try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: جمعه, 6 اردیبهشت, 1398

شماره 14 - مهر 82

گروه تاريخ و برنامه‌هاي آن

زیر عنوان: 
گفتگو با جناب آقاي نصيري مدير محترم گروه تاريخ اسلام

-در ابتدا اگر در خصوص برنامه هاي سال جاري گروه مطلب خاصي داريد بيان نمائيد.Read more

مانع اساسي در فهم قرآن

نام نویسنده: 
رضا رستمي زاده

از آنجا كه در قرآن، معجزه جاودانه الهي، همه چيز نشان از بي نهايت دارد و حد و مرزي براي معاني آن وجود ندارد1 مي‌توان نتيجه گرفت كه راه درست فهم قرآن تحليل مجرد و ذهني آدمي نسبت به آيات آن نيست و معيارها و مقياس هاي اعتباري و قراردادي بشري در برابر اين درياي بي انتها از ارزش و اعتبار چنداني برخوردار نخواهد بود.Read more

جايگاه زمان در تعليم و تربيت

نام نویسنده: 
اداره ارزشيابي معاونت

در تعليم و تربيت با عناصر برجسته اي روبرو هستيم كه در پيشبرد و كارآمدي آن نقش ويژه اي ايفا مي‌كند. في المثل يادگيرنده يكي از عناصر اساسي آموزش و پرورش است كه تمامي ساز و كارهاي تربيت براي ساختن، شخصيت بخشيدن و تغيير رفتاري صورت مي‌پذيرد. ياد دهنده و استاد چنان نقش برجسته اي در تعليم و آموزش دارد كه بدون وي، سخن گفتن از تربيت و تعليم به كاري لغو و بيهوده همانند است. همچنين متون آموزشي، اهداف تعليم و تربيت، مديريت آموزشي، متصديان آموزش، تكنولوژي آموزشي و اموري از اين دست به نوبۀ خود در شكوفايي و بالندگي آموزش تأثير گذارند.Read more

روند استخدام اعضاي هيأت علمي گروه هاي معارف اسلامي

زیر عنوان: 
در مصاحبه با حجت الاسلام محمدپور

در مصاحبه با حجت الاسلام محمدپور مسؤل اداره سنجش علمي معاونت صورت گرفت
معارف: لطفاً در خصوص روند بررسي استخدام اعضاي هيأت علمي در معاونت امور اساتيد توضيح فرمائيد؟
در دانشگاه ها معمولاً بررسي وضعيت علمي و عمومي اعضاي هيأت علمي بر عهده هيأت مميزه يا هيأت گزينش مستقر كه در خود وزارت علوم يا وزارت بهداشت و درمان مي‌باشد. در مورد دانشگاه آزاد هم، سازمان مركزي ادارۀ كلي تحت عنوان دفتر استخدام هيأت علمي دارد كه اين كار را انجام مي‌دهد.Read more

دريابيد ره يافتگان را

آقاي جان از كش ور اسلوني
اينجانب «جان»، اسلوانيايي تبار، 35 سال سن دارم و نزديك دهكده اي در حومه «پوستوژان» زندگي مي‌كنم.
بايد بگويم من بعد از مبارزات بسيار سختي كه با خود داشتم و بعد از تجربۀ راهها و فرقه هاي مختلف به شيعه رسيدم.
شايد اين تحقيقات باعث شد كه در آن لحظه خاص در من نيرويي تولد يابد كه مرا از تمامي تعلقات و سنت ها جدا كرده و نياز دروني ام را به من بشناساند ولي متأسفانه مشكل غرب درگير بودن با مكاتب و فرقه هاي مقتضاي زمان خود است.
ديگر پيرو مكتب هاي مختلف بودن پاسخگوي بشر نيست، نسل جديد ديگر نمي‌تواند پذيراي اينها باشد.Read more

شما استاد خويش را چقدر موفق مي‌دانيد؟

آيا تاكنون اين سؤال را از خود او پرسيده ايد؟
خانم عبادي خبرنگار افتخاري معارف در مصاحبه با آقاي عليزاده عضو هيأت علمي گروه معارف دانشگاه تبريز اين موضوع را مطرح كردند:
• اگر حضرت عالي از طرف دانشجويي مورد انتقاد قرار گيريد ناراحت مي‌شويد؟Read more

جوانان، نوجوانان و ايراني پرعظمت و مقتدر

رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار پرشور هزاران تن از دانش آموزان تأكيد كردند جوانان و نوجوانان عزيز، شاداب و پرنشاط كشور، پاره‌هاي دل ملتند و در پرتو استعداد جوشان، تلاش بي وقفه علمي و ايمان و پاكدامني فرداي شكوهمند ايران مقتدر را رقم خواهند زد.Read more

برگي ديگر از تجربه ها

در برگي ديگر از تجربه ها، نظر آقاي علي كربلايي پازوكي، از مدرسان موفق دانشگاه در زمينه هاي، نحوه كنترل كلاس، نحوۀ تدريس، نحوۀ مقابله با ناهنجاري هاي احتمالي در كلاس، تهيۀ طرح درس و نحوۀ انجام پژوهش هاي كلاس را جويا شديم كه از نظر شما خوانندۀ محترم مي‌گذرد.
سعي بر اين است كه با ايجاد علاقه نسبت به مطالب درس با طرح مباحث جديد و به وجود آوردن فضاي دوستانه همراه با احترام متقابل و حفظ منزلت و شأن استاد به عنوان يك ابزار و استفاده از ليست حضور و غياب و اهميت دادن به آن كلاس را بهتر اداره كنم.Read more

متن بيانيه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها

زیر عنوان: 
به مناسبت سال تحصيلي 1383 – 1382

همزماني ايام شكوهمند بعثت پيامبر گرامي اسلام(ص) پيام آور توحيد و ايمان و دانش و برهان، با روزهاي آغازين سال تحصيلي ياران معرفت و معنويت، اين مژده را به همراه دارد كه سالي پربار از ميوة دانش و بينش و سرشار از اميد و اشتياق، فراروي استادان ارجمند و دانشجويان عزيز قرار دارد.Read more

Syndicate content