try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: چهارشنبه, 29 خرداد, 1398

شماره 18 - فروردین اردیبهشت خرداد 83

مشرق زمين بخش پست تر جهان

نام نویسنده: 
ادوارد سعيد

اشاره‌
ادوارد سعيد (2003-1935) متفكر مسيحي در فلسطين متولد شد پس از اشغال فلسطين به‌مصر و از آنجا به‌آمريكا رفت. از او به‌عنوان صداي مردم محنت كشيده‌فلسطين، مفسر جهان اسلام و يا صداي مردم خاورميانه ‌ياد ‌مي‌كنند:
از «شرق شناسي» -Orientalism- به‌عنوان يكي از مهمترين آثار او ‌مي‌توان نام برد.
سعيد در رساله‌ي «شرق شناسي» به‌ نگاه ‌بنده‌نوازانه‌ي غرب استعمارگر، به‌مشرق زمين غارت شده‌خورده‌‌مي‌گيرد. و ريشه‌هاي استعمار را در گستره‌ي فرهنگ ها جستجو ‌مي‌كند.Read more

خبرنامه ‌معارف

زنگ خطر افزايش مصرف الكل در ايتاليا نواخته‌شد
مؤسسه‌عالي بهداشت ايتاليا با اعلام اينكه‌37 ميليون نفر معادل 66 درصد از جمعيت 57 ميليوني اين كشور به‌صورت روزانه‌مشروبات الكلي ‌مي‌نوشند، زنگ خطر را براي سلامت ايتاليايي ها به‌صدا در آورد. 21 ميليون نفر از اين افراد را مردان تشكيل ‌مي‌دهند كه‌روزانه‌بيش از نيم ليتر شراب ‌مي‌نوشند. اين پديده‌بين زنان جوان نيز رو به‌افزايش است. همچنين بيش از سه‌ميليون تن از اين جمعيت، خيلي بيشتر از ميزان ياد شده، مشروبات الكلي ‌مي‌نوشند.Read more

مديريت فرآيند توليد علم

سال گذشته‌نشست هاي تخصصي مديران گروه‌معارف اسلا‌مي‌در دانشگاه‌هاي آزاد اسلا‌مي‌و علوم پزشكي، همچنين نشست سراسري مديران گروه‌هاي معارف اسلا‌مي‌برگزار شد كه‌نتايج حاصل از اين نشست ها و مباحث مطرح شده‌در آنها مطمئناً فوايد راهبردي بسياري براي گروه‌هاي معارف خواهد داشت. با توجه‌به‌اهتمام مسوولان دانشگاه‌آزاد اسلا‌مي‌به‌مسئله‌توليد علم و مديريت اين فرايند، خلاصه‌اي از سخنراني معاون آموزشي دانشگاه‌آزاد اسلامي، آقاي دكتر صادقي شجاع كه‌در نشست تخصصي مديران گروه‌هاي معارف اسلا‌مي‌دانشگاه‌هاي آزاد اسلا‌مي‌در واحد سوادكوه‌ايراد شد، از نظرتان ‌مي‌گذرد:Read more

نگاره ‌دانشجويي

سلام ويژه
اگر يادتان باشد تا به‌حال 4 شماره‌از نگاره‌ي دانشجويي خط ويژه‌منتشر شده‌و براي مطالعه‌به‌دستانتان بوسه‌زده‌است. اكنون بر آن شديم با توجه‌به‌تغيير ساختاري نشريه، در قالبي نو به‌پيگيري وظيفه‌ي حساس كشف و انتقال فضاي ذهني مخاطبان دروس معارف و همچنين جستجو و بيان دغدغه‌هاي ايشان و بازشناسي گره‌هاي كلاف معارف از ديد دانشجويان بپردازيم.
به‌همين منظور در «خط ويژه» دو بخش «مطالعات بنيادين» و «مطالعات موردي» پيش بيني شده‌است.Read more

دانشجوي ديروز، معلم امروز

بحثي پيرامون «مخاطب شناسي» علي مهديان
ترديدي نيست كه‌هر آموزگاري ناچار است قبل از تدريس، مخاطب خود را بشناسد. اما سؤال در نحوه‌ي ايجاد اين شناخت ‌مي‌باشد.
با اين مقدمه‌كه‌اين سؤال در مجموعه‌ي معارف اهميت و حساسيت بيشتري پيدا ‌مي‌كند قصد داريم بحثي پيرامون موضوع «مخاطب شناسي توسط اساتيد معارف» داشته‌باشيم.
مطلب خود را با طرح چند سؤال آغاز ‌مي‌كنيم:
1- با توجه‌به‌اينكه‌امر مخاطب شناسي امري است بديهي چه‌مقدار شناخت براي يك استاد معارف، ممكن است؟Read more

