try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: سه شنبه, 28 خرداد, 1398

معرفي كتاب

Send to friendSend to friend

روانشناسي تربيتي و اصول و كاربرد آن
نويسنده: جان اي. گلاور، راجر، برونينگ
مترجم: دكتر علينقي خرازي
نشر: مركز نشر دانشگاهي ـ تهران
اين نامعقول است كه فردي بي اطلاع از روانشناسي مسئوليت تعليم و تربيت جوانان را بر عهده بگيرد.(لوئيزا پارسونز)
آن چه به نظر مسلم مي¬رسد اين است كه بهترين و پايدارترين يادگيري زماني به دست مي¬آيد كه روش‌ها و مواد آموزشي بر اساس معلومات فعلي فراگيران تدوين گردد و در آن نياز متعلمين مورد توجه جدي قرار گيرد. امروزه عرضه معنا دار معلومات به دانشجويان يكي از اساسي ترين زير بناها در امر بهبود كيفيت آموزش‌هاي هدفمند تلقي مي¬شوند و ضروري است تا هر آن كه دست اندر كار امر تعليم و تربيت است به اين مهم واقف گردد. اين امر حاصل نمي¬گردد مگر اين كه معلم ما تلقي صحيح و معلومات معنتي بهي از مسائل روانشناسي خصوصاً در حوزة تربيتي داشته باشد چرا كه حضور در مدرسه، كلاس و دانشگاه چيزي جز ارتقاء تحصيلي در بعد تربيتي چه در جنبه‌هاي معنوي و چه جنبه‌هاي دنيوي نيست كه خود زمينه ساز حياتي سالم در دوران ديگر خواهد بود.
كتاب« روانشناسي تربيتي و اصول و كاربرد آن»، چنين نگرشي را به شما مي¬دهد. اين كتاب بر اساس آنچه در مقدمة آن آمده سه هدف اصلي را پي¬گيري مي¬كند 1ـ به خوانندگان خود كمك مي¬كند تا به درك صحيحي از علم روانشناسي تربيتي برسند. 2ـ آن چه در يادگيري فراگيران لازم است را توضيح مي¬دهد. 3ـ خوانندگان مي¬توانند اطلاعات مربوط به يادگيري را به راهبردهاي تدريسي كارآمد تبديل كنند. محور اصلي كتاب حاضر تأثير معناداري در يادگيري است و به روش منطقي معاصر به عنوان كتاب درسي تدوين شده است. از بخش‌هاي اين كتاب مي¬توان به، درباره تدريس، معلمان كارآمد، هدايت رفتار كلاس، مديريت كلاس، سنجش و ارزشيابي آموزشي اشاره كرد.
دو جمله كوتاه از كتاب حاضر كه به دليل ويژگي‌هاي خاص، از نظر شكل و محتوا جذاب و خواندني است:
«معلمان خوب، خوب به دنيا نمي¬آيند، بلكه ساخته مي¬شوند».
«نبايد تصور كرد كه بدون آن كه مهارت خود را اثبات كنيم ديگران به ما اعتماد پيدا كنند».
تازه‌هاي كتاب
Paths from Science Towards God
مسيري از علم به سوي خدا
Arthur Peacocke:نويسنده
Oneworld: ناشر
Oct 2001: زمان نشر
198: تعداد صفحه
دلار 16.5:قيمت
15BN: 1851682457
Arabia and the Arabs: from the Bronze Age to the Coming of Islam
عربستان و اعراب: از عصر برنز تا آمدن اسلام
Robert G.Hoyland: نويسنده
Routledge: ناشر
Oct 2001: زمان نشر
336: تعداد صفحه
041519549:ISBN
The Wisdom of the Prorhet
حكمت پيامبر(ص)
Thomac Cleary: نويسنده
Shambhala : ناشر
Oct 2001: زمان نشر
128: تعداد صفحه
دلار 5/119: قيمت
157062854: ISBN
The Wrongs and Rights of Religion in Politics
خطاها و صواب‌هاي دين در سياست
Stephen L. Carter: نويسنده
Basic Books: ناشر
Oct 2001: زمان نشر
256: تعداد صفحه
دلار 15.00: قيمت
0465008879:ISBN
پس از غروب
«پس از غروب» نوشته آقاي يوسف غلامي بر پايه مدارك معتبر اهل سنت، بدون پيشداوري و تعصب، رخدادهاي پس از رحلت پيامبر گرامي اسلام(ص) تا پايان عصر عثمان بن عفان را بررسي كرده است. كتاب با وجود تحليل‌هاي علمي فراوان، نثري شيوا و صميمي دارد.
مهمترين موضوعات كتاب به قرار زير است:
بيان حوادث تاريخي در آستانه رحلت رسول خدا(ص)
علل و عوامل انحراف خلافت و تشكيل انجمن سقيفه.
مهم ترين رويدادها در دوره سه زمامدار پس از پيامبر(ص)
حكمت شكيبايي امام علي بن ابيطالب(ع) عوامل انحراف مردم از پيروي خاندان رسالت(ع)
جهت تهيه كتاب مي¬توانيد با شماره تلفن 7744616 دفتر نشر معارف تماس گرفته و يا به آدرس: قم، خيابان صفائيه، كوچه 32، پلاك 5 مراجعه نمائيد.
نظام آموزش عالي در نگاه قوانين و مقررات
كتاب نظام آموزش عالي در نگاه قوانين و مقررات با موضوعات معرفي تفصيلي عناوين، مفاهيم، اصطلاحات و اسامي متداول در نظام آموزش عالي بر اساس مصوبات مراجع قانوني همراه با ذكر مستندات مربوط، (با تجديد نظر كلي اصلاحات و اضافات) منتشر گرديد.