try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: پنجشنبه, 28 شهریور, 1398

شماره 15 - آذر 82

اصلاح يا رفرم؟

نام نویسنده: 
محمدرضا جواهري
زیر عنوان: 
نقدگونه اي برمحتواي كتاب انقلاب اسلامي؛چرايي وچگونگي آن(ويراست3)

در صفحه 15 كتاب در موضوع ويژگي هاي انقلاب و تفاوت آن با مفاهيم مرتبط واژه "اصلاح" معادل "رفرم" قرار مي‌گيرد و دوبار در مقابل كلمه اصلاح داخل پرانتز كلمه رفرم آمده مي‌نويسد: "در ميان واژه هاي مورد بحث، اصلاح با مفهوم انقلاب تفاوتي آشكارتر دارد زيرا اصلاحات به وسيله رژيم حاكم تحقق مي‌يابد و اموري مانند بسيج توده‌اي، تغيير رژيم سياسي و خشونت در آن وجود ندارد".Read more

گزارشي از گروه متون اسلامي مركز تدوين

نام نویسنده: 
عليرضا كمالي

نسبت به درس متون اسلامي در ميان برنامه ريزان كلان، مديران آموزشي دانشگاه ها و حتي گروه هاي آموزشي معارف اسلامي نگاه متفاوتي وجود داشته است. اگر بخواهيم درس متون اسلامي را با ساير دروس معارف اسلامي، مقايسه كنيم بايد گفت: جايگاه اين درس در ميان دروس معارف اسلامي مانند جايگاه دروس معارف نسبت به دروس تخصصي در دانشگاه ها بوده است و اين نگاه دوگانه به خوبي در بخشنامه ها و تصميم گيري ها مشهود است.Read more

گذري و نظري بر بخش توحيد كتاب معارف اسلامي (1)، ويراست دوم

نام نویسنده: 
محمد مهدي وهابي

آنچه از نظر خوانندگان محترم مي گذرد نقدي است محتوايي بر بخش توحيد كتاب معارف اسلامي(1) كه نگارنده در خلال تدريس اين كتاب با آن مواجه گرديده است. به اين اميد كه نقد و تأمل ديگر عزيزان در تمامي كتابهاي دروس معارف راه گشاي هميشگي برنامه ريزان قرار گرفته و بالندگي سريع آن ها را موجب گردد.
در خصوص آنچه تحت عنوان عقل گرائي در پاورقي صفحه 15 و تقسيم عقل به عقل جزوي و عقل شهودي آمده، نكاتي به نظر مي رسد:
الف: آنچه از عنوان عقل گرائي به نظر مي رسد اصالت دادن به عقل- صرف نظر از دستاوردهاي تجربي- و ارزش قائل شدن براي آن ها مي باشد.Read more

اخبار و گزارش ها

فرمان حضرت علي عليه السلام به مالك اشتر در سازمان ملل ثبت شدRead more

بخشهايي از بيانات مقام معظم رهبري در دو جمع اساتيدونخبگان دانشجو

آموزش عالي
توليد علم و جنبش نرم افزاري، عدالت خواهي، آزاد انديشي، آزادي خواهي
در جمع استادان دانشگاه هاي سراسر كشورRead more

پايگاه هاي قرآني در اينترنت

پايگاه حوزه
www.hawazah.net/per/Q/
QDefa.aspEURL= Start/QStart.htm
اين پايگاه به زبان فارسي است و ترجمه هاي قرآن از آيت الله مكارم شيرازي، استاد محمد مهدي فولادوند و يك ترجه از انگليسي نيز در آن وجود دارد. بيشتر پايگاه ها ترجمه قرآن را به اين سايت ارجاع مي‌دهند.
اين پايگاه منبع خوبي براي محققاني است كه مي‌خواهند در موضوعات مربوط به قرآن و علوم قرآني تحقيق كنند. وجود منابع فراوان از جمله كتاب، 420 مقاله، معرفي 1000 عنوان پايان نامه، 40 مورد تلاوت مجلسي و ترتيل شما را از مراجعه به كتابخانه‌ها بي نياز مي‌كند. 17 نرم افزار قرآني نيز به اجمال در اين پايگاه معرفي شده است.Read more

اسلام و عرفان

زیر عنوان: 
در پرسش از علامه جعفري(ره)

متن ذيل، مصاحبه خانم پري وگت، محقق اسلام شناسي، از كشور نروژ با مرحوم علامه محمد تقي جعفري(ره) كه به تاريخ 17/8/1375 انجام گرفته است. از آنجا كه در دو شماره قبل مطالبي در خصوص عرفان را در دو مصاحبه يادآور شديم جهت تكميل بحث اين مصاحبه را براي ارتقا بينش مخاطبان، به ويژه كارشناسان و اساتيد محترم در خصوص اين موضوع مهم و بحث انگيز اشاره مي‌كنيم.
با توجه به اينكه، با نگرشي به تاريخ در مي‌يابيم كه همزيستي مسالمت آميزي بين صوفي گري، فقه و شريعت وجود نداشته و تاريخ گذشته هميشه شاهد تشنجي بين صوفي گري و جنبه هاي حقوقي و شرعي اسلام بوده است، وضعيت عرفان در جامعه حاضر چگونه است؟Read more

تفسير موضوعي از ديدگاه شهيد آيت الله سيد محمد باقر صدر(ره)

تفسير موضوعي از ديدگاه شهيد آيت الله سيد محمد باقر صدر(ره)1
اختلاف و تنوع ديدگاه‌ها و نگرش‌ها در امر تفسير قرآن كريم و تفاوت شيوه‌هاي تفسير كه در هر كدام از مكاتب مشاهده مي‌شود، مساله اي غير قابل انكار است و با اندك تأمل در كتب تفسير براي هر خواننده اي به خوبي آشكار مي‌گردد. براي نمونه:Read more

گذري كوتاه بر سياست هاي خارجي ايران و امريكا

نام نویسنده: 
علي عبدالله خاني

مكاتب سه گانه
سياست خارجي آمريكا در طول حيات خود بر پايه يا متأثر از يك و يا تركيبي از سه مكتب هاميلتونيسم، جكسونيسم و ويلسونيسم بوده است. به علاوه، ماهيت و ساختار نظام بين الملل، تصميم سازان مانند لابي‌ها، افكار عمومي و رسانه ها و به تبع آن، گفتمان هاي مسلط بر دولت‌هاي مختلف آمريكا، دوره‌هاي گوناگون سيستم روابط و تعاملات بين المللي اين كشور را شكل داده اند.Read more

Syndicate content