try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: شنبه, 31 فروردین, 1398

محورها و موضوعات همكاري اساتيد در تدوين متون آموزشي و كمك آموزشي

Send to friendSend to friend
زیر عنوان: 
درس تاريخ اسلام

با توجه به نيازها و انتظارات شايسته و بايسته دانشجويان نسبت به درس تاريخ اسلام، ضروري است تا استادان محترم علاوه بر مباحث عمومي تاريخ به مباحث عمده اي كه پيوند وثيق با اين موضوع در حوزه محتوا دارد توجه جدي نمايند. در اين مورد بايد به محور اساسي مباحث پايه اشاره كرد اگر چه توجه به مباحث محتوايي و روشي و بهره گيري از تكنولوژي آموزشي نيز تأثير قطعي دارد.
مراد از مباحث پايه مجموعه اي از موضوعات مربوط به تاريخ است كه با نگاهي فرا تاريخي زمينه ساز تفسير و تحليل پديده‌هاي تاريخي مي¬شود. و اگر تاريخ را دفتر ثبت تجربه‌ها بدانيم، چگونگي بهره گيري از اين دفتر و نماد عبرت قرار دادن تاريخ، براي پيمودن راه‌هاي روشن و تاريك و پرفراز و نشيب حال و آينده در سايه تبيين عقلاني و فلسفي اصول و سنن حاكم بر تاريخ امكان پذير است. بر اين اساس مي¬توان گفت مباحث پايه در مجموعه علوم و دانش‌هاي مربوط به تاريخ در ذيل مباحث فلسفه تاريخ طبقه بندي مي¬شود.
به يقين تعيين موضع نسبت به عامل يا عوامل محرك تاريخ، آگاهي از سنن و قوانين ثابت يا متغير حاكم بر تاريخ و آشنايي با بينش تاريخي متون مقدس، هر يك مي¬تواند در كيفيت ارائه درس تاريخ اسلام تأثير به سزايي داشته باشد همچنان كه آشنايي با گونه‌هاي تاريخ نگاري، مكاتب و اسناد و منابع تاريخي مي¬تواند در اين زمينه بسيار سودمند باشد.
همچنين سخن از بعثت به عنوان بحث كليدي بدون آشنايي با وضعيت جهان به ويژه جزيرة العرب در آستانه بعثت، قرين توفيق نمي¬باشد، بر اين اساس يا به صورت مستقل و يا در حين مباحث بعثت و هجرت لازم است برخي مباحث مربوط به وضعيت فرهنگي و مذهبي جهان و جزيرة العرب مورد تحليل قرار گيرد.
وضعيت اسلام پيامبر خدا در مكه و مدينه و سرنوشت مسلمانان در دوران خلافت خلفا و حكومت امام علي(ع) تا بخشي از خلافت عباسيان نيز، محورهاي اصلي مباحث مربوط به تاريخ اسلام بر اساس سرفصل مربوط به اين درس است.
برخي از مهمترين موضوعات و محورهاي فوق كه همكاري جدي استادان محترم را مي¬طلبد به ترتيب عبارتند از:
1ـ ماهيت تاريخ و علميت آن
2ـ فلسفه تاريخ و نظريه‌هاي موجود درباره حركت تاريخ
3ـ عبرت تاريخ
4ـ تاريخ از منظر قرآن
5 ـ بينش تاريخي نهج البلاغه
6 ـ تاريخ از منظر امامان شيعه(ع)
7ـ ارزيابي روش‌ها و گونه‌هاي تاريخ نگاري اسلامي
8ـ مكاتب و گرايش‌هاي تاريخ نگاري اسلامي در جهان اسلام و ايران.
9ـ بررسي مشكلات عام تاريخ نگاري اسلامي(آفات و آسيب‌ها)
10ـ بررسي مشكلات خاص تاريخ زندگي ائمه(ع)
11ـ تاريخ اسلام، معنا، محدوده و ضرورت مطالعه آن
12ـ معرفي چند اثر مهم شرق شناسان درباره تاريخ اسلام و ارزيابي نقش خاورشناسان در تاريخ اسلام
