try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: جمعه, 27 مهر, 1397

حرف دانشجو

حرف دانشجو

شايد دير به اين فكر افتاده ايم ولي خدا كند كه زود خسته نشويم و دست نكشيم.Read more

حرف دانشجو

باسمه تعالي
ما آزموده ايم در اين شهر بخت خويش
بيرون كشيد بايد از اين ورطه رخت خويش
مطالب تان را خوانديم، حرفهايتان را شنيديم
و باز هم منتظريم، بيشتر از قبل.
چرا كه دلمان با دغدغه‌هايتان مي¬تپد
و دردهاي خاكستري مدفون شدة آنرا مشتعل مي¬كنيد
و در اين مسير طولاني
اميد بخش خاطر خسته مان هستيد اما....
....اما يك نكته:
«ما قبل از هركس ديگري مسئول خودمان هستيم».
و اول بايد گليم خود را در اين مكار و مكاره بازار بيرون كشيم، تا ...
... تا آدم شويم، بمعناي واقعي
و آدم بسازيم، به معناي واقعي
و منتظر نباشيم آدممان كنند.
پس يا علي!...
باقي صفايتان
ديدگاه دانشجوييRead more

حرف دانشجو

تحريريه دانشجويي
... هوالاول
صداش گرفته بود، گلويش باد كرده بود و رگ هاي اونو مي¬شد شمرد عرق از سر و روش مي¬ريخت، وسط وسط بچه ها نشسته بود.
هميشه همينطوريه، يكه ميون دار هيأت بچه هاست.
تو حال خودش بود، همه تو حال خودشون بودن، شور بالا گرفته بود: «حسين غريب فاطمه! حسين غريب فاطمه!»
صداي گريه خواهرا! هم عقده خانم زينب تو جمع نامحرما رو خالي مي¬كرد.
بلند شد رو زانوهاش و با دست اشاره كرد به جمعيت كه ساكت بشن.
صدا تو گلوش خفه شده بود و به كسي نمي¬رسيد. به زور تارهاي صوتيشو التماس كرد كه ياريش كنن. چند بار اشاره كرد و با سختي گفت: «گوش كن، گوش كن».
ديگه همه ساكت شدن.Read more

حرف دانشجو

تحريرية دانشجويي يا ممتحن!
مي‌خواستيم مطلبي دربارة امتحان و اضطراب آن و اين جور چيزها برايتان بنويسم. مقاله‌اي به اصطلاح مشاوره‌اي ديدم كه به خيلي چيزها اشاره داشت از جمله:‌ ـ از تجسم احساس‌هاي منفي بپرهيزيد. ـ‌ به خاطر داشته باشيد كه منطقي‌ترين انتظارات اين است كه سعي كنيد هر چه را مي‌دانيد تا آنجا كه مي‌توانيد، نشان دهيد ـ شب قبل از امتحان خوب خوابيده و سعي نماييد كه با يك موسيقي آرام بخوابيد.Read more

حرف دانشجو

حرف دانشجو
تحريريه
«ما زنده از آنيم كه آرام نگيريم».
داشتم فكر مي‌كردم كه آگه من بشينم و دست رو دست بزارم.
چه كسي مي‌خواهد كمر همت ببند و كار كن؟ كي دلش براي ما سوخته؟
بزرگي مي‌گفت: «اگه امام زمان منتظرن كه ياراشون جور بش»
منم منتظرم ايشون بياد آدمم كن، تا يارشون بشم.
هيچ وقت قهور اتفاق نمي افته».
يه چيز ديگه: «الان وقت خود سازيه، آقا كه بيان ديگه وقت امتحانه، اونوقت جانزون مرد مي خواد».
اگه عاشورا هر روزه، نكنه از كربلاييا جابمونيم.
ديدگاه
من دوست دارم استادم ...
• خانم ابري دانشجوي رشته حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول:Read more

