try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: دوشنبه, 27 دی, 1400

چاشني‌هاي معارفي

خدمتگزار باشيم يا ارباب؟

نام نویسنده: 
الف. ف . اميدوار

منزلي را ‌مي‌‌شناختم كه در آن يك ارباب پولدار زندگي ‌مي‌‌كرد و در اين منزل خدمتگزاران زيادي با شرح وظايف و مسئوليت‌هاي مختلف وجود داشتند كه اين خدمتگزاران زير نظر يك سرخدمتكار دلسوز و امين، فعاليت مي‌كردند؛ روزها ‌مي‌‌گذشت و وضعيت اين خانه خوب و مطلوب بود؛ امورات، همه بر وفق مراد صاحبخانه ‌مي‌‌گذشت. هر يك از خدمتگزاران به خوبي به مسئوليت‌هاي خود عمل ‌مي‌‌كردند و هر گاه به هر دليل يكي از آنها كم كاري و تخلفي ‌مي‌‌كرد توسط ارباب و با راهنمايي سرخدمتكار با تنبيهي مناسب روبرو گشته و مجدداً به وظايف خود ‌مي‌‌پرداخت.Read more

نوشدار

نام نویسنده: 
الف. ف. اميدوار

روز پر كاري داشتم و بسيار خسته بودم، سر درد بدي داشتم. چشمم مقداري تار مي‌ديد، اولين بار بود كه اينگونه شده بودم با خود گفتم: از خستگي و كار زياد است، بدون آنكه شام بخورم به رختخواب رفتم تا بلكه با اندكي استراحت و خواب سر دردم خوب شود و صبح سر حال و آماده، به دنبال كارهاي خود بروم. صبح از خواب برخاستم ولي گيجي و سردرد شب گذشته همچنان باقي بود. تاري چشمم نيز از بين نرفته بود. مسئله را جدي نگرفتم. يك هفته گذشت ولي مشكل همچنان ادامه داشت؛ بالأخره تصميم گرفتم سراغ يك پزشك بروم و ... .Read more

كبـوتـر جـلد

نام نویسنده: 
الف. ف. اميدوار

آيا تا كنون كفتر بازي كرده‌ايد؟ و يا اينكه با روش كار كفتر بازان آشنايي داريد؟ آيا مي‌دانيد كه كفتربازان براي به دام انداختن "كبوتران آزاد و غريب" دائماً روي پشت بام منزل خود منتظر عبور كبوتر غريب و سرگردانند؟ و هنگامي كه پس از مدتها انتظار سر و كلة يكي از آن كبوتران پيدا شد؛ شادي و سرور آنان فراوان گشته و بلافاصله براي به دام انداختن او دست به كار مي‌شوند.Read more

عالم تأثير و تأثـر

نام نویسنده: 
الف. ف. اميدوار

همه به خوبي مي‌دانيم كه آتش مي‌سوزاند، سرما موجب انجماد آب مي‌شود، انجماد آب، موجب ترك خوردن سنگ‌ها مي‌شود، ترك خوردن سنگ موجب فرسايش آن و ايجاد خاك ، خاك موجب رشد گياه و... .
همه به خوبي مي‌دانيم كه جاذبة زمين دائماً در حال تأثيرگذاري بر روي مواد و موجودات جاندار و بي جان روي زمين است (چه آن را درك كنيم و چه از درك آن ناتوان باشيم) نيروي جاذبة ماه در شبهاي مهتابي موجب پيدايش جزر و مد آب درياهاست و ... .
آري دنياي ما، دنياي قوانين مختلف و عالم تأثير و تأثر است.Read more

گردن بند يا پفک؟!

