try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: سه شنبه, 1 مرداد, 1398

شماره 24 - اسفند فروردین 84

فرهنگ ملي و مهندسي فرهنگياز نگاه رهبر فرزانه انقلاب

ما اول اين را به عنوان يك اصل موضوعي بپذيريم كه فرهنگ يك جامعه، اساس هويت آن جامعه است. فرهنگ هم كه مي‌گوييم، اعم از مظاهر فرهنگي – مانند زبان و خط و امثال اينها – يا آنچه باطن و اصلِ تشكيل دهندة پيكرة فرهنگ ملي است؛ مثل عقايد، آداب اجتماعي، مواريث ملي، خصلتهاي بومي و قومي؛ اينها اركان و مصالح تشكيل دهندة فرهنگ يك ملت است اساس هويت يك ملت، اينهاست. از اين فرهنگ، همة كاركردها و جهت‌گيري‌ها و تحولات ملت سرچشمه مي‌گيرد. بنابراين، فرهنگ يك ملت، منشأ عمدة تحولات آن ملت است.Read more

بر كرانه هاي نهج البلاغه

نام نویسنده: 
دكتر مصطفي دلشاد

گفتگو با دكتر مصطفي دلشاد(قسمت نخست)
«درس تفسير موضوعي نهج‌البلاغه» از جمله دروس معارف اسلامي در برنامه‌ريزي جديد است. براساس سرفصل اين درس، اخيراً كتاب «تفسير موضوعي نهج‌البلاغه» به قلم استاد ارجمند جناب آقاي مصطفي دلشادتهراني، از سوي «دفتر نشر معارف» به زيور طبع آراسته شده است.
به اين بهانه در اين شماره خدمت استاد رسيديم و پيرامون نهج‌البلاغه، برخي شبهات مطرح پيرامون آن و همچنين اثر جديد ايشان به گفتگو نشستيم كه طي دو شماره تقديم استادان گرامي به ويژه اساتيد درس متون اسلامي مي‌شود.Read more

تصويري از بهار

زیر عنوان: 
گلبرگي از گلستان سيره و سنت پيامبر گرامي اسلام(ص)

خوشبختي
حضرت كه خوشبخت‏ترين انسان كرة خاكي به مفهوم راستين آن بود، براي اصلاح ديدگاه انسان در بستر تاريخ، خوشبختي را از منظر خويش چنين تبيين مي‏كرد:
خوش اخلاق است؛
نيتي نيكو دارد؛
افزون مالش را در راه خدا داده؛
و سخن اضافي‏اش را رها كرده است؛
بدي خويش را از مردم باز داشته؛
و با آنها انصاف مي‏ورزد.1
براي خوشبختي آدمي همين بس كه [مردم] در كار اين جهان و آن جهان به او اعتماد كنند.2
كسي كه به او زيبايي چهره، اخلاق نيكو، همسري شايسته و سخاوت بخشيده‏اند، سهمش را از خوبي اين جهان و آن جهان به او داده‏اند.
مسلماني خوشبخت است كه:
فرزندش [در چهره و انجام دستورهاي ديني] همانند خودش باشد؛Read more

بهاري پس از قرن ها انتظار

زیر عنوان: 
عدالت سياسي مهدوي(قسمت اول)

شاخصه‌هاي عدالت سياسي مهدوي كدام است؟
پروفسور مولانا: در عدالت سياسي مهدوي، «عدالت» و «سياست» مترادف هستند.
در اسلام مفهوم سياست به معني امروزي وجود ندارد. در آغاز ظهور اسلام و حتي در صدر اسلام، سياست به معني مملكت داري، جامعه داري، جهان‌داري، همان واژه عدالت بود. عدالت، مديريت امت اسلامي را با مساوات و برابري به معني «اعطاء كل ذي حق حقه؛ رساندن حق به حق‌دار» نشان مي‌دهد. بنابراين، سياست، به عنوان اداره يك نظام، هميشه با مفهوم عدالت آميخته است. سياست به معني امروزي و به عنوان يك نظم ويژه از طريق يوناني‌ها و رومي‌ها به دنياي اسلام راه پيدا كرد.Read more

