try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: جمعه, 30 فروردین, 1398

حرف دانشجو

Send to friendSend to friend

شايد دير به اين فكر افتاده ايم ولي خدا كند كه زود خسته نشويم و دست نكشيم. واحد ارتباطات دانشجويي معارف، واحدي مستقل و دانشجويي بوده كه تمام دست اندركاران آن يا دانشجو هستند يا تجربه دانشجو بودن را دارند هدف ما در اين واحد اين است كه پل بزنيم پلي بين دل‌هاي شما دانشجويان و اساتيد و متوليان دروس معارف اسلامي در دانشگاهها از خدا مي¬خواهيم كه ما را ياري كند تا خواسته ها، انتقادها، پيشنهادها و خلاصه صحبت ها و درد دل هاي شما را در زمينه دروس معارف اسلامي از دانشگاه هاي سرتاسر كشور عزيزمان جمع آوري و آنان را به مسئولين ذيربط ارجاع دهيم تا بلكه ما هم در پيشرفت و ترقي معنوي دانشجويان عزيز، اندكي سهيم باشيم.
اين واحد دست تك تك دانشجويان را به گرمي مي¬فشارد و مشتاقانه آماده پذيرفتن شما در جمع خود مي¬باشد. در اين ميان از تمام دانشجوياني كه به عنوان خبرنگار افتخاري، بدون هيچگونه چشم داشتي، با ما مكاتبه نموده و دست نوشته هايشان را براي ما ارسال كردند متشكريم و اميدواريم همچنان ما را لايق دانسته و با ما در ارتباط باشند.
مطالب، اخبار، مقالات، انتقادها و پيشنهادهاي ارسالي شما بدون هيچ كم و كاستي به مسئولين و متوليان اين دروس منتقل مي¬شود در كنار اين امر، سعي مي¬كنيم گزيده اي از مطالب و مقالات رسيده دانشجويان در نشريه نيز درج گردد ولي گاهي محدوديت هاي يك نشريه ما را از اين كار باز مي¬دارد لذا درصدديم مجموعه اي با عنوان«سخن دانشجو» جهت استفاده اساتيد و متوليان دروس معارف اسلامي تهيه كنيم.
قم واحد ارتباطات دانشجوئي معارف صندوق پستي 3456 ـ 37185

