try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: شنبه, 24 مهر, 1400

آيين دفاتر

بايسته‌هاي مدير موفق نهاد در دانشگاه

نام نویسنده: 
در گفتگو با حجت الاسلام سيد امين‌الله دادگر

اشاره
حجت الاسلام والمسلمين سيد امين‌الله دادگر، مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري، از جمله مديران موفق امور دفاتر نمايندگي رهبري در دانشگاه‌ها است.
به همين بهانه، گفتگوي كوتاهي با او ترتيب داديم كه از نظر مي‌گذرانيد.
معارف

موفقيت خويش را در نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه، در چه اموري مي‌دانيد؟Read more

Syndicate content