try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: شنبه, 24 مهر, 1400

معارف تبليغي

تبلیغ؛ گوهر ناشناخته

نام نویسنده: 
دكتر محسن اسماعيلي(حقوقدان شوراي نگهبان و عضو هيئت علمي دانشگاه)
زیر عنوان: 
آنچه مبلغان باید بدانند

اول تیرماه در تقویم کشور ما "روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی" نامیده شده است. ماهیت دینی جامعه ما و حتی ابتنای نظام سیاسی بر مبانی اسلامی، اهمیت این موضوع را مضاعف کرده است. با این حال به نظر می‌رسد هنوز هم، چه در میان نخبگان و چه در افکار عمومی، ارزش تبلیغ و جایگاه مُبلِّغان، آنگونه که باید، شناخته نشده است.Read more

Syndicate content