استادان بخوانند
هر مقاله، 2 نمره
حميد، س دانشجوي كامپيوتر:
... گاهي استاد به دانشجويان مي¬گويد: هر كسي كه در پايان ترم تحقيق يا مقاله اي در زمينه معارف اسلامي بنويسد و بياورد به طور مثال 1 يا 2 نمره به او داده مي¬شود. دانشجويان بستگي به همت خودشان يكي بيشتر و يكي كمتر زحمت مي¬كشند و نا گفته نماند برخي هم از روي كتابي خاص رونويسي كرده و مطالبي را مي¬آورند.
در پايان ترم مشاهده مي¬شود كه استاد بي توجه به نحوه كار هر كدام از آنها مثلاً 2 نمره به همه مي¬دهد يا اصلاً نمره اي در نظر نمي¬گيرد و يا... اين امر باعث تضعيف جايگاه علمي استاد و لوث شدن امر تحقيق در زمينه معارف ديني در بين دانشجويان مي¬شود... .
(مصاحبه از آقاي محمد حسين دهقاني زاده ـ خبرنگار افتخاري معارف ـ دانشجوي رشته مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد)
اي كاش همه استادان ....
• استاد معارف ما، به موقع، سر كلاس حاضر مي¬شد، اين استاد تا به حال كه با ايشان درس داشته ايم هميشه نه تنها به موقع سر كلاس حاضر شده بلكه كمي زودتر مي¬آمد، دانشجويان آزادي داشتند تا مسائل خود را با او در ميان بگذارند. و او هم تا جايي كه راه و توانايي آن را داشت، بي دريغ به راهنمايي و هدايت دانشجويا مي¬پرداخت.
• استاد معارف ما هنگامي كه مي¬خواست دانشجويان را پند و اندرز دهد. مستقيم به بيان آن نمي¬پرداخت بلكه سعي مي¬كرد با مثال زدن حوادثي كه براي بزرگان ديني و عارفان اتفاق افتاده به طور غير مستقيم دانشجويان را به راه مستقيم هدايت كند. دانشجويان هم از داستان شيرين او لذت مي¬بردند و هم مقصود او را از اين داستان درك مي¬كردند.
• استاد معارف ما از دانشجويان مي¬خواهد به طور داوطلبانه راجع به يكي از موضوعات كتاب، كنفرانس دهند و يك نمره اضافي هم براي آن ها منظور مي¬كند كه اين كار به نظر من چند مزيت دارد:
• اول اينكه تلاش دانشجو در مورد يكي از مطالب معرفت ديني باعث علاقه بيشتري نسبت به تلاش هاي بعدي در اين زمينه مي¬گردد دوم اينكه دانشجو ياد مي¬گيرد چگونه نظرات خود را بدون واهمه در جمع بيان كند كه اين خود به رشد دانشجو و انگيزه سازي و توجه به مباحث معرفتي كمك مي¬كند.
(برگرفته از نظر سنجي آقاي محمد جواد اشعري فرد. خبرنگار افتخاري معارف ـ دانشجوي رشته علوم تربيتي دانشگاه كردستان)
نگاه دانشجو به كلاس معارف:
مريم مرادي ـ دانشگاه تبريز ـ رشته حقوق
اكثر دانشجويان كه دل خوشي از دروس عمومي ندارند. علت آن، در سابقه ذهني اي است كه براي دانشجويان حتي در ترم اول اين دروس به وجود مي¬آيد؛ مبني بر اين كه دروس بينش اسلامي، معارف اسلامي و اخلاق را فقط براي معدل و شب امتحان مي¬خوانند به علاوه طرز رفتار و تدريس استادان نيز در ايجاد چنين تصويري قابل توجه مي¬باشد.
شبهه زائي دروس معارف اسلامي؛
حليمه فرامزي ـ دانشگاه مازندران ـ رشته جنگلداري
مطالب دروس معارف جذاب و زيباست البته اگر به درستي و شيوه مناسب ارائه گردد. ولي اگر به صورت خشك و مبهم بيان شود بيشتر سئوال برانگيز و شبهه زا مي¬باشد. استاد در ايجاد جذابيت و انگيزه در دانشجويان نقش مهمي دارد. در دانشگاه ما با توجه به اين كه متن و كتاب درسي يكي است ولي مشاهده مي¬شود روش تدريس استادان بسيار متفاوت است.
زحمت يك ترم استاد، تلاش يك شعبة دانشجو
عاطفه رضائي صحرايي ـ بوعلي سينا همدان ـ رشته زيست شناسي عمومي
با شروع ترم، كلاس هاي معارف بعضي از استادان به كلاس رفع خستگي و مطالعه دروس ساعت بعد تبديل مي¬شود، پايان ترم موقع امتحانات، كتاب هاي چند تكه معارف را مي¬بيني كه هر تكه دست يك نفر است و با تمام وجود تلاش مي¬كند مطالب يك ترم را يك شبه بخواند.
مسئولين دانشگاه ها و ظلم به معارف اسلامي
تكتم صدرالسادات ـ علوم پزشكي سبزوار رشته پرستاري
مسئولين مربوطه آن طوري كه به زمينه هاي ديگر بها مي¬دهند به معارف بها نمي¬دهند وقتي كلاس هاي معارف شلوغ ترين كلاس هاست و در زمان و مكان نامناسب برگزار مي¬شود و از سوي ديگر كم تواني بعضي از استادان در پاسخ گوئي به دانشجويان در كلاس معارف وجود دارد، چطور بايد از اين دروس انتظار ثمر بخشي و نتيجه گيري داشت.

