try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: شنبه, 9 فروردین, 1399

نقد

نقدی بر کتاب «تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ تألیف جمعی از نویسندگان»

Vote up!
Vote down!
نام نویسنده: 
دکتر محمد هادی قهاری کرمانی (استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان)

 


درآمدRead more

Syndicate content