try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: سه شنبه, 18 مرداد, 1401

شماره 14 - مهر 82

گروه تاريخ و برنامه‌هاي آن

زیر عنوان: 
گفتگو با جناب آقاي نصيري مدير محترم گروه تاريخ اسلام

-در ابتدا اگر در خصوص برنامه هاي سال جاري گروه مطلب خاصي داريد بيان نمائيد.Read more

دريابيد ره يافتگان را

آقاي جان از كش ور اسلوني
اينجانب «جان»، اسلوانيايي تبار، 35 سال سن دارم و نزديك دهكده اي در حومه «پوستوژان» زندگي مي‌كنم.
بايد بگويم من بعد از مبارزات بسيار سختي كه با خود داشتم و بعد از تجربۀ راهها و فرقه هاي مختلف به شيعه رسيدم.
شايد اين تحقيقات باعث شد كه در آن لحظه خاص در من نيرويي تولد يابد كه مرا از تمامي تعلقات و سنت ها جدا كرده و نياز دروني ام را به من بشناساند ولي متأسفانه مشكل غرب درگير بودن با مكاتب و فرقه هاي مقتضاي زمان خود است.
ديگر پيرو مكتب هاي مختلف بودن پاسخگوي بشر نيست، نسل جديد ديگر نمي‌تواند پذيراي اينها باشد.Read more

شما استاد خويش را چقدر موفق مي‌دانيد؟

آيا تاكنون اين سؤال را از خود او پرسيده ايد؟
خانم عبادي خبرنگار افتخاري معارف در مصاحبه با آقاي عليزاده عضو هيأت علمي گروه معارف دانشگاه تبريز اين موضوع را مطرح كردند:
• اگر حضرت عالي از طرف دانشجويي مورد انتقاد قرار گيريد ناراحت مي‌شويد؟Read more

جوانان، نوجوانان و ايراني پرعظمت و مقتدر

رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار پرشور هزاران تن از دانش آموزان تأكيد كردند جوانان و نوجوانان عزيز، شاداب و پرنشاط كشور، پاره‌هاي دل ملتند و در پرتو استعداد جوشان، تلاش بي وقفه علمي و ايمان و پاكدامني فرداي شكوهمند ايران مقتدر را رقم خواهند زد.Read more

برگي ديگر از تجربه ها

در برگي ديگر از تجربه ها، نظر آقاي علي كربلايي پازوكي، از مدرسان موفق دانشگاه در زمينه هاي، نحوه كنترل كلاس، نحوۀ تدريس، نحوۀ مقابله با ناهنجاري هاي احتمالي در كلاس، تهيۀ طرح درس و نحوۀ انجام پژوهش هاي كلاس را جويا شديم كه از نظر شما خوانندۀ محترم مي‌گذرد.
سعي بر اين است كه با ايجاد علاقه نسبت به مطالب درس با طرح مباحث جديد و به وجود آوردن فضاي دوستانه همراه با احترام متقابل و حفظ منزلت و شأن استاد به عنوان يك ابزار و استفاده از ليست حضور و غياب و اهميت دادن به آن كلاس را بهتر اداره كنم.Read more

متن بيانيه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها

زیر عنوان: 
به مناسبت سال تحصيلي 1383 – 1382

همزماني ايام شكوهمند بعثت پيامبر گرامي اسلام(ص) پيام آور توحيد و ايمان و دانش و برهان، با روزهاي آغازين سال تحصيلي ياران معرفت و معنويت، اين مژده را به همراه دارد كه سالي پربار از ميوة دانش و بينش و سرشار از اميد و اشتياق، فراروي استادان ارجمند و دانشجويان عزيز قرار دارد.Read more

باپتيست ها

نام نویسنده: 
مهرداد ناظري

باپتيست ها (Baptists) فرقه اي از مسيحيت به شمار مي‌آيند كه پيشينه و ظهورشان به عصر اصلاح ديني باز مي‌گردد. اگر نگاهي گذرا به آغاز جنبش اصلاح ديني در غرب بيفكنيم، خواهيم ديد بخشي از اين جنبش، بر دوش آناباپتيست‌هايي بود كه به عنوان پيشگامان فرقه باپتيسم شناخته مي‌شوند. اگر چه جريان اصلاح آموزه هاي كليسا به قبل از ظهور فرقه باپتيسم باز مي‌گردد، اما در عصر اصلاح ديني، هنوز اصول و قوانين دست و پاگيري وجود داشت كه اسباب نارضايتي برخي از مسيحيان، از جمله باپتيست ها را فراهم مي‌ساخت.Read more

با معارف معنويت را به دانشگاه ببريم

نام نویسنده: 
دكتر مصطفي ملكيان

ضرورت تدريس دروس معارف، محورهاي قابل بحث و استيصال در مورد مباحث اعتقادي، بازنگري دروس معارف و... از جمله مباحثي است كه در نشستي با جناب آقاي دكتر مصطفي ملكيان مورد بحث و ارزيابي قرار گرفت، با عنايت به اينكه آنچه در مصاحبه با استادان ارجمند ذكر مي‌شود الزاماً به معناي تأييد نشريه معارف نمي‌باشد لكن اميدواريم اين نشست ها بتواند مفيد فايده افتد، توجه خوانندگان محترم را به مشروح اين مصاحبه جلب مي‌نماييم.
 در ابتدا تشكر مي‌كنم از اينكه اين فرصت را در اختيار ما گذاشتيد، اگر اجازه دهيد با اصل ضرورت تدريس معارف در دانشگاه سخن را آغاز كنيم.Read more

امانيسم

اومانيسم HUMANISM در اصل واژه اي آلماني بوده و در قرن نوزدهم ابداع شده، اما معني و مفهوم آن در دوران رنسانس به كار مي‌رفته كه در آن زمان نيز به طور محدود مد نظر بوده است ريشه هاي تاريخي كاربرد واژه، به فرهنگ يونان باستان باز مي‌گردد كه در آن دوران خدايان را داراي صفات و حتي صورت انساني مورد تصور قرار مي‌دادند. معادل فارسي اين واژه را مي‌توان كلماتي مثل «انسان گرائي» و «انسان مداري» دانست.
در اصطلاح خاص، اومانيسم به جنبش فرهنگي دوران رنسانس گفته مي‌شود كه با هدف شكوفائي نيروي درون انسان و رهائي علم و اخلاق و زندگي انسان ها با قيموميت كليسا فعاليت مي‌كرد.Read more

Syndicate content