try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: سه شنبه, 1 مرداد, 1398

شماره 10 - بهمن 81

كلاس نشاط (3)

درس سوم
پرهيز از از آزار رساندن به خود
آيا باور كردني است كه فردي بكوشد تا به خويشتن آزار رساند؟
آري، زماني كه ما پيوسته افكار خود را درگير شكست‌ها، اشتباهات و كمبودهايمان بنماييم گويا با خود عهد بسته‌ايم كه هيچ گاه نگذاريم ضمير ناخودآگاهمان آرام گيرند. همين كه بخواهد چيزي را فراموش كند يا به ترميم خود بپردازد، فوري با خاطره‌اي تلخ او را به خود مي‌آوريم و آزارش مي‌دهيم.Read more

علم اخلاق و سه حوزه در پژوهش‌هاي اخلاقي

فيلسوفان و پژوهشگران دانش اخلاق معمولاً سه حوزه را براي تفكر و تحقيق در اين علم، بيان مي‌كنند در اين شماره قصد آن داريم كه به اجمال، اين سه حوزه را معرفي كنيم:Read more

معرفي استادان نمونه

اداره ارزشيابي معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي كلاس‌هاي استادان محترم دروس معارف اسلامي را به صورت حضوري و نامحسوس ارزيابي مي‌كند. اين ارزشيابي به نوعي ارزشيابي همكار مي‌تواند تلقي شود و از اين رو سطح و كيفيت انجام آن فراتر از ارزشيابي رايج و معمول در دانشگاه‌هاست.
اداره ارزشيابي 205 استاد را در نيمسال اول 81ـ1380 و 243 استاد را در نيمسال دوم 81ـ80 ارزشيابي نموده است، اسامي استاداني را كه بيشترين نمره را كسب كرده‌اند معرفي مي‌نمايد. شايان ذكر است اين اساتيد در ارزشيابي دانشجويي نيز نمره بالايي كسب كرده‌اند.
ترم اول سال تحصيلي 81ـ80
رديف نام و نام خانوادگي درس دانشگاه محل تدريسRead more

تلخيص و تدريس

تدريس، روش‌ها، شيوه‌ها و سبك‌هاي متفاوتي دارد. اجراي درست و ثمربخش هر يك از روش‌ها به مهارت‌ها و توانايي‌هاي ويژه‌اي نياز دارد.
يكي از رايج‌ترين شيوه‌ها كه مورد استفاده معلمان در سرتاسر جهان است1 روش سخنراني يا روش آموزش مستقيم است. اين روش علي رغم هشدارها و احتياط‌هايي كه دربارة آن مي‌شود، از سابقه تجربي نسبتاً محكم و اثرات مداومي برخوردار است.2Read more

روش‌هاي آموزش در گروه‌هاي كوچك

با توجه به اينكه طيف وسيعي از روش‌هاي آموزش در گروه‌هاي كوچك وجود دارد، در اين نوشتار نمي‌توان به همه آن‌ها پرداخت. لذا در اينجا فقط به ذكر و توضيح برخي از آن‌ها مي‌پردازيم.
سخنرانيRead more

پاسخ نقد

در شماره پيشين مجلسه معارف مقاله‌اي تحت عنوان تأملي در ارزيابي حضوري استادان معارف اسلامي» به رشته تحرير درآمده است. كه در اين شماره به برخي از ايرادات آن مقاله پاسخ داده مي‌شود.
1ـ عدم يكساني فرم ارزشيابي حضوري و فرم ارزشيابي دانشجويي نمي‌تواند نشانه نقص فرم ارزشيابي حضوري و روند آن تلقي گردد و از طرفي يكسان سازي فرم و نحوة محاسبه هيچ ضرورتي ندارد.Read more

رشحاتي از فيض الهي

زیر عنوان: 
پيام مقام معظم رهبری به كنگره شهداي دانشجو

بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت بدين معناست كه يك انسان برترين و محبوب ترين سرمايه دنيوي خويش را نثار آرماني سازد كه معتقد است زنده ماندن و باور شدن آن به سود بشريت است و اين يكي از زيباترين ارزشهاي انساني است و آنگاه كه آرمان مطلوب و الهي و آرزوي همه پيامبران خدا است، اين ارزش‌، درصدر همه نيكي‌هاي بشري قرار مي‌گيرد و در هيچ ترازوي مادي نمي‌گنجد، پذيرش اين تفكر همان عامل خيره كننده اي است كه به مجاهدان راه حقيقت، نيرويي براي باطل ساختن همه محاسبات جبهه خصم مي‌بخشد و چنانكه به تجربه دانسته شده است، دشمن حقيقت را دچار بن بست و عجز و حيرت مي سازد.Read more

در محضر قرآن (2)

هـ) بيان اصول و كليات احكام و قوانين الهيRead more

عملكرد كميته برنامه ريزي دروس معارف ومركزتحقيق وتدوين متون درسي

نام نویسنده: 
حجت الاسلام اميني

كميتة برنامه ريزي دروس معارف اسلامي كه چندي است به همت وزارت علوم تشكيل گرديده است در جلسات مستمر خود نتايج مفيد و قابل دفاعي را به ارمغان آورده است.Read more

Syndicate content