try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: پنجشنبه, 30 خرداد, 1398

حرف دانشجو

خط ويژه 4

سِرّ مقاله
قرار بر اين بود ما خط ويژه‌اي‌ها با حضور در معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي تعديل کنندة تصميم‌گيري‌ها و بيان‌کنندة حساسيت‌ها و گرايش‌ها و افکار آشکار و نهان دانشجويان باشيم. يعني سعي کنيم روال تصميم‌گيري پشت درهاي بسته را با باز کردن پنجره‌اي به واقعيت‌هاي دانشجويي در حد توان تعديل کنيم.
بنابر اين وظيفه، چند وقتي است از بين مسائل موجود، مثلث « دختر- دانشگاه - معارف» ذهنمان را به‌شدت به خود مشغول کرده‌است؛ به چند دليل، از جمله اينکه نقش مادران فردا در فرهنگ‌سازي ديني بسيار اثر گذار است ديگر اينکه ميزان پذيرفته شدگان دختر در کنکور از مرز 60 درصد گذشته و رو به تزايد است.Read more

گل بوته هاي حق شناسي

گل بوته هاي حق شناسي
آنچه مي¬آيد آخرين بخش از يك دست نوشته دانشجويي است كه قسمت اول آن را در شماره اول آنرا در شماره قبل خوانديد و اينك ادامه آن:Read more

حرف دانشجو

شبنم ياد
تمام عاشقانه‌ها فداي يک نگاه تو که عشق
عشق مي¬کند فدا شود به راه تو
تو از هميشه آمدي به گاه گاه شهر ماه
نصيب کوچه مان نشد عبور گاه گاه تو
نشان به آن نشان که من هميشه پشت پنجره
تو را مرور مي¬کنم از ابتداي راه تو
از آسمان شنيده ام که در غروب حل شدي
و بعد از آن دگر کسي نديده روي ماه تو
بيا که جز تو هيچ کس نمي¬رسد به داد من
که من سقوط کرده ام به عمق پرتگاه تو
پرويز رسول زاده
نشريه دانشجويي نگارستان

از لابلاي حرف‌هاي دانشجويي
آرگوئي ـ عمران ـ آزاد اسلامي سمنان ورودي 79
• دروس معارف در نگاه دانشجويانRead more

حرف دانشجو

شايد دير به اين فكر افتاده ايم ولي خدا كند كه زود خسته نشويم و دست نكشيم.Read more

حرف دانشجو

باسمه تعالي
ما آزموده ايم در اين شهر بخت خويش
بيرون كشيد بايد از اين ورطه رخت خويش
مطالب تان را خوانديم، حرفهايتان را شنيديم
و باز هم منتظريم، بيشتر از قبل.
چرا كه دلمان با دغدغه‌هايتان مي¬تپد
و دردهاي خاكستري مدفون شدة آنرا مشتعل مي¬كنيد
و در اين مسير طولاني
اميد بخش خاطر خسته مان هستيد اما....
....اما يك نكته:
«ما قبل از هركس ديگري مسئول خودمان هستيم».
و اول بايد گليم خود را در اين مكار و مكاره بازار بيرون كشيم، تا ...
... تا آدم شويم، بمعناي واقعي
و آدم بسازيم، به معناي واقعي
و منتظر نباشيم آدممان كنند.
پس يا علي!...
باقي صفايتان
ديدگاه دانشجوييRead more

حرف دانشجو

تحريريه دانشجويي
... هوالاول
صداش گرفته بود، گلويش باد كرده بود و رگ هاي اونو مي¬شد شمرد عرق از سر و روش مي¬ريخت، وسط وسط بچه ها نشسته بود.
هميشه همينطوريه، يكه ميون دار هيأت بچه هاست.
تو حال خودش بود، همه تو حال خودشون بودن، شور بالا گرفته بود: «حسين غريب فاطمه! حسين غريب فاطمه!»
صداي گريه خواهرا! هم عقده خانم زينب تو جمع نامحرما رو خالي مي¬كرد.
بلند شد رو زانوهاش و با دست اشاره كرد به جمعيت كه ساكت بشن.
صدا تو گلوش خفه شده بود و به كسي نمي¬رسيد. به زور تارهاي صوتيشو التماس كرد كه ياريش كنن. چند بار اشاره كرد و با سختي گفت: «گوش كن، گوش كن».
ديگه همه ساكت شدن.Read more

حرف دانشجو

تحريرية دانشجويي يا ممتحن!
مي‌خواستيم مطلبي دربارة امتحان و اضطراب آن و اين جور چيزها برايتان بنويسم. مقاله‌اي به اصطلاح مشاوره‌اي ديدم كه به خيلي چيزها اشاره داشت از جمله:‌ ـ از تجسم احساس‌هاي منفي بپرهيزيد. ـ‌ به خاطر داشته باشيد كه منطقي‌ترين انتظارات اين است كه سعي كنيد هر چه را مي‌دانيد تا آنجا كه مي‌توانيد، نشان دهيد ـ شب قبل از امتحان خوب خوابيده و سعي نماييد كه با يك موسيقي آرام بخوابيد.Read more

حرف دانشجو

حرف دانشجو
تحريريه
«ما زنده از آنيم كه آرام نگيريم».
داشتم فكر مي‌كردم كه آگه من بشينم و دست رو دست بزارم.
چه كسي مي‌خواهد كمر همت ببند و كار كن؟ كي دلش براي ما سوخته؟
بزرگي مي‌گفت: «اگه امام زمان منتظرن كه ياراشون جور بش»
منم منتظرم ايشون بياد آدمم كن، تا يارشون بشم.
هيچ وقت قهور اتفاق نمي افته».
يه چيز ديگه: «الان وقت خود سازيه، آقا كه بيان ديگه وقت امتحانه، اونوقت جانزون مرد مي خواد».
اگه عاشورا هر روزه، نكنه از كربلاييا جابمونيم.
ديدگاه
من دوست دارم استادم ...
• خانم ابري دانشجوي رشته حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول:Read more

حرف دانشجو

تحريريه
باسمه تعالي
... ديگر چيزي براي گفتن نمانده است جز آن كه ما خسته نشده‌ايم و اگر باز هم جنگي پيش بيايد كه پاي انقلاب اسلامي در ميان باشد، ما حاضريم. مي‌دانيد! زنده‌ترين روزهاي زندگي يك «مرد» آن روزهايي است كه در مبارزه مي‌گذراند و زندگي در تقابل با مرگ است كه خودش را نشان مي‌دهد.
سيد مرتضي آويني

اگر من مدير گروه معارف بودم...
ـ خانم ليلا غريب اردكاني، فارغ‌التحصيل دانشگاه كردستان:Read more

نگاره دانشجويي

سلام مهر
بنا داريم در صفحات دانشجويي انعکاس‌دهنده دغدغه‌ها و خصوصيات فکري و رواني دانشجويان به عنوان مخاطبان دروس معارف باشيم و سعي داريم در هر شماره نگاهي دانشجويي به مسائل معارف داشته باشيم. مي‌خواهيم با طرح برخي مسائل و پرداختن به آنها در حد بضاعت، پنجره‌اي به روي واقعيت‌هاي دانشجويي بگشاييم و ازاين طريق گامي در جهت بهبود کلاس‌هاي معارف برداريم.
زيرا در فرآيند آموزش خصوصاً آموزش‌هاي ديني که مخاطب اصلي روح انسان است؛ عدم توجه به مخاطب و مؤثر ندانستن او در چرخه آموزش موجب ناکارآمدي اين دروس خواهد شد.Read more

Syndicate content