try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: جمعه, 24 آبان, 1398

نقد

نقدی بر کتاب «تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ تألیف جمعی از نویسندگان»

نام نویسنده: 
دکتر محمد هادی قهاری کرمانی (استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان)

 


درآمدRead more

Syndicate content