات و مسايل فراروي گروه‌هاي معارف اسلامي پرداخت.Read more

بايسته هاي استادان معارف

زیر عنوان: 
سخنراني حجت الاسلام دكتر قمي در نشست مديران گروههاي معارف اسلامي

تخصصي شدن علوم؛ ضرورت ها و آفت هاRead more

Syndicate content