try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: سه شنبه, 1 مرداد, 1398

رهاورد ديدار پرشور دانشجويان با رهبر فرزانه انقلاب

Send to friendSend to friend
Vote up!
Vote down!
نام نویسنده: 
محمد بهمني

سيزدهم آبان امسال جمع مشتاق، چشم انتظار مراد خويش بود تا پس از گذشت بيست و هشت سال، غيرت و جسارت دانش‌آموزان و دانشجوياني كه غيرت را از سيرة امامشان آموخته بودند، با شوري صد چندان جشن بگيرند و به مرادشان بگويند ما فرزندان ايمان و باوريم كه روزگار ما را به تأخير انداخت و الا امر آنچه تو بنمايي و حكم آنچه تو فرمايي.
رهبر انقلاب نيز كه مهربانانه آغوش مهر خويش را بر فرزندانش گشوده بود، پدرانه اينگونه راه نمود و همگان را با سه گوهر زيبا بر خوان حكمت خدادادي خويش مهمان كرد:
ابتدا فرمود: هركس خود را عاشق سربلندي ايران اسلامي و سرباز اسلام عزيز مي‌‌داند مسؤل است و بايد پاسخ‌گو باشد. پس هر كس در هر جايگاهي چنان باشد كه از توان پاسخ به آنچه از او مي‌‌پرسند برآيد و خوشا به حال آنكه در موقف «و هم يسئلون» پاسخي مقبول داشته باشد.
در نكته دوم به ستيز سي ساله ايران و استكبار و علت اين ستيز ادامه دار اشاره كردند كه شايد عده‌اي حتي در مقام دانايي و خير خواهي گمان كنند كه تمام اين مدت، بيهوده ايستاده‌ايم! ايشان با شعوري حكيمانه و البته غمي نه چندان پنهان از گوش‌هاي سنگين عده‌اي، حقيقت گذشته و حال اين ملت و كشور را برايمان به تصوير كشيدند؛ تا بگويند سي سال ايستادگي، به خيال خام عده‌اي بر سر هيچ نبود.
و در پايان اين مجلس نوراني و بنا به وعده صادق الهي كه «هر كس بايستد و ايمان پيشه كند بي شك پيروزي از آن اوست» راه آينده را روشن و مقرون به پيروزي براي اهل ايمان ديدند. و اينك رهاوردهاي آن محفل نوراني ارزاني شماست:
نكته اول : اقتضاي مسؤوليت همگاني؛
«يك مطلب اين است كه شما كه عاشق سربلندي ايران اسلامي هستيد و خود را سرباز اسلام مي‌دانيد و همين‏طور هم هست، براي ساختن آينده، مسئوليت بزرگي بر دوش داريد. اين خصوصيت يك مكتب صادق و حقيقي و واقع‏بين است. همه مسئولند. جوان هم كه در عنفوان شكوفائي استعدادهاست، جزو مسئولان است. مسئوليت فقط ويژة پيران و ميانسالان نيست، بلكه مي‌توان با يك نگاهي گفت كه جوان مسئوليت سنگين‏تري دارد؛ چرا؟ چون توانائي، شكوفائي و نيروي جوان بيش از ديگران است. جوان بايد در درون خود و در دل و وجدان خود احساس كند كه نسبت به آيندة اين كشور، اين ملت و اين تاريخ، مسئوليت دارد. همين احساس مسئوليت بود كه در دوران دفاع مقدس، اكثر جوان‏هاي متعهد را به ميدان دفاع كشاند»
نكته دوم: ماهيت اختلاف ايران و غرب؛
«نظام جمهوري اسلامي با دنياي استكبار، با آمريكا، با دولتهاي ديگري از بلوك استكبار، اختلافاتي دارد. اختلاف بر سر چيست؟ اين نكتة مهمي است. دعوا سر چيست كه امروز وقتي تحليلگران تحليل مي‌كنند، مي‌‌گويند در مسائل گوناگون دنيا كه آمريكا وارد مي‌شود، گوشة چشمي به جمهوري اسلامي و ملت ايران دارد؛ چرا؟ علت چيست؟ ما هم وقتي به مسائل داخلي خودمان نگاه مي‌كنيم، مي‏بينيم بسياري از مشكلات ملت و كشور ما به روش‌هاي مختلف، از ناحية تحميل آمريكائي‏هاست؛ چرا؟ علت چيست؟ بايستي اين را با نگاه دقيق جستجو و پيدا كرد.