ستون آزاد
گزارش يك مصاحبه دانشجويي
كلاس درس اخلاق اسلامي
بعضي از دانشجويان كه با آنها مصاحبه داشتم در بخشي از سخنانشان پيرامون درس اخلاق اسلامي اظهار داشتند كه: احساس مي¬كنيم مثل اينكه بعضي از روحانيون از جنس ما نيستند يعني اينكه ما با آنها راحت نيستيم و در مقابل آن ها حرف دلمان را نمي¬زنيم و محتاطانه عمل مي¬كنيم. دليل آن چيست؟ نمي¬دانم.
البته بنده معتقدم يكي از بهترين خصوصيات يك استاد اخلاق و معارف اين است كه خونسرد باشد، چه روحاني باشد چه نباشد با خوشرويي و مهرباني با بچه ها برخورد كند تا دانشجو با او راحت باشد و با آزادي و بدون تعارف صحبت كند. مهم طرز تدريس و نحوه برقراري ارتباط با دانشجو است. چه بسا يك روحاني گاهي اوقات بهتر از يك فرد غير روحاني اين نقش را ايفا مي¬كند.
***
در مورد اين سئوال كه بهتر است در مورد چه مباحثي در درس اخلاق صحبت شود؟ اكثراً مي¬گفتند بهتر است كه مطالب به صورت داستاني بيان شده و در پايان به نتيجه گيري در مورد آن پرداخته شود در مورد درس معارف اسلامي همه اظهار داشتند كه كتاب، كتابي است بسيار سنگين با مطالبي گنگ.
من به عنوان يك دانشجو روشي را كه براي درس اخلاق اسلامي پيشنهاد مي¬كنم اين است كه: استاد در ابتدا سئوالاتي از دانشجويان در مورد درس آن روز بپرسد و ذهن آن ها را آماده كرده و پس از شنيدن پاسخ به تحليل پاسخ هاي دانشجويان بپردازد سپس از لابلاي آن ها به مطلب اصلي درس رسيده و خيلي كوتاه به تدريس درس مربوطه بپردازد.
***
استاد نقش بسيار مؤثر و به سزايي را در تدريس اخلاق اسلامي ايفا مي¬كند و در كلاس به عنوان يك فرد كليدي عمل مي¬كند كه مي¬تواند به دانشجويان راه را نشان داده و دانشجو به دنبال آن رفته و به بسياري از سئوالات فردي پاسخ دهد و منشأ هدايت دانشجو شود.
***
اما نحوة ارزشيابي و امتحان پايان ترم درس اخلاق اسلامي با دروس ديگر هيچ تفاوتي ندارد.
تنها چيزي كه مي¬توانم بگويم اين است كه موقع امتحان مراقبين كمتر اهميت مي¬دهند و زياد به مراقبت نمي¬پردازند و فكر مي¬كنند درس كم اهميتي است. ولي به نظر بنده اين درس هم مانند دروس ديگر در صورتي كه به آن اهميت ندهيم و از كنار آن سرسري رد شويم و تنها در پايان ترم آن هم شب امتحان يك دور نگاه كنيم مي¬تواند يك درس افتادني و پاس نكردني هم باشد!
***
به نظر بنده بهترين روش نمره دهي، روش تحقيق در مورد مطالب معارف اسلامي است. البته تحقيق تازه و جديد نه اين كه كپي برداري از روي كتابها و مطالب ديگران باشد و استادان با توجه به جديد بودن و قابل استفاده بودن آن به دانشجو نمره دهد.
ليلا خويني، دانشجوي رشته بهداشت خانواده ـ دانشگاه علوم پزشكي قزوين

شبنم ياد
دو ركعت شعر
اي خدا! جاري شدم من به سوي تو
اي خدا! گُل كرده ام از بوي تو
اي خدا! نثر نمازم مال توست
شعر پرسوز و گدازم مال توست
اين سحر، رنگ چه دارد جز نزول
نيست اين باران مگر اشك رسول
من در اين آيينه رازي خوانده ام
زير اين عزلت، نمازي خوانده ام
صاف صافم مثل يك آواز ناب
لكه شيطان نمي بينم در آب
خاك اين نيت، پر از بذر من است
اين صداقت، كاسة نذر من است
اي خدا! شيرين كن اين دلشوره را
خوشه انگور كن اين غوره را
من به تور ذات نور افتاده ام
وز گل آيات، دور افتاده ام
خالي ام من خالي ام من از قرون
بي زمانم از درون و از برون
اي خدا! من مريمي از پاكي ام
جبرئيلي با ضمير خاكي ام
صبح ها«ياسين» فشاني مي¬كنم
عصرها«والعصر» خواني مي¬كنم
هر كجا در من بميرد شور راز
عشق مي¬خواند به جاي من نماز
عشق، بالا مي¬رود از جان من
واژه باران مي¬شود دامان من
احمد عزيزي