مختصر و مفيد

اشاره: در بحث ارتباط استاد با دانشجو يكي از مهمترين مسائلي كه‌اساتيد معارف بايد به‌آن توجه‌داشته‌باشند، تأثيرگذاري بر روي لايه‌هاي زيرين معرفتي دانشجويان است. البته‌اين تأثيرگذاري را نمي‌توان به‌وضوح ديد و نمايان شدن آن به‌ندرت اتفاق ‌مي‌افتد. لكن به‌هر حال نمونه‌هاي فراواني وجود دارد كه‌دانشجو تحت تأثير گفتار و رفتار استاد خود دچار تحول فكري و اخلاقي شده‌است كه‌در لابلاي خاطرات دانشجويان غوطه‌ور ‌مي‌باشد. ... مطلب ذيل شاهدي است بر مدعاي فوق.
يك نامه‌از دانشجويي كه‌فقط 5 جلسه‌در درس تاريخ اسلام شركت كرده‌است.Read more

كتابخانه‌معارف

كاربردهاي اخلاق در علم پزشكي*
معرفي كتاب «الاخلاق و الطب»
نويسنده: جوزف معلوف
ناشر: المكتبه‌البوسيه، لبنان
جوزف معلوف، نويسنده‌ي اين كتاب پرسش هاي حياتي را كه‌امكانات پزشكي جديد، براي پيشگيري از حاملگي، سقط جنين، باروري مصنوعي، قتل ترحم آميز و معالجه‌ي اجباري مطرح كرده، مورد بحث قرار داده‌است.
وي ابتدا اين موضوعات را از لحاظ پزشكي توضيح داده‌و سپس ايده‌هاي علوم انساني و فلسفه‌ي اخلاق را براي حل آنها مورد مطالعه‌قرار داده‌است: آنگاه‌اين موضوعات را از منظر انديشه‌ي اسلا‌مي‌و انديشه‌ي مسيحي (كاتوليك) بررسي كرده‌است. وي در پايان، برخي تطبيق هاي اخلاقي ويژه‌ي اين موارد را ارايه‌كرده‌است.Read more

او كه‌ مثل ديگران نبود...

نام نویسنده: 
دكتر غلامعلي حداد عادل

اشاره:
خصوصيت تاريخي امام خميني كه ‌او و انقلاب او را از كليه ‌جنبش‌هاي سياسي معاصر، متمايز ‌مي‌كند چيست؟ مخاطبه‌ي او با فطرت انسان، در هم شكستن پارادايم جاري در جهان و حركتي اعجاز آميز در جهت عكس شيب فرهنگ جهاني، اتكا به‌خدا و اعتماد به‌مردم و گره‌زدن زمين به‌آسمان، گرانيگاهي خارج از عالم معيارهاي غربي بود كه‌امام، اهرم خود را بر آن نهاد و مسير تاريخ را تغيير داد. نوشتار ذيل، اين پديده‌ را تحليل و آن را حتي در اعترافات منتقدان به‌امام (ره)، تعقيب ‌مي‌كند.Read more

سلام پايان

خود نيز بر اين باوريم كه‌نشريه‌اطلاع رساني معارف ‌مي‌تواند و بايد بسي پرمحتواتر، متنوع تر و جذاب تر از آنچه‌هست باشد، زيرا اين نشريه‌تنها نشريه‌ي اختصاصي خانواده‌ي بزرگ معارف و فرصتي مغتنم در دانشگاه‌هاست كه‌البته‌از پشتوانه‌عظيم استادان و اعضاي هيأت علمي‌معارف اسلا‌مي‌برخوردار ‌مي‌باشد.
اما...
اين مهم آن گاه‌تحقق ‌مي‌يابد كه
شما استاد گرا‌مي‌نيز با ارسال مطالب، نكات، نقدهاي عالمانه‌و پيشنهادهاي سازنده‌ي خود به‌بالندگي و پويايي بيشتر نشريه‌ي خودتان ياري رسانيد. منتظر توجه‌ و ‌همراهي شما عزيزان هستيم.
نمي‌گوييم هم اكنون قلم برداريد و... چون قلم هميشه‌در دست شماست. پس...
سردبير

Syndicate content