دعوا بر سر چند مسئلة سياسي نيست. خب، ممكن است دو كشور با يكديگر سر مسائلي اختلاف داشته باشند كه مي‏نشينند با مذاكره آن را حل و تمام مي‌كنند. مسئلة جمهوري اسلامي و دولت مستكبر آمريكا از اين قبيل نيست؛ مسئله، مسئلة ديگري است؛ مسئله ريشه‏اي‏تر است. مسئلة ما با آمريكا اين نيست كه حالا بر سر دو تا موضوع جهاني يا بين‏المللي يا منطقه‏اي با هم اختلاف نظر داريم تا با مذاكره حل كنيم. مسئله مثل مسئلة مرگ و زندگي است؛ مسئلة هست و نيست است. اين نكتة دوم، كه اين را شما جوان‏ها بدانيد؛ ما اهل ستيزه‏گري نيستيم؛ اما اهل حفظ هويت، استقلال و عزت خود هستيم. هر كس كه بخواهد عزت ملت ايران را پايمال كند، و او را تحقير نمايد، هركس بخواهد دست سلطه را بر اين ملت دراز كند، ملت ايران با غيرت و ايمان خود اين دست را قطع مي‌كند.»
رهبر فرزانه و حكيم انقلاب سپس وجوه استكبار ستيزي انقلاب اسلامي را براي جوانان برشمردند:
1. شكستن هيمنه آمريكا در جهان؛ 2. برهم زدن بساط چپاولگري آمريكا در منطقه خاورميانه؛ 3. الگو سازي براي همه مظلومان عالم و ملت‌هايي كه دل خوشي از آمريكا و خوي استكباري و استعماري آن ندارند ولي به دنبال يك رهبر و الگوي مبارزه و مقاومت مي‌‌گشتند.
نكته سوم: آينده براي ماست؛
«مطلب آخر اين است كه: حالا پايان اين روياروئي و مقابله چه خواهد بود؟ اين مهم است. همة دستگاه‏هاي تبليغاتي غرب به خصوص آمريكا ـ دستگاه‏هاي هنري، دستگاه‏هاي مطبوعاتي، دستگاه‏هاي گوناگون تبليغاتي، دستگاه‏هاي به‏ظاهر پژوهشي سياسي يا علمي - تلاش مي‌كنند اين جور وانمود كنند كه پايان اين راه براي ملت ايران بن‏بست است و آمريكا در راه خود پيش مي‌رود! اين دروغي محض است؛ قضيه عكس است. پايان اين راه، بن‏بست براي رژيم طاغوت و رژيم استكبارگر آمريكاست. دليل واضحش اين است كه اگر قرار بود آن‏ها بتوانند ملت ايران را شكست بدهند، آن روزي مي‌توانستند كه اين ملت نه اين همه جوان، نه اين پيشرفتها، نه اين تجربه‏ها را داشت، نه در يك نبرد و كارزار عظيمي مثل دفاع مقدس پيروز شده بود و نه در عرصه‏هاي سياسي گوناگون قدرت خودش را نشان داده بود؛ آن روز مي‌توانستند ـ اگر بنا بود بتوانند ملت ايران را شكست بدهند ـ و آن روز شكست مي‌دادند؛ نه امروز كه ملت ايران تجربه‏اش بيشتر، دستش قويتر و امكانات علمي‏اش بمراتب از آن گذشته پيشرفته‏تر است، توانائي‏هاي نظامي‏اش چندين و چندين برابرِ آن روزهاست، زبان نافذش در بين ملتها بيشتر از گذشته است و جوان‏هاي بيشتري از آن روز دارد. آن روز ملت ايران در بين جمعيت چهل ميليوني و چهل و پنج ميليوني و بتدريج پنجاه ميليوني‏اش، جوان‏ها در اقليت بودند، امروز در جمعيت هفتاد و چند ميليوني ملت ايران، جوان‏ها در اكثريتند. آن روز آمريكا در دنيا آبرويش خيلي بيشتر از امروز بود. امروز آمريكا در دنيا بي‏آبروست. امروز نه فقط ملتهاي مسلمان، حتّي بسياري از ملتهاي غربي از آمريكا روگردانند. بسياري از صاحبنظران در خود كشور آمريكا و خيلي از مردمشان، نسبت به رژيم حاكم بر آن كشور معترضند».