نه! زيباتر از آري

نام نویسنده: 
عباس بخشي‌پور رودسري

آيا متوجه شده‌ايد كه در قبال تقاضاهاي ديگران به رغم اينكه تمايل به انجام آنها نداريم، به جاي گفتن «نه نمي‌توانم»، «بله» مي‌گوئيد؟ آيا نمي‌توانيد نارضايتي خود را از يك دوست بيان كنيد حتي اگر فكر كنيد اين گفتن لازم است؟ آيا ستودن ديگران برايتان دشوار است؟
اگر پاسخ شما به هر يك از سؤالات فوق «بله» باشد، احتمالاً در زمينة «جرأتمندي» مشكل داريد.Read more

ارتجاع در قرآن

نام نویسنده: 
دكتر حميد كاوياني

مقدمه: واژة ارتجاع درفارسي به معني برگشتن، بازگشتن و به حال اول برگشتن بوده1 و با واژه واپسگرايي همسان مي‌باشد.Read more

چالش و چاره

نام نویسنده: 
دكتر بهرام اخوان كاظمي
زیر عنوان: 
جمهوري اسلامي و چالش كارامدي (قسمت اول)

مقدمه
مفهوم كارامدي1و كارايي2 از مهمترين مفاهيم علوم مديريت و اقتصاداند؛ و تقريباً از چندين دهة گذشته در عرصة علم سياست نيز به طور جدي پاي نهاده و مطرح شده‌اند. از آنجا كه هر سامانة مديريتي و هر سازماني، به دنبال بيشينه كردن كارامدي و كارايي خويش است، بديهي است كه گسترده‌ترين و مقتدرترين سازمان موجود، يعني نهاد دولت هم بدنبال دستيابي به اين هدف حياتي باشد؛ تا با داشتن پيشيني مشروعيت اوليه، به مشروعيت‌سازي جديدي دست يازيده و مشروعيت ثانويه و يا كارامدي را نيز كسب كند؛ و بدين وسيله دوام و پايمندي خويش را، با تحصيل رضايت افزون‌تر شهروندان، بيش از پيش تضمين نمايد.Read more

آداب استادي در كلام معصومان (1)

بخش اول
آداب و وظائف ويژة معلم نسبت به خود
1. احراز صلاحيّت و شايستگي در امر تعليم
كسي كه مي‌خواهد عهده‌دار منصب تعليم گردد بايد قبلاً مراتب صلاحيت و شايستگي خويش را براي تصدي چنين مقامي در خود فراهم آورد. و بايد اين شايستگي، در تمام مظاهرِ وجودِ او پديدار باشد، يعني سيما و چهره و طرز سخن گفتن و گفتارش، نمايانگر اهليت و شايستگي او براي احراز مقام تعليم بوده، و اساتيدِ صالحِ وي نيز صلاحيت او را تأييد و گواهي كنند.Read more

انگيزة ورود دختران به دانشگاه(3)

يوسف غلامي
«به اميد نيل به زندگي بهتر به دانشگاه رفتم.»
اين نظر بسياري از دختراني است كه راهي دانشگاه شده‌اند. قصد من به آن است تا اين نظرها را نقد كنم. اما اميد دارم كه برپايه آنچه نشريه معارف به دنبال آن است به تحليل و ارزيابي نظرات بپردازم. بگويم كه چه عواملي سبب پديد آمدن اين اهداف و انگيزه‌ها مي‌شود، معايب آن چيست و اساتيد چگونه مي‌توانند پس از شناخت اين انگيزه‌ها، به اصلاح آن و نيز تربيت و تعليم دانشجو بپردازند؟Read more

Syndicate content