try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: دوشنبه, 27 دی, 1400

شماره 14 - مهر 82

گروه تاريخ و برنامه‌هاي آن

زیر عنوان: 
گفتگو با جناب آقاي نصيري مدير محترم گروه تاريخ اسلام

-در ابتدا اگر در خصوص برنامه هاي سال جاري گروه مطلب خاصي داريد بيان نمائيد.Read more

مسئله گشايي شاهراه آموزش مفيد در دانشگاه

نام نویسنده: 
بهبود مسئله گشائي

تشريح رويكرد، آشكار نمودن فرضيه ها، توليد رويكردهاي بديل دربارۀ يك مسئله، بخشي از مسئله گشايي خلاق است.
در اين بخش ما برخي روش ها را براي ارتقاي راهبردهاي مسئله گشايي دانشجويان، به ويژه در دروس علوم پايه و علوم انساني، توصيه مي‌كنيم. با توجه به تنوع مسايل پيش روي در دروس دانشگاهي، مايۀ تعجب نيست كه يك نوع واحد از راهبرد مسئله گشائي وجود ندارد. مسلماً، اگر چنين روشي وجود داشت، مسئله اي هم وجود نداشت.
مراحل مسئله گشاييRead more

خط ويژه 3

زیر عنوان: 
دفتر ارتباطات دانشجويي معارف/ مهر ماه 1382

آينه ها
چشم چشم را نمي ديد. همان طور كورمال كورمال دست به در و ديوار مي كشيد تا خودش را به طاقچه برساند. گوشه ي فرش هم از فرصت سوء استفاده كرد و يواشكي يك پشت پا به او زد. تلوتلويي خورد ولي خودش را نگه داشت. دست به ديوار گرفته بود و جلو رفت. به طاقچه رسيد. چشمش چيزي را نمي ديد فقط دست ها و حافظه اش به او كمك مي كرد تا پيدايش كند. از ابتداي طاقچه آرام آرام دست مي كشيد، جلو مي رفت و اشياء روي آن را يكي يكي مرور مي كرد:
يك ساعت شماته اي كه ديگر كار نمي كرد، آينه اي قلبي شكل با قاب طلايي، قرآن و ديوان حافظ پدر بزرگ كه با جلدهاي قديمي هنوز جاي خاصي در خانه داشتند و ...Read more

مانع اساسي در فهم قرآن

نام نویسنده: 
رضا رستمي زاده

از آنجا كه در قرآن، معجزه جاودانه الهي، همه چيز نشان از بي نهايت دارد و حد و مرزي براي معاني آن وجود ندارد1 مي‌توان نتيجه گرفت كه راه درست فهم قرآن تحليل مجرد و ذهني آدمي نسبت به آيات آن نيست و معيارها و مقياس هاي اعتباري و قراردادي بشري در برابر اين درياي بي انتها از ارزش و اعتبار چنداني برخوردار نخواهد بود.Read more

جايگاه زمان در تعليم و تربيت

نام نویسنده: 
اداره ارزشيابي معاونت

در تعليم و تربيت با عناصر برجسته اي روبرو هستيم كه در پيشبرد و كارآمدي آن نقش ويژه اي ايفا مي‌كند. في المثل يادگيرنده يكي از عناصر اساسي آموزش و پرورش است كه تمامي ساز و كارهاي تربيت براي ساختن، شخصيت بخشيدن و تغيير رفتاري صورت مي‌پذيرد. ياد دهنده و استاد چنان نقش برجسته اي در تعليم و آموزش دارد كه بدون وي، سخن گفتن از تربيت و تعليم به كاري لغو و بيهوده همانند است. همچنين متون آموزشي، اهداف تعليم و تربيت، مديريت آموزشي، متصديان آموزش، تكنولوژي آموزشي و اموري از اين دست به نوبۀ خود در شكوفايي و بالندگي آموزش تأثير گذارند.Read more

روند استخدام اعضاي هيأت علمي گروه هاي معارف اسلامي

زیر عنوان: 
در مصاحبه با حجت الاسلام محمدپور

در مصاحبه با حجت الاسلام محمدپور مسؤل اداره سنجش علمي معاونت صورت گرفت
معارف: لطفاً در خصوص روند بررسي استخدام اعضاي هيأت علمي در معاونت امور اساتيد توضيح فرمائيد؟
در دانشگاه ها معمولاً بررسي وضعيت علمي و عمومي اعضاي هيأت علمي بر عهده هيأت مميزه يا هيأت گزينش مستقر كه در خود وزارت علوم يا وزارت بهداشت و درمان مي‌باشد. در مورد دانشگاه آزاد هم، سازمان مركزي ادارۀ كلي تحت عنوان دفتر استخدام هيأت علمي دارد كه اين كار را انجام مي‌دهد.Read more

دريابيد ره يافتگان را

آقاي جان از كش ور اسلوني
اينجانب «جان»، اسلوانيايي تبار، 35 سال سن دارم و نزديك دهكده اي در حومه «پوستوژان» زندگي مي‌كنم.
بايد بگويم من بعد از مبارزات بسيار سختي كه با خود داشتم و بعد از تجربۀ راهها و فرقه هاي مختلف به شيعه رسيدم.
شايد اين تحقيقات باعث شد كه در آن لحظه خاص در من نيرويي تولد يابد كه مرا از تمامي تعلقات و سنت ها جدا كرده و نياز دروني ام را به من بشناساند ولي متأسفانه مشكل غرب درگير بودن با مكاتب و فرقه هاي مقتضاي زمان خود است.
ديگر پيرو مكتب هاي مختلف بودن پاسخگوي بشر نيست، نسل جديد ديگر نمي‌تواند پذيراي اينها باشد.Read more

شما استاد خويش را چقدر موفق مي‌دانيد؟

آيا تاكنون اين سؤال را از خود او پرسيده ايد؟
خانم عبادي خبرنگار افتخاري معارف در مصاحبه با آقاي عليزاده عضو هيأت علمي گروه معارف دانشگاه تبريز اين موضوع را مطرح كردند:
• اگر حضرت عالي از طرف دانشجويي مورد انتقاد قرار گيريد ناراحت مي‌شويد؟Read more

جوانان، نوجوانان و ايراني پرعظمت و مقتدر

رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار پرشور هزاران تن از دانش آموزان تأكيد كردند جوانان و نوجوانان عزيز، شاداب و پرنشاط كشور، پاره‌هاي دل ملتند و در پرتو استعداد جوشان، تلاش بي وقفه علمي و ايمان و پاكدامني فرداي شكوهمند ايران مقتدر را رقم خواهند زد.Read more

Syndicate content