تأملی بر ظرفیت‌های مباحث کلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی