سبک زندگی در بیانیه گام دوم انقلاب / مؤلفه‌ها، مصادیق و الزامات