try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: چهارشنبه, 2 آبان, 1397

شماره 11 - اسفند 81

اخبار فرهنگی

نام نویسنده: 
تدوین: سیدمجتبی مجاهدیان

چهار دهه شکست‌های آل سعودRead more

كتاب معارف اسلامي و لزوم مسئله محوري

نام نویسنده: 
علي شهبازي

گاهي امري كه در مقطع زماني خاصي، بنابر اقتضائات پيدا و پنهان، به نحو خاصي انجام گرفته است، به يك شيوه و روش هميشگي تبديل مي‌شود و به اصطلاح پارادايمي مي‌شود كه آيندگان، آگاهانه و يا ناآگاهانه تحت آن و به همان شيوه عمل مي‌كنند. حال اين كه سبب يا اسباب رواج پارادايمي آن عمل و رويه چيست، مسأله‌اي است كه جاي بحث آن در اينجا نيست. شيوة بيان و نحوة شروع و خاتمة موعظه‌ها و سخنراني‌هايي كه در مجالس و منابر ديني ما به طور سنتي ايراد مي‌شود نمونه و مثالي از اين امر مي‌باشد.Read more

متن نامه جمعي از دانش‌آموختگان حوزه علميه بمحضر مقام معظم رهبري

بسمه تعالي
محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي دام الله توفيقاته
با عرض سلام و ادب
سخنان مكرر حضرت عالي و به ويژه بيانات ارزشمند شما در ديدار اعضاء محترم انجمن قلم مورخه 8/11/81 در تشويق به نهضت علمي و آزادانديشي، يك فراخوان تاريخي است كه اگر به درستي از سوي نخبگان و متصديان فرهنگ كشور، درك و تعقيب گردد، نقطه عطفي در حيات انقلاب بوده و اگر بي‌پاسخ بماند، علامت سؤال و تعجب بر رفتار همگان است.Read more

توليد علم و انديشه

بدون فضاي انتقادي سالم و بدون آزادي بيان و گفتگوي آزاد ناممكن يا بسيار مشكل خواهد بودRead more

از ارزش‌هاي دموكراسي!!

در اين مرحله از دموكراسي در اسپانيا، موضوع بحث نمي‌بايست وجود يا عدم وجود مذهب باشد بلكه مي‌بايست اين باشد كه دين در مدارس دولتي چگونه بايد باشد. علاوه بر خواستة 82 درصد از اسپانيايي‌ها، دلايل بسياري بدان آگاهي و آموزش ديني نسل‌هاي جديد، وجود دارد. جهان مكان مشتركي است كه در آن بدون فرهنگ ديني، تعبير هنر و يا تاريخ امكان‌پذير نيست. به علاوه، مطالعة دين، اگرچه برخي از بنيادگرايان نادين محور سعي در انكار آن داشته باشند، براي درك دموكراسي ما، اخلاق مدني ما و خود سنت فلسفي و علمي لازم است.Read more

بايسته‌هاي دروس معارف در گفتگو با آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي

اهميت دروس معارف در چيست؟ چه چيزي بايد به عنوان دروس معارف تدريس شود؟ چگونه بايد به شبهات پاسخ داد؟
اهميت شناخت راهبردهاي اساسي در تدريس دروس معارف ما را بر آن داشت تا در فرصتي دوباره اين مهم را پيگيري نمائيم. در اين رابطه بي شك نظر يك مدرس و عالم به علوم اسلامي بيش از هر سخني راهگشاست.
در نشستي صميمانه نظر حضرت آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي در پاسخ به سؤالات فوق را جويا شديم كه توجه خوانندگان محترم را به آن جلب مي‌نمائيم.
با توجه به رشته‌هاي متفاوتي كه دانشجويان تحصيل مي‌كنند دروس معارف را در دانشگاه تا چه حدي لازم مي‌دانيد؟Read more

برخي عوامل دروني وبيروني دركم توجهي دانشجويان بدروس معارف اسلامي

برخي عوامل دروني و بيروني در كم توجهي يا بي‌توجهي دانشجويان به دروس معارف اسلامي
1ـ عوامل پيراموني دانشگاه مثل: مسائل حادّ سياسي، بازي‌هاي سياسي و سياسي كارهاي‌ها كه به داخل دانشگاه رسوخ كرده.Read more

سه حوزه در پژوهش‌هاي اخلاقي (2)

3ـ فرا اخلاق (Mera - ethics): تفكر و پژوهشي تحليلي و فلسفي دربارة اخلاق است كه به مطالعات معناشناختي، معرفت شناختي، وجود شناختي و مسائل مربوط به روابط منطقي گزاره‌هاي اخلاقي مي‌پردازد. در فرا اخلاق مسائلي از اين قبيل مورد بررسي قرار مي‌گيرند:
معني و كاربرد اخلاقي مفاهيمي مانند «خوب»، «درست»، «وظيفه» و «الزام» چيست؟ چگونه مي‌توان احكام اخلاقي را اثبات و يا توجيه كرد؟ آيا اصلاً چنين احكامي قابل توجيه هستند؟ ماهيت اخلاقي چيست؟ آيا گزاره‌هاي اخلاقي گزاره‌هايي ناظر به واقع هستند يا صرفاً بيان‌گر احساسات و عواطف خاص گوينده؟ آيا احكام اخلاقي حقيقتاً از سنخ احكام انشايي‌اند يا از قبيل قضاياي خبري؟Read more

نياز نسل امروز و رسالت هنرمندان

حدوداً در هر ده سال امكان پيدايش يك نسل جديد به طور بالقوه وجود دارد. جنگي ويرانگر، از قبيل جنگ جهاني اول در سال‌هاي 18ـ1914، چه بسا ظاهراً به نابودي تمام آحاد يك نسل بينجامد، به نحوي كه به نظر مي‌رسد زنان و مردان جوان اواسط دهة 1920 ـ يعني كساني كه در زمان جنگ جهان اول كودكاني در دورة نهفتگي بودند ـ بي‌هيچ دغدغة خاطر، فرهنگي را براي نسل معاصر خود پايه‌ريزي كردند كه تفاوت فاحشي با سرنوشت دردناك نسل پيش از آن دارد. خاطرة نسل دهة 1960 گويي كه در اذهان ما تا به ابد نقش بسته است، ليكن جوانان دهة 1970 را كمتر به ياد مي آوريم و در طليعة دهة 1990 نسل دهة 1980 را با سهولت كمتري مي‌شد درك كرد.Read more

Syndicate content