13ـ بررسي اوضاع فرهنگي و مذهبي جهان در آستانه ظهور اسلام
14ـ اعتقادات و سنت‌هاي عرب جاهلي
15ـ بررسي روايات سيره پيامبر قبل از بعثت
16ـ بررسي گزارش‌هاي مربوط به سفرهاي پيامبر(ص) قبل از بعثت
17 ـ كيفيت بعثت و ارزيابي گزارش‌هاي واقعه
18ـ بررسي گزارش‌هاي مربوطه به انقطاع وحي
19ـ بررسي علل هجرت مسلمانان به حبشه
20ـ بررسي گزارشات مربوط به چرايي و چگونگي رفتن مسلمانان به شعب ابوطالب
21ـ 13 سال فعاليت پيامبر(ص) در مكه
22ـ گونه‌هاي مخالفت با پيامبر اسلام در مكه
23ـ راهكارهاي پيامبر(ص) براي گذر از جامعه جاهلي
24ـ مسأله هجرت و اهميت آن در اسلام(انگيزه‌ها و پيامدها)
25ـ تحليل اولين عهد نامه مسلمانان و اهل كتاب
26ـ بررسي كلي غزوات پيامبر(ص)(اهداف و انگيزه‌ها...)
27ـ ازدواج‌هاي پيامبر(ص)
28ـ روابط خارجي مسلمانان در دوران پيامبر(ص)
29ـ بررسي نامه‌هاي پيامبر(ص)
30ـ بررسي شخصيت پيامبر از ديدگاه فريقين
31ـ مديريت پيامبر(ص)(از نظر اقتصادي، نظامي، خانوادگي...)
32ـ چهره جنگ‌هاي پيامبر(ص) در قرآن
33ـ دشمنان پيامبر اسلام (ص) در مدينه
34ـ بنيادهاي حكومت پيامبر(ص)(عناصر عصري و عناصر ابدي)
35ـ علل و عوامل گسترش اسلام
36ـ پيامبر(ص) و منافقان
37ـ پيامبر(ص) و يهوديان
38ـ طرح‌هاي رسالت براي مسأله جانشيني
39ـ چگونگي پيدايش تشيع و تسنن
40ـ مسأله بيعت، روش و شرايط آن در تاريخ اسلام
41ـ جريان سقيفه و نقش گرايش‌هاي مختلف در آن
42ـ حكومت و شخصيت ابوبكر و فعاليت‌هاي او
43ـ شخصيت عمر و دوران حكومت او(نبرد با ايرانيان، روميان و...)
44ـ شخصيت و حكومت عثمان.
45ـ مقايسه چگونگي به خلافت رسيدن هر يك از خلفاي سه گانه
46ـ چگونگي بيعت امام علي(ع) با خلفا و بررسي گزارشات واقعه
47ـ چگونگي ابعاد فعاليت امام علي(ع) در دوران خلفا
48ـ حكومت امام علي(ع) اصول و معيارها
49ـ كارگزاران امام علي(ع) در مقايسه با كاركزاران خلفا.
50ـ بررسي علل بروز جنگ‌هاي جمل، صفين و نهروان
51ـ چگونگي ورود و دلايل پايداري تشيع در ايران
52ـ نقش كارگزاران امام علي در تثبيت يا تضعيف حكومت امام(ع)
53ـ چگونگي به قدرت رسيدن امويان
54ـ ابعاد انحراف در حكومت امويان و دلايل فروپاشي آنان.
55ـ روش‌هاي مبارزاتي امامان(ع) در دوران امويان
56ـ مقايسه شخصيت معاويه، يزيد و مروان حكم
57ـ سيره سياسي امامان(ع)
58ـ قيام‌هاي شيعي در دوران امويان
59ـ نقش امويان در تمدن اسلامي
60ـ معرفي ديگر خلفاي اموي(عمر بن عبدالعزيز ـ وليد)
61ـ مقايسه رفتار عباسيان و امويان با علويان
62ـ قيام‌هاي شيعي در دوران عباسيان
63ـ معرفي خلفاي عباسي(سفاح، منصور،‌هارون، مأمون...)
64ـ علل شكست عباسيان
65ـ علوم و تمدن اسلامي در دوران عباسيان
66ـ مقايسه روش مبارزه امامان(ع)
67ـ مسأله مهدويت(علل و پيامدهاي آن)
68ـ نواب خاص و نواب عام حضرت ولي عصر(عج)
69ـ اطلس جغرافياي كشورهاي مسلمان
استادان محترم مي¬توانند جهت كسب اطلاع بيشتر با شماره تلفن‌هاي 4ـ 7740002 گروه تاريخ و ريشه‌ها، تماس حاصل نمايند.