try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: جمعه, 6 اردیبهشت, 1398

شماره 13 - تیر 82

عرفان و تصوف اسلامي در گفتگو با دكتر سيد يحيي يثربي

زیر عنوان: 
كاري ازگروه اخلاق اسلامي مركزتحقيق وتدوين متون گروه اخلاق اسلامي

آنچه كه باعث شد اين مزاحمت را براي حضرت عالي ايجاد كنيم، يكي گرايش شديدي است كه امروزه در ميان قشر عظيمي از دانشجويان ما به ويژه دانشجويان متدين، به مسائل عرفاني ايجاد شده است، به طوري كه در برخورد با دانشجويان مي‌بينيم كه يكي از پرسش‌هاي اصلي آنان مربوط به همين مسائل عرفاني و شيوه‌هاي مختلف سير و سلوك است و همچنين تبليغات عظيم و گسترده‌اي كه الان در جامعة ما، هم از طرف برخي از فرقه‌ها و اقشار متصوفه و اصحاب خانقاه صورت مي‌گيرد و هم با ترجمة كتاب‌هاي عرفاني از عارفان ساير مكاتب و اديان، ايجاد شده است و بر رونق بازار اين مسائل و پرسش‌ها و مسائل پيرامون آن افزوده است.Read more

ميشل فوكو و انقلاب ايران

زیر عنوان: 
تأثيرات انقلاب و امام بر انديشة پست مدرنيسم

انقلاب اسلامي ايران در دوره‌اي به وقوع پيوست كه جريان پست مدرنيسم، در ربع آخر قرن بيستم، وارد مرحلة جدي‌تر شده بود، غالب بحث‌هاي پست مدرن، در دهة هفتاد، به حوزة ادبيات و هنر اختصاص يافته بود و مباحث سياسي را كمتر در برمي‌گرفت. انقلاب اسلامي ايران با آن ويژگي ايدئولوژيك و ساختار شكن‌اش، مورد توجه افرادي چون: ميشل فوكو، دريدا، ادوارد سعيد، رابرت يانگ و لويتار قرار گرفت و توجه آنها را بيش از گذشته به مباحث سياسي، با نگرش پست مدرنيستي، جلب كرد.Read more

خط ويژه 2

زیر عنوان: 
دفتر ارتباطات دانشجويي معارف ـ بهار 82

ـ دختر چادري‌هاي دانشكده
ـ كوئيز يوسف
ـ ته كوچه در اول...
ـ درآمدي نو بر شناخت مخاطبين
ـ اشتغال و ازدواج در نگاه دختران جوان تهراني

ته كوچه در اول...
... در مي‌زني، دو سه نفر با هم جواب مي‌دهند: «بفرمايين، داخل مي‌شوي. سلام مي‌كني. اين بار مي‌شناسندت و باز هم كلي تحويلت مي‌گيرند و تعارف مي‌كنند بنشيني. بعد از حال و احوال با مسؤول دفتر مي‌روي سراغ اصل مطلب:Read more

شخصيت استاد

زیر عنوان: 
اداره ارزشيابي معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي

شايد مهمترين امر و مسأله آموزش و پرورش در جهان معاصر به ويژه در كشورهاي به اصطلاح جهان سوم كه از لحاظ تكنولوژي آموزشي هنوز پيشرفت نكرده‌اند مسأله استاد است! زيرا استاد است كه:
ـ نسل‌ها را به همديگر ارتباط مي‌دهد.
ـ فرهنگ جامعه را حفظ مي‌كند.
ـ فرهنگ جامعه را در صورت نياز تغيير مي‌دهد و تكامل مي‌بخشد.
ـ به رفتار محصل شكل مي‌دهد.
ـ افراد مورد نياز جامعه را تربيت مي‌كند.
ـ و...Read more

سكولاريسم اخلاقي

سكولاريسم چيست و سكولاريسم اخلاقي به چه معنايي است؟
واژه سكولاريسم برگرفته از واژة لاتيني Secularis، مشتق از Seculum به معناي «نيا» يا «گيتي» در برابر «مينو» است. و مفهوم كلاسيك آن در مسيحيت، نقطة مقابل ابديت و الوهيت است. سكولار يعني آنچه به اين جهان تعلق دارد و به همان اندازه از خداوند و الوهيت دور است. و سكولاريسم همان مخالفت با تعليم شرعيات و مطالب ديني و موافقت با عرف‌گرايي و اعتقاد به اصالت امور دنيوي است. مثلاً وقتي گفته مي‌شود «قوانين سكولار»، منظور حقوق و قوانين عرفي و دنيوي است و يا منظور از عرفان سكولار (Secular mysticism)، عرفان ناسوتي و دنيوي است.Read more

خوشا آنان كه در جواني شكسته شدند....

نام نویسنده: 
آيت‌الله حسن‌زاده آملي

نادوا اصحاب الجنة أن سلام عليكم "اعراف /46" "دل و جان ما سر بسر پيش توست".Read more

مرگ انديشي در متون ديني

در تعاليم ديني ما، مرگ همزاد و هم نفس آدمي است. هر دمي كه فرو مي‌بريم گرچه با آن زندگي خود را تأمين مي‌كنيم، در عين حال با آن گامي به سوي مرگ برمي‌داريم.1 مرگ و زندگي هر دو آفريدة خداوند هستند و ابزاري براي آزمون كردار آدمي.2Read more

انقلاب اسلامي

نام نویسنده: 
عبدالوهاب فراتي

جنبش زنان ايراني كه دعاوي برابر طلبانه با مردان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي دارد در دو مقطع به فعاليت پرداخته است، نخستين فعاليت آنها به سال‌هاي اوليه انقلاب برمي‌گردد كه عمدتاً خصلتي ماركسيستي دارد. دومين دوره فعاليت آنها به اواسط دهه هفتاد به اين سو باز مي‌گردد كه خصلتي كاملاً نظري و بنيادي به خود گرفته و از مجادله در حقوق خانواده مي‌كوشد در فرجام تلاش خود بخشي از عرصه‌هاي مختلف عمومي را از آن خود كند و به اقتدار مردان پايان دهد. در ميان اين دو مقطع، جنبش زنان دوران سكوت را پشت سر گذاشته است. مقاله زير مي‌كوشد تا مسأله زنان و انقلاب اسلامي را در دو گفتمان كلان بازخواني كند.Read more

آيا همة علوم بشري در قرآن وجود دارد؟1

در اين مورد سه ديدگاه عمده وجود دارد كه به صورت مختصر بدانها اشاره مي‌كنيم و دلايل آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
ديدگاه اول: همه علوم بشري در قرآن وجود دارد.
براي اولين بار اين انديشه در كتاب "احياء العلوم" و "جواهر القرآن" ابو حامد غزالي (م 505 ق) ديده شده است. او سعي كرد كه نشان دهد همه علوم را مي‌توان از قرآن استخراج كرد. او مي‌نويسد:
"پس علوم، همه آنها در افعال و صفات خدا داخل است و خداوند در قرآن، افعال ذات و صفات خود را توضيح مي‌دهد و اين علوم بي‌نهايت است و در قرآن به اصول و كليات (مجامع) آنها اشاره شده است".2Read more

Syndicate content