try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: یکشنبه, 2 آبان, 1400

ويژه نامه

چگونگی مواجهه با شبهات قرآنی و حدیثی

نام نویسنده: 
دکتر محمدهادی منصوری (هیئت علمی و مدیر گروه معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسلامی)

مقدمه:

قبل از ورود به بحث روش‌شناسی، بایسته است چیستی و ویژگی­های شبهه و تفاوت آن با پرسش تبیین گردد.Read more

اداره تبلیغ نوین (مشاوره و پرسش و پاسخ سابق) در یک نگاه

 

یک. این اداره در سال 73 طبق اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، توصیه‌های رهبری فرزانه انقلاب و نیاز و خواست جامعه هدف جهت کمک به تحقق بخشی از رسالت‌های مصرح در اساس نامه نهاد (تبیین مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، انجام دادن مسئولیتهای روحانیت در محیط دانشگاه و حضور فعال در میان دانشجویان و دانشگاهیان به منظور راهنمائی و ارشاد فكری و اخلاقی و پاسخگوئی به مسائل شرعی) تشکیل شد.Read more

قوانین و مقررات

 

لازم به ذکر است از این پس این صفحه به طور مرتب، قوانین و مقررات مرتبط با گروه‌های معارف اسلامی دانشگاه‌ها را پوشش خواهد داد.

معارف  

محدودیت یا ممنوعیت برگزاری ترم تابستانی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت

 Read more

اخبار صنفی

نام نویسنده: 
اخبار صنفی

نشست پاسخ‌گویی به شبهات دانشجویی
با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی ریاست محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ه

ا

 Read more

فرایندهای مواجهه با شبهات سیاسی در کلاس‌های معارف اسلامی

نام نویسنده: 
دکتر داود فیض افرا؛ عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

درآمد
سؤال‌ها و شبهات سیاسی یکی از مهمترین مسائلی است که اختصاص به کلاس درس انقلاب اسلامی نداشته و در بیشتر کلاس‌های معارف اسلامی همواره محل بحث و چالش میان استادان و دانشجویان بوده است. در این نوشتار تلاش می‌شود به صورت ساده و کاربردی و فارغ از پرداختن به حواشی بحث، بهترین روش‌های پاسخ‌دهی به سؤال‌ها و شبهات سیاسی ارائه گردد.Read more

درآمدی بر روش پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهات در حوزه علوم عقلی

نام نویسنده: 
دکتر محمدجواد اصغری

پاسخگویی به شبهات را باید امری گشتالتی دانست که گونه‌ای از مشاوره می‌باشد. توجه به جوانب مختلف روحی و روانی مراجع و پرسشگر از عوامل مهم موفقیت در پاسخگویی است. کیس‌محوری در امر پاسخگویی، لزوم پرسش‌های تشخیصی را آشکار می‌سازد؛ به گونه‌ای که ارائه پاسخ‌های کلیشه‌ای و قالب یافته و عمومی را کم اثر خواهد کرد. نسل جوان تجربه زیسته خود را دارد و درک چالش‌های زمانه و توانایی‌ها و قابلیت‌های این نسل، پاسخگو را در ارائه پاسخی سودمند و موثر یاری خواهد کرد.Read more

«اصل تناسب» در پاسخ‌گویی؛ به سؤالات و شبهات دینی، با تاکید برآموزه‌های قرآنی

نام نویسنده: 
دکتر محمد جواد فلاح/دانشیار دانشگاه معارف اسلامی

درآمدRead more

«اصل اولویت» در پاسخ‌گویی؛ به سئوالات و شبهات دینی، با تاکید برآموزه‌های قرآنی

نام نویسنده: 
دکتر محمد جواد فلاح/دانشیار دانشگاه معارف اسلامی

درآمد
یکی از اصول مهمی که در آیات قرآن برای پاسخ‌گویی به شبهات دینی می‌توان اصطیاد نمود، «اصل اولویت‌بندی» است. این اصل بیان می‌دارد در امر پاسخ‌گویی باید بر اساس معیارهای عقلی، شرعی و عرفی اولویت‌ها را در نظر گرفت. این اولویت گاه ناظر به محتوای پاسخ است، گاه به روش و شیوه پاسخ‌گویی، و در برخی موارد در ارتباط با نوع مخاطب قابل بررسی و ارزیابی است.Read more

اصل هدفداری در پاسخ‌گویی به شبهات دینی؛ با تأکید برآموزه‌های قرآنی

نام نویسنده: 
محمد جواد فلاح (استادیار دانشگاه معارف اسلامی قم.)

درآمد
نخست. از مهمترین شئون مرجعیت دینی که دین، پیامبران و معصومان و در عصر کنونی مروجان و مراجع دینی باید بدان بپردازند، پاسخگویی به سئوالات دینی است. چنین شأنی اکنون بر اساس نوع کار کردهای نظام آموزشی برعهده آموزگاران دین و زندگی و نیز استادان معارف اسلامی در دانشگاه‌ها که متولی ارائه محتوای دینی هستند نیز می‌باشد؛ اگر چه مبلغان دین و حوزه علمیه نقش اساسی‌تر‌ی در این زمینه دارند.Read more

Syndicate content