try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: جمعه, 3 اسفند, 1397

شماره 23 - بهمن 83

كتابخانه معارف

فرهنگ و تمدن اسلامي
مؤلف: دكتر علي‌اكبر ولايتي
ناشر: نشر معارف
محمد(ص) در پگاه قرن هفتم و آغاز اتصالش به افق مبين و قرارگرفتن در شعاع وحي، يگانه پيام جهاني‌اش - توحيد - را با سخن از قلم و آگاهي، آغاز كرد. هدفمندي حيات، برابري انسان‌ها در خلقت و در پيشگاه الهي و بطلان تفاخرات قومي و نژادي و نفي امتيازها، جلوه‌هايي از همان پيام جهاني، در سراسر سلوك بیست‌و‌سه ساله‌اش بود.Read more

غربال دهر

غربال دهر
ریزش و رویش در نهضت عاشوراRead more

جلوه‌هاي استادي در سلوك استاد مطهري

كتاب، بر فراز انديشه، ، كه به سفارش "پژوهشكده فرهنگ و معارف" وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها به قلم آقاي علي تاجديني تدوين گرديده، روايتي است از جلوه‌هاي استادي شهيد مطهري در دانشگاه، كه در صدد است تصويري مستند و خواندني از حيات علمي استاد با تكيه بر بُعد دانشگاهي وي ارائه نمايد و بدين وسيله الگويي از يك استاد نمونه و انديشمند ممتاز حوزه و دانشگاه، پيش روي تلاشگران اين عرصه قرار دهد.
معارفRead more

فراخوان مقاله

نشريه معارف و با هدف بهره‌گيري از تلاش علمي استادان و محققان، از دريافت مقاله‌هاي پژوهشي و تجربه‌هاي ايشان جهت انعكاس در نشريه معارف استقبال مي‌كنيد. در اين شماره برخي از اولويت‌هاي پژوهشي در تاريخ و تمدن اسلامي را ارائه مي‌دهيم. استادان محترم مي‌توانند با توجه راهنماء تنظيم مقالات: اقدام به ارسال مطالب خود بنمايند.
الف: عنوان كلي: تاريخ و تمدن اسلامي
- اولويت‌هاي پيشنهادي:
1. نقش بيعت عقبه در تكوين حكومت اسلامي
2. ويژگي‌هاي حكومت مدينه در دوران پيامبر(ص)
3. معرفي مراكز مهم خاورشناسي
4. معرفي و نقد منابع و آثار معاصران درباره تاريخ اسلامRead more

استاد، غرور ملى و غيرت دينى

مقام معظم رهبري در ديدار با وزير علوم و رؤساى دانشگاه‏ها با تأكيد بر ايمان و اعتقاد به جايگاه علم و دانشگاه در ميان همة مسئولان بر عزت و اعتماد به نفس و احساس غرور ملتي كه از دانش و فتوحات علمي و نوآفريني علمي برخوردار است، تأكيد فرمودند.
رهبر معظم انقلاب با سفارش به بالندگي علمي در دانشگاه‌ها، استادان مبرز و خوب، جذب استعدادها، جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، اعتماد به نفس، پرهيز از يأس‌پراكني و اتكا به اينكه «ما مي‌توانيم» خطاب به استادان دانشگاه‌ها فرمودند:Read more

اسوه ايثار

الگوي جانبازيRead more

بررسي زمينه‌ها و اهداف انقلاب اسلامي ايران براساس شعارهاي انقلاب

نام نویسنده: 
دكتر محمدحسين پناهي

طرح مسئله
براي وقوع هر انقلاب، وجود شرايطي عيني و ذهني و زمينه‌هاي مناسب ضرورت دارد، ولي كافي نيست. افزون بر اين عوامل، ايده‌هاي نو و ايدئولوژي انقلابي نيز بايد شكل بگيرد تا نه تنها تبيين كنندة شرايط نابسامان موجود باشد، بلكه اهداف و آرمان‌هاي انقلاب را مشخص كند و اميد پيروزي و شوق ايجاد وضع بهتر را در دل مردم برافروزد.Read more

قراردادگرايي اخلاقي

نام نویسنده: 
احمد حسين شريفي
زیر عنوان: 
نظريه‏اي در باب توجيه گزاره‏هاي اخلاقي

2. قراردادگرايي كانتي؛ اخلاق به منزلة بي‌طرفيRead more

حق، اصل ثابت عالم

نام نویسنده: 
محمد كاظم بادپا

حق در لغت، به معناي ثابت و ماندني است. آنچه در جهان هستي حق و ثابت است، ذات و صفات ذاتي خداي سبحان بوده و جهان هستي، تجلي و ظهور اوست. جهان هستي هويتي غير از حيثيت مخلوق بودن ندارد؛ به همين دليل اگر خلق جهان بر حق باشد، پس جهان نيز بر حق بوده و همة اجزاي آن با حق تعالي هماهنگ است؛ "له ما في السموات و الارض كل له قانتون".1 ايجاد، فعل حق تعالي بوده و به همين دليل حق است؛ بنابراين "وجود" نيز حق است؛ زيرا از ايجاد جدا نيست؛ "ما خلق الله السموات والارض و ما بينهما الا بالحق".2 بر اين اساس، جهان هستي بر حق استوار است.
حكومت تكوينيRead more

Syndicate content