نام نویسنده: 
الف. ف. اميدوار

روزي كودكي خردسال به اتاق مادر خود وارد شد و گردنبند بسيار قيمتي او را ـ كه از روي غفلت و بي‌دقتي در دسترس كودك قرار گرفته بود ـ برداشت و به قصد «خاله بازي» آن را به گردن انداخت و براي بازي با دوستان خود از منزل خارج ‌شد.Read more

كدام ترازو؟! (ارزش سنجي2)

نام نویسنده: 
الف. ف. اميدوار

همه مي‌دانيم كه ترازو انواع متفاوتي دارد: ترازوهاي بندي، سنگي، گيره‌اي، ديجيتالي، باسكولي و... كه هر يك داراي ظرفيت‌هاي متفاوت و قدرت اندازه‌گيري متفاوتند و مي‌دانيم كه هر يك از اين ترازوها براي اندازه گيري يك يا چند نوع خاص از مواد ساخته شده و كار برد آنها با يكديگر فرق دارد.Read more

كدام بانك؟!

نام نویسنده: 
الف. ف. اميدوار
زیر عنوان: 
(ارزش سنجي 3)

بانك‌هاي متعددي در ايران مانند صادرات، ملي، كشاورزي، تجارت و... وجود دارند كه شايد نام هريك گوياي نوع خدمات آنها باشد، (بگذريم كه گاهي بسياري از اسم‌ها بي مسمّا هستند) اما تمامي آنها در يك چيز مشتركند؛ "سود خواهي". آري همة آنها در پي سود بيشتر، به ارائة تسهيلات و خدمات مي‌پردازند. مشتري‌هاي بانك‌ها نيز با هم فرق دارند، برخي صرفاً براي گرفتن يك دسته چك و اقدامات تجاري بعدي در بانك حساب باز كرده‌اند و برخي براي سود بردن از سپردة دراز مدت خويش، كه معمولاً اين دسته از جمله افرادي‌اند كه خود توانايي كار با سرماية خويش را نداشته و به سودي كمتر ولي مطمئن قانعند.Read more

ارزش افزوده (ارزش سنجي4)

نام نویسنده: 
الف. ف. اميدوار

"شمش طلايي" را در نظر آوريد كه وزن آن يك كيلو گرم و قيمت آن بيست ميليون تومان است؛ بدون ترديد به راحتي مي‌توان از وزن و قيمت آن كاست و نيز مي‌توان بر وزن و قيمت آن افزود. مثلاً اگر تكه‌اي از آن را جدا ساخته و دور بيندازيم، از وزن و قيمت آن كاسته ايم و نيز اگر مقداري طلاي ذوب شده بر آن بيفزاييم، بر وزن و قيمت آن افزوده ايم.
اما سخن در اين است كه آيا مي‌توان در حالي كه از"وزن" آن مي‌كاهيم بر "قيمت" آن بيفزاييم؟ و آيا مي‌توان در حالي كه بر وزن آن مي‌افزاييم، از قيمت آن بكاهيم؟Read more

شاهدان

نام نویسنده: 
الف. ف. اميدوار

در كلاس درس نشسته بوديم و ظاهراً به سخنان استاد گوش مي‌كرديم امّا در واقع هر يك از افراد مشغول كاري بود؛ يكي با موبايل خود بازي مي‌كرد و براي دوستش در آن طرف كلاس sms [يا همان «پيام كوتاه» خودمان را] مي‌فرستاد، ديگري با بغل دستي مشغول صحبت بود، يكي ديگر با رفيقش مشغول بازي «خط و نقطه» بود،‌ آن ديگري در حال كشيدن كاريكاتوري از چهره‌ي استاد بود، يكي چرت مي‌زد و ديگري ... خلاصه تنها كاري كه نمي‌كرديم، گوش دادن به درس بود!.
ناگهان صداي درِ كلاس بلند شد و شخصي درب كلاس را كوبيد، استاد گفت: «بفرماييد»Read more

آخرين قطار

نام نویسنده: 
الف. ف. اميدوار

پس از مدت‌ها تلاش و براي رفتن به يك سفر ضروري و به سوي مقصدي مقدس، به سختي«بليط قطار» تهيه نمودم. شرايط نيز به گونه‌اي بود كه هيچ وسيلة ديگري براي رفتن به مقصد مورد نظر يافت نمي‌شد. افراد زيادي نيز خواهان رسيدن به آن مقصد بودند، ولي تهية بليط و ذخيرة جا برايشان امكان پذير نبود.
سوار قطار شدم و پس از بررسي‌هاي لازم كوپة مربوط خود را يافته، وارد آن شدم.Read more

Syndicate content