رهبر معظم انقلاب تغيير همة مؤلفه‌هاي قدرت را به نفع ملت ايران و به زيان آمريكا دانسته و ضمن ترسيم آينده روشن پيش روي ملت فداكار ايران، دلايل پيروزي در اين ستيز سي‌ساله را چنين برشمردند:
1. جمعيت جوان كشور؛ 2. تجربه گرانقدر دفاع مقدس؛ 3. زبان نافذ جمهوري اسلامي در همه عرصه‌هاي بين المللي؛ 4. پيشرفتهاي همه جانبه در عرصه‌هاي علمي و ...؛ 5. بي آبرويي و رسوايي آمريكا و شعارهاي حقوق بشر و دموكراسي و...؛ 6. نا رضايتي مردم و نخبگان آمريكايي از اوضاع سياسي و اقتصادي خودشان.
رهبر حكيم انقلاب در پايان، با بيان اينكه راه بي‌خطر نيست و دشمن نيز آسوده نخوابيده، ضرورت بيداري و هوشياري جوانان فرهيخته انقلاب را يادآور شده و فرمودند: « و شما جوان‏هاي عزيز - تشكلهاي دانشجوئي، دانش‏آموزي، جوان‏ها در خارج از تشكلها - بدانيد: امروز وحدت ملت ايران، وحدت ملت و دولت، اتحاد ميان مسئولان كشور، رمز پيروزي است، كه اين را مي‌خواهند به هم بزنند. من به شعارهاي جواني و شعار جوان‏ها اعتقاد دارم، اما مراقب باشيد اين شعارها اختلاف ايجاد نكند، خواست دشمن را تأمين نكند؛ در ميدان تنظيم شدة از سوي دشمن بازي نكنيد. اين را مراقب باشيد. همه مراقب باشند؛ سياسيون، مطبوعاتي‏ها، جوان‏ها و خود مسئولين هم مراقب باشند. دشمن طراحي مي‌كند. تو ميداني كه او درست كرده، بازي نكنيد؛ چون چه ببريد، چه ببازيد، به نفع اوست. طراحي دشمن، ايجاد اختلاف، ايجاد نااميدي، به جان هم انداختن فعالان سياسي و منزوي كردن خط اصيل و ارزشهاي اسلامي است. اين كارها، نقشه‏هاي دشمن است؛ سرگرم كردن جوان‏ها به هوا و هوس و لغويات و غافل كردن آن‏ها از حركت عمومي ملت ايران، به تعطيلي كشاندن مدارس، به تعطيلي كشاندن كلاسهاي دانشجوئي. اين‏ها نقشه‏هاي دشمن است. بايد مراقب بود. بايد در مقابل هر كاري كه به اين نقشه‏ها منتهي مي‌شود، ايستاد. وحدت و اميد را بايد حفظ كرد، تلاش را بايد روزبه‏روز بيشتر نمود و با يكديگر صادق بود و دلها را به هم نزديك كرد و در وظائف گوناگون اجتماعي، بايد پرشور حركت كرد.»