حرف دانشجو

تحريريه
باسمه تعالي
... ديگر چيزي براي گفتن نمانده است جز آن كه ما خسته نشده‌ايم و اگر باز هم جنگي پيش بيايد كه پاي انقلاب اسلامي در ميان باشد، ما حاضريم. مي‌دانيد! زنده‌ترين روزهاي زندگي يك «مرد» آن روزهايي است كه در مبارزه مي‌گذراند و زندگي در تقابل با مرگ است كه خودش را نشان مي‌دهد.
سيد مرتضي آويني

اگر من مدير گروه معارف بودم...
ـ خانم ليلا غريب اردكاني، فارغ‌التحصيل دانشگاه كردستان:Read more

نگاره دانشجويي

سلام مهر
بنا داريم در صفحات دانشجويي انعکاس‌دهنده دغدغه‌ها و خصوصيات فکري و رواني دانشجويان به عنوان مخاطبان دروس معارف باشيم و سعي داريم در هر شماره نگاهي دانشجويي به مسائل معارف داشته باشيم. مي‌خواهيم با طرح برخي مسائل و پرداختن به آنها در حد بضاعت، پنجره‌اي به روي واقعيت‌هاي دانشجويي بگشاييم و ازاين طريق گامي در جهت بهبود کلاس‌هاي معارف برداريم.
زيرا در فرآيند آموزش خصوصاً آموزش‌هاي ديني که مخاطب اصلي روح انسان است؛ عدم توجه به مخاطب و مؤثر ندانستن او در چرخه آموزش موجب ناکارآمدي اين دروس خواهد شد.Read more

حرف دانشجو

قابل توجه خبرنگاران افتخاري معارف:
كارت خبرنگاري خبرنگاران فعال، صادر مي¬گردد
كارت خبرنگاري همكاران فعال در يك سال گذشته جهت تحويل آماده مي¬باشد. با توجه به زمان بندي اين طرح بعد از برقراري ارتباط، اعطاي كد و شناسائي خبرنگاران فعال در طول يك سال گذشته، كارت خبرنگاري افتخاري آماده تحويل مي¬باشد. لذا از دوستان تقاضا مي¬شود يك قطعه عكس پشت نويسي شده همراه با كد خبرنگاري خود حداكثر تا پايان مهرماه به آدرس واحد ارتباطات دانشجويي معارف ارسال نمايند تا نسبت به صدور و ارسال كارت خبرنگاري آنان اقدام شود.
از لابلاي حرفهاي دانشجويي....
اردبيل ـ اردوي سياسي دانشجوييRead more

حرف دانشجو

قابل توجه دانشجویان همکار طرح خبرنگاران افتخاری نشریه معارف
چرا بعد از...
با سلام و آرزوی توفیقات بیش از پیش برای شما عزیزان
با وقفه ای چند ماهه که در انتشار نشریه معارف ایجاد شد، اینک شکل و شیوۀ نشریه به طور محسوسی تغییر یافته است که ضمن پوزش از دانشجویان عزیز، به خاطر این وقفه، امیدواریم این امر موجب گردد که نشریه از جهت محتوایی و کیفی ارتقاء یابد.Read more

نگاره ‌دانشجويي

سلام ويژه
اگر يادتان باشد تا به‌حال 4 شماره‌از نگاره‌ي دانشجويي خط ويژه‌منتشر شده‌و براي مطالعه‌به‌دستانتان بوسه‌زده‌است. اكنون بر آن شديم با توجه‌به‌تغيير ساختاري نشريه، در قالبي نو به‌پيگيري وظيفه‌ي حساس كشف و انتقال فضاي ذهني مخاطبان دروس معارف و همچنين جستجو و بيان دغدغه‌هاي ايشان و بازشناسي گره‌هاي كلاف معارف از ديد دانشجويان بپردازيم.
به‌همين منظور در «خط ويژه» دو بخش «مطالعات بنيادين» و «مطالعات موردي» پيش بيني شده‌است.Read more